Digitalni visinomeri

Digitalni visinomer "KERN" - Nemačka,
- mikropodešivač za fino štelovanje
- vrh od tvrdog metala, za merenje i obeležavanje
- funkcije on/off, mm/inch, nulovanje u bilo kom položaju
- prenos podataka preko RS232 priključka
- baterija 3V visoke autonomije
- masivno brušeno postolje
- u drvenoj kutiji

Kern

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa tačnosti [mm] Kataloški br.
110.01 K039.1 300 0,01 127.401
110.03 K041.1 600 0,01 127.403
110.04 K046.1 1000 0,01 127.404

Digitalni visinomeri

DIGITALNI VISINOMER - prenosivi "SYLVAC" i "TRIMOS" - Švajcarska, najnovije dostignuće i patent za jednostavno rukovanje
- velika autonomija rada
- prenosiv za radionice i kontrolu
- omogućava merenje visine, dubine, debljine udubljenja, meri unutrašnje i spoljne prečnike, merenje osovinskog rastojanja i površine osovine, memorisanje konstante tasterom, nuliranje, apsolutni i relativni sistem merenja, izbor rezolucije, izbor pravca merenja, tolerancija, neznatna i konstantna merna snaga, mm/inch sistem merenja
- tačni na +5 od +40ºC
- motorizovan sistem
- priključak za direktnu vezu sa računarom preko USB, RS232, Digimatic ili bežično WiFi
-  isporučiv  sa  jednim  standardnim  rubin-tasterom  od  3mm,  ispravljačem,  sertifikatom,  mini procesorom, štampačem
- potpuno zaštićeni od vlage i prašine IP 67
- vanredan pribor, sve u koferu.
Visina: 0-150 i 0-300mm - "SYLVAC"
300-2.034mm - "TRIMOS"
-Rezolucija: 0,01 i 0,001mm (0,0001mm "TRIMOS" neki visinomeri)

Sylvac


Trimos

  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.