Mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke

Mikrometri sa pomičnim kracima za merenje rupa i žljebova ''KERN'' – Nemačka
- DIN 863
- nerđajući čelik, mat hromiran
- dodirne površine od tvrdog metala
- sa kočnicom,- u plastičnoj kutiji
- merila opsega 5-30mm i 25-50mm u kompletu imaju i etalon

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa Tačnosti [mm] Kataloški br.
50.01 K147 5-30 0,01 133.001
50.02 K148 25-50 0,01 133.002
50.03 K149 50-75 0,01 133.003
50.04 K150 75-100 0,01 133.004
50.05 K347 100-125 0,01 133.005
50.06 K348 125-150 0,01 133.006
50.07 K349 150-175 0,01 133.007
50.08 K350 175-200 0,01 133.008

Štapasti mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke

Štapasti mikrometri “KERN”-Nemačka, za unutrašnje merenje velikih prečnika
- DIN 863/4- dodirne površine od tvrdog metala
- nerđajući čelik, mat hromirani
- svaki set ima kontrolni etalon
- u drvenoj kutiji

Kern

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa Dužine nastavaka u garnituri [mm] Kataloški br.
51.01 K153.4 50-150 0,01 ∅15,5x13+25+50 134.001
51.02 K154.4 50-250 0,01 ∅15,5x13+25+50+100 134.002
51.03 K155.4 50-600 0,01 ∅15,5x13+25+50+100+150+ 200 134.003
51.04 K156.4 50-1000 0,01 ∅15,5x13+25+50+2x100+150+ 200+300 134.004
51.05 K157.4 100-1300 0,01 ∅22x25+50+100+200+2x400 134.005
51.06 K158.4 100-2100 0,01 ∅22x25+50+100+200+4x400 134.006
51.07 K159.4 1000-3000 0,01 ∅28x50+100+150+200+500+1000  
51.08 K160.4 1000-4000 0,01 ∅28x50+100+150+200+500+2x1000  
51.09 K161.4 1000-5000 0,01 ∅28x50+100+150+200+500+3x1000  
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.