Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće gume - šorometri

Prenosivi durometri – šorometri, za ispitivanje tvrdoće gume, plastike, kože i svih ostalih mekih materijala, “INNOVATEST” – Holandija.
- po Shore A i Shore D metodi
- izrađeni po standardima DIN 53505, ASTM D224D i ISO 868
- u kutiji sa INNOVATEST ili UKAS (United Kingdom Accreditation Service) sertifikatom

ITSHA1

Za Shore A merenje tvrdoće. Jednostavan za upotrebu i očitavanje. Za moblina i stabilna merenja (stalak po porudžbini). Sa kontrolnim blokom (etalonom). Probojna igla sa tupim konusom, ugla 35º. U kutiji sa uputstvom i UKAS sertifikatom kalibracije. Merni opseg 0-100, tačnost 1 jedinica tvroće.

ITDSAS1

Digitalni merač za Shore A merenje. Za mobilna i stabilna merenja (stalak po porudžbini). Brzo i lako očitavanje. Veliki LCD displej, zaštita od vlage IP65. Priključak za vezu sa računarom. Probojna igla sa tupim konusom, ugla 35º. U kutiji sa etalonom, uputstvom i UKAS sertifikatom kalibracije. Merni opseg 0-100, tačnost 0,1 jedinica tvrdoće.

ITS200A

Digitalni merač za Shore A merenje tvrdoće. Za mobilno i stabilno merenje (stalak po porudžbini ). Sa integrisanom sondom, RS232 priključak za računar, LCD displej, autonomija baterije 300h, automatsko isključivanje, automatski prikaz srednje vrednosti, prikaz ispražnjenosti baterije (3 x 1,5V).

Opseg merenja 0-100, tačnost 0,2 jedinice.

ITS200

Stalak za durometar tip THS-200/A, za stabilno ispitivanje tvrdoće. Pogodan i tačan način za serijsko merenje. Eliminiše subjektivni uticaj rukovaoca, postižu se tačnije mere. Za ispitivanje gume i plastike.  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.