Kapacitivne merne sonde

Merne sonde "SYLVAC" - Švajcarska, predviđene za složena merenja u kombinaciji sa mernim nosačima, specijalnim konstrukcijama, mehanizmima i drugo. Za kontrolu dužinskim mera, paralelnosti, ovalnosti i drugih prostih i složenih geometrijskih veličina. Električni signal se prenosi na Sylvac digitalne priključne jedinice, a visoka tačnost omogućava precizna merenja kako malih, tako i velikih delova.
- kapacitivni apsolutni sistem merenja (patentiran)
- rezolucija 0,0001mm – visoka tačnost, garantovano se postiže mikron
- opseg merenja do 2-50mm
- izuzetna linearnost
- sa ili bez vakumskog podizanja
- kompatibilan sa svim Sylvac priključnim jedinicama D50S, D80S, D100S, D200S, D300S.
- izmenjivi kablovi sa mogućim produživanjem
- izmenjivi kontaktni vrhovi
- merna sila po zahtevu može da se promeni
- sa sertifkatom proizvođača

  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.