tehnoalat-logo-200

Brusni tuljci i nosači brusnih tuljaca

Brusni tuljci  
Opće informacije  
Brzi put do optimalnog alata  
Grupa materijala  
Korund  
A
Cirkonski­  
korund Z  
Cirkonski­ Keramičko  
Silicij­  
karbid  
SiC  
Brusno sredstvo  
korund  
Z­COOL  
zrno  
CO­COOL  
Nekaljeni,  
neoplemenjeni čelici  
Građevinski čelici, ugljenični čelici,  
alatni čelici, nelegirani čelici, čelični liv  
Čelik,  
čelični liv  
Kaljeni,  
oplemenjeni čelici  
Alatni čelici, kaljeni čelici,  
legirani čelici, čelični liv  
Nehrđajući Čelici otporni na hrđu i Austenitni i  
čelik (INOX) kiselinu feritni nehrđajući čelici  
Mekane aluminijske legure  
Mesing, bakar, cink  
Tvrde aluminijske legure  
Bronza, titanij  
Mekani neželjezni  
metali, obojeni metali  
Neferitni  
metali  
Tvrdi  
neželjezni metali  
Materijali sa visokom  
toplotnom otpornošću  
Legure na bazi nikla i kobalta  
Željezni liv sa lamelnim grafitom  
EN-GJL (GG), sa kuglastim grafitom/  
nodularni livom EN-GJS (GGG), bijeli  
temperni liv EN-GJMW (GTW), crni  
temperni liv EN-GJMB (GTS)  
Sivi željezni liv,  
bijeli željezni liv  
Željezni liv  
Umjetni materijali ojačani vlaknima,  
termoplastični umjetni materijali,  
drvo, iverica, lak  
Umjetni materijali,  
drugi materijali  
= veoma pogodno  
= pogodno  
Malo pakovanje KSB  
Verzija korund A  
Za univerzalnu primjenu od grubog do finog brušenja.  
D
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
D
T
Veličina zrna  
Prep. broj  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
okretaja  
40  
50  
60  
80  
150  
240  
EAN 4007220  
Cilindrični oblik  
10  
10  
20  
10  
25  
10  
30  
25  
20  
25  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148921 148938  
-
30.000–44.000  
30.000–44.000  
30.000–44.000  
30.000–44.000  
26.000–36.000  
26.000–36.000  
20.000–30.000  
18.000–26.000  
16.000–22.900  
13.000–19.100  
13.000–19.100  
10.000–15.900  
8.500–12.700  
7.500–11.200  
6.500–9.500  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
10  
10  
10  
10  
KSB 1010 A ...  
KSB 1020 A ...  
KSB 1310 A ...  
KSB 1325 A ...  
KSB 1510 A ...  
KSB 1530 A ...  
KSB 1925 A ...  
KSB 2220 A ...  
KSB 2525 A ...  
KSB 3020 A ...  
KSB 3030 A ...  
KSB 3825 A ...  
KSB 4530 A ...  
KSB 5125 A ...  
KSB 6030 A ...  
KSB 7530 A ...  
148952 148969 148976  
13  
15  
148983 148990  
149010 149027  
-
-
-
149041 149058 149065  
149089 149096 149102 149119 149126  
149133 149140 149157 149164  
19  
22  
25  
30  
-
149171 149188 149195 149201  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
149225 149232 149249  
149270 149287 149294  
20 149263  
30 149324 149317 149331 149348 149355  
25 149379 149386 149393 149409  
30 149461 149454 149478 149485 149492  
25 149515 149522 149539 149546  
30 149577 149560 149584 149591 149607  
30 149614 149621 149638 149645  
38  
45  
51  
60  
75  
-
-
-
5.000–7.600  Brusni tuljci  
Veliko pakovanje GSB  
Verzija korund A  
Za univerzalnu primjenu od grubog do finog brušenja.  
D
J
D
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Korund A  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
T
D
[mm]  
J
T
Veličina zrna  
Prep. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
40  
50  
60  
80  
150  
240  
EAN 4007220  
Cilindrični oblik  
4
6
-
-
-
-
10  
10  
10  
10  
20  
10  
25  
10  
30  
25  
20  
25  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147610  
147634  
147658  
-
-
-
-
30.000–55.000  
30.000–55.000  
30.000–55.000  
30.000–44.000  
30.000–44.000  
30.000–44.000  
30.000–44.000  
26.000–36.000  
26.000–36.000  
20.000–30.000  
18.000–26.000  
16.000–22.900  
13.000–19.100  
13.000–19.100  
10.000–15.900  
8.500–12.700  
7.500–11.200  
6.500–9.500  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
50  
GSB 0410 A ...  
GSB 0610 A ...  
GSB 0810 A ...  
GSB 1010 A ...  
GSB 1020 A ...  
GSB 1310 A ...  
GSB 1325 A ...  
GSB 1510 A ...  
GSB 1530 A ...  
GSB 1925 A ...  
GSB 2220 A ...  
GSB 2525 A ...  
GSB 3020 A ...  
GSB 3030 A ...  
GSB 3825 A ...  
GSB 4530 A ...  
GSB 5125 A ...  
GSB 6030 A ...  
GSB 7530 A ...  
GSB 10040 A ...  
8
10  
147672 147689  
949740 147702 147719 147726  
13  
15  
-
-
-
-
147733 147740  
147764 147771  
-
-
-
147795 147801 147818  
147832 147849 147856 147863 147870  
147931 147948 147955  
147979 147986 147993 148006 148013  
19  
22  
25  
30  
-
-
-
-
-
-
4
-
-
148075 148082 148099  
148129 148136 148143  
-
-
20 148112  
30 148174 148167 148181 148198 148204 148211  
25 148280 148297 148303 148310  
30 148372 148365 148389 148396 148402 148419  
38  
-
-
-
-
-
-
-
-
45  
51  
25 148488  
-
148495 148501 148518  
-
-
-
-
60  
30 148549 148532 148556 148563 148570  
75  
30 148648  
40 148686  
-
-
148655 148662 148679  
148693 148709 148716  
5.000–7.600  
100  
4.000–5.700  
Konusni oblik  
20  
29  
36  
14  
22  
22  
63 148723  
30 148778  
60 148822  
-
-
-
148730 148747 148754 148761  
19.000–26.000  
13.000–19.100  
10.000–15.900  
100  
100  
100  
GSB 201463 A ...  
GSB 292230 A ...  
GSB 362260 A ...  
148785 148792 148808  
148839 148846 148853  
-
-Brusni tuljci  
Nosač brusnih tuljaca GK  
Verzije konusne i cilindrične  
Odgovarajući nosač za konusne i cilindrične brusne čahure.  
D
S
Nosači brusnih čahura označeni sa "H" imaju veću tvrdoću i dopuštaju jači pritisak prilikom  
brušenja. One su izuzetno pogodne za obradu šavova zavarivanja.  
T
L
J
D
J
T
S
L
Tvrdoća  
EAN Odgovara  
Maks. Minimalan  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm] [Shore A] 4007220  
ISO-u dopušt.  
broj  
broj  
okretaja  
okretaja  
Cilindrični oblik  
4
-
-
-
-
-
-
10  
10  
10  
3
6
3
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
40  
40  
40  
40  
40  
40  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
65–70 146729  
65–70 146712  
65–70 146743  
65–70 146736  
65–70 146767  
65–70 146750  
65–70 146774  
65–70 146781  
65–70 146798  
65–70 146804  
65–70 146811  
65–70 146828  
65–70 146835  
65–70 146842  
80 146859  
-
55.000  
55.000  
55.000  
55.000  
55.000  
55.000  
44.000  
44.000  
44.000  
44.000  
36.000  
36.000  
30.000  
26.000  
26.000  
22.900  
19.100  
19.100  
19.100  
15.900  
12.700  
12.700  
11.200  
9.500  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
30.000  
26.000  
26.000  
20.000  
18.000  
18.000  
16.000  
13.000  
13.000  
13.000  
10.000  
8.500  
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
GK 0410/3  
GK 0410/6  
GK 0610/3  
GK 0610/6  
GK 0810/3  
GK 0810/6  
GK 1010/6  
GK 1020/6  
GK 1310/6  
GK 1325/6  
GK 1510/6  
GK 1530/6  
GK 1925/6  
GK 2220/6  
GK 2220/6 H  
GK 2525/6  
GK 3020/6  
GK 3030/6  
GK 3030/6 H  
GK 3825/6  
GK 4530/6  
GK 4530/6 H  
GK 5125/6  
GK 6030/6  
GK 6030/8  
GK 7530/8  
GK 10040/8  
-
6
8
-
-
-
-
10  
13  
15  
10  
20  
10  
25  
10  
30  
25  
20  
15637-1  
15637-1  
-
-
15637-1  
15637-1  
-
19  
22  
-
-
15637-1  
15637-1  
-
25  
30  
-
-
25  
20  
30  
30  
25  
30  
6
6
6
6
6
6
35  
35  
35  
35  
35  
35  
65–70 146866  
65–70 146873  
65–70 146880  
80 146897  
15637-1  
15637-1  
15637-1  
-
38  
45  
-
-
65–70 146903  
65–70 146927  
80 146934  
15637-1  
15637-1  
-
8.500  
51  
60  
-
-
25  
30  
6
6
8
8
8
35  
35  
35  
35  
35  
65–70 146941  
65–70 146958  
65–70 146965  
65–70 146972  
65–70 146989  
7.500  
15637-1  
15637-1  
15637-1  
15637-1  
6.500  
9.500  
6.500  
75  
-
-
30  
40  
7.600  
5.000  
100  
5.700  
4.000  
Konusni oblik  
20  
29  
36  
14  
22  
22  
63  
30  
60  
6
6
6
40  
40  
40  
65–70 147078  
65–70 147085  
65–70 147092  
-
-
-
26.000  
19.100  
15.900  
19.000  
13.000  
10.000  
5
5
5
GK 201463/6  
GK 292230/6  
GK 362260/6  


Zatražite ponudu: