Mikrometri sa satom pokretnog oslonca - Pasametri

Mikrometri sa satom pokretnog oslonca za fino očitavanje „KERN“ – Nemačka, za brzu kontrolupreciznih mera, DIN 863
- očitavanje odstupanja na satu 0,001mm
- očitavanje na mikrometru 0,01mm/0,5mm
- od nerđajućeg čelika, mat hromirani
- dodirne površine od tvrdog metala
- kazaljke za označavanje tolerancije
- merni pipak (špindla) za oslanjanje ∅6,5mm,podesiva po visini
- izolaciona ručka na potkovici
- sa kočnicom
- u aluminijumskoj kutiji

Kern

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Kataloški br.
35.01 K601 0-25 130.601
35.02 K602 25-50 130.602

Digitalni mikrometri sa pokretnim osloncem - Pasametri

Digitalni mikrometri sa pokretnim oslonce "BOWERS" - Engleska, tip Snapmic za brzu kontrolu preciznih mera, visoko kvalitetni digitalni mikrometar
- dodirne površine od tvrdog metala ∅8mm,
- treći oslonac podesiv po visini
- mogućnost dodavanja specijalnih nastavaka
-  funkcije  nuliranja,  memorisanja,  podešavanje tolerancije, zadržavanje izmerene vrednosti
- mm/inch sistem merenja
- priključak za vezu sa računarom RS232 ili WiFi.
- mogućnost poručivanja stalka
- promenljiva rezolucija – 0,01/0,001mm
- tačnost 4μm

Bowers

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Kataloški br.
36.01 B030M 0-30 EIM030M
36.02 B060M 30-60 EIM060M




  •                 
  •     




Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272



© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.