Delovi i pribor

Za sve instrumente iz ponude možemo obezbediti
- merne umetke različitih oblika, namena, dimezija i karakteristika, tvrdi metal, rubin…
- nastavke za satove, poluge za polužne merne satove
- zaličita podizače, nosače, štitnike i druge pribore za satove
- nastavke različitih namena za pomična merila
- pneumatske sisteme za upravljanje kretanjem alata

Kablovi

Sve digitalne instrumente možemo opremiti
- odgovarajućim vrstama kablova različitih, željenih dužina
- odgovarajućim programima za obradu podataka
- spoljnjim napajanjima za

  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.