tehnoalat-logo-200

COMBICLICK

COMBICLICK  
Opće informacije o fiber diskovima  
Širok program COMBICLICK fiber diskova nudi optimalni alat za svaki zadaci obrade, od grubog do finog brušenja.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
Inovativni sistem brzog stezanja garantira  
udobno rukovanje i hladno rezanje.  
Visoka ekonomičnost uslijed dobrog vijeka  
trajanja i vrlo visokog učinka skidanja.  
Ravnomjerna slika brušenja zahvaljujući  
visoko kvalitetnim brusnim sredstvima.  
Koristiti COMBICLICK fiber disk sa  
COMBICLICK -potpornim tanjirom na stan-  
dardnim brusilicama.  
Koristiti ulje za brušenje koje je  
odgovarajuće za materijal kako bi se znatno  
produžio vijek trajanja i brusni učinak  
alata. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje ulja za brušenje pronaći ćete na  
stranici 155.  
COMBICLICK potpornje tanjire naručite  
odvojeno. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje potpornjih tanjira pronaći ćete  
na strani 19.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili kom  
pletan naziv.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220722275, CC-FS 125 A-COOL 60  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
CC-FS = COMBICLICK fiber disk  
Zadaci obrade:  
Izjednačavanje  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Obrada ivica  
Obrada šavova zavarivanja  
Postepeno fino brušenje  
Posebno fleksibilno ponašanje pri čeonom  
brušenju koristite fiber disk čiji je ø 125 mm.  
125  
A
= vanjski ø D [mm]  
= brusno sredstvo  
COOL = vrsta veziva  
60 = veličina zrna  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Kutna brusilica  
Akumulatorska kutna brusilica  
Sigurnosne upute:  
Maksimalno dopuštena obodna brzina  
iznosi 80 m/s.  
Navedeni maksimalno dopušteni brojobrtaja  
iz bezbjednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Pribor:  
Potporni tanjir COMBICLICK  
Brzi put do optimalnog alata  
Grupa materijala  
Korund Cirkon Keramičko­ VICTO­ Silicij ­ Korund Keramičko  
Brusno sredstvo  
A
Z
zrno  
CO  
GRAIN karbid A­COOL  
zrno  
COOL  
SiC  
CO­COOL  
Nekaljeni,  
neoplemenjeni  
čelici  
Građevinski čelici, ugljenični čelici,  
alatni čelici, nelegirani čelici,  
čelični liv  
Čelik,  
čelični liv  
Kaljeni,  
Alatni čelici, kaljeni čelici,  
oplemenjeni čelici legirani čelici, čelični liv  
Nehrđa-  
jući čelik  
(INOX)  
Čelici otporni na  
hrđu i kiselinu  
Austenitni i  
feritni nehrđajući čelici  
Mekani  
neželjezni metali,  
obojeni metali  
Mekane aluminijske legure  
Mesing, bakar, cink  
Tvrde aluminijske legure  
Bronza, titanij  
Neferitni  
metali  
Tvrdi  
neželjezni metali  
Materijali sa viso-  
kom toplotnom  
otpornošću  
Legure na bazi nikla i kobalta  
Željezni liv sa lamelnim grafitom  
EN-GJL (GG), sa kuglastim grafitom/  
nodularni livom EN-GJS (GGG), bijeli  
temperni liv EN-GJMW (GTW), crni  
temperni liv EN-GJMB (GTS)  
Sivi željezni liv,  
bijeli željezni liv  
Željezni liv  
Umjetni materijali ojačani vlaknima,  
termoplastični umjetni materijali,  
drvo, iverica, lak  
Umjetni materijali,  
drugi materijali  
= veoma pogodno  
= pogodno  COMBICLICK  
Opće informacije o runskim rondama  
COMBICLICK runske ronde se koriste kod čeonog brušenja.  
One su dostupne u verzijama VRW (meko), VRH (tvrdo) i PNER.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220935873  
CC-VRH 115 A 180 M  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Inovativni sistem brzog stezanja garantira  
udobno rukovanje i hladno rezanje.  
Koristiti COMBICLICK filc ronde sa  
COMBICLICK potpornim tanjirom na kutnim  
brusilicama sa regulacijom broja obrtaja.  
CC-VRH  
115  
A
= COMBICLICK runske ronde tvrde  
Obradive sirovine:  
= vanjski ø D [mm]  
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Moguće koristiti na skoro svim materijalima.  
180 M  
Kutna brusilica  
Akumulatorska kutna brusilica  
Zadaci obrade:  
Sigurnosne upute:  
Hrapavljenje  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Čišćenje  
Obrada šavova zavarivanja  
Strukturiranje  
Napomene o naručivanju:  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbjednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
COMBICLICK potpornje tanjire naručite  
odvojeno. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje potpornjih tanjira pronaći ćete na  
strani 19  
.
Postepeno fino brušenje  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Pribor:  
Potporni tanjir COMBICLICK  
Runske ronde  
Mekana verzija CC-VRW  
Pogodno za najfinije brušenje na srednjim i velikim površinama i konturama, te radove čišćenja na  
metalima i lakovima. Dobijaju se matirane i svilasto-matirane površine. Vrlo otvorena struktura.  
D
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Moguće koristiti mokro i suvo.  
Bez zapunjavanja alata zahvaljujući  
otvorenoj strukturi i visokoj savitljivosti  
materijala runa.  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
PFERDVALUE:  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Dostupne POLINOX veličine zrna:  
100  
180  
280  
= srednje  
= fino  
= vrlo fino  
Preporuke za primjenu:  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 15–20 m/s. Pritom se  
postiže idealan kompromis između učinka  
skidanja materijala, kvaliteta površine,  
temperaturnog opterećenja materijala i  
trošenja alata.  
D
Veličina zrna  
Prep. broj  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
okretaja dopušt. broj  
100  
180  
280  
okretaja  
EAN 4007220  
100  
115  
125  
948170  
935941  
935972  
948163  
935934  
935965  
948156  
935927  
935958  
3.800  
3.300  
3.100  
12.000  
10.500  
9.650  
10  
10  
10  
CC-VRW 100 A ...  
CC-VRW 115 A ...  
CC-VRW 125 A ...  COMBICLICK  
Opće informacije o filc rondama  
COMBICLICK filc ronde se koriste kod čeonog brušenja na srednje velikim i velikim površinama.  
One se nude u različitim promjerima.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Sigurnosne upute:  
Inovativni sistem brzog stezanja garantira  
udobno rukovanje i brzu zamjenu alata.  
Koristiti COMBICLICK filc ronde sa  
COMBICLICK potpornim tanjirom na kutnim  
brusilicama sa regulacijom broja obrtaja.  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 5–10 m/s. Pri tom se  
postiže idealan kompromis između učinka  
poliranja, temperaturnog opterećenja  
obratka i trošenja alata.  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbjednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Obradive sirovine:  
Moguće koristiti na skoro svim materijalima.  
Zadaci obrade:  
Prilikom zamjene paste za poliranje koristiti  
novu, nekorištenu filc rondu.  
Poliranje  
Pribor:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Potporni tanjir COMBICLICK  
Paste za brušenje i poliranje  
Kutna brusilica  
Akumulatorska kutna brusilica  
Napomene o naručivanju:  
COMBICLICK potpornje tanjire naručite  
odvojeno. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje potpornjih tanjira pronaći ćete  
na strani 19.  
Posebno naručite paste za brušenje i  
poliranje. Detaljne informacije i podatke  
za naručivanje pasta za brušenje i poliranje  
pronaći ćete na stranicama 153–155.  
Filc ronde CC-FR  
Verzija CC-FR  
Pogodno za poliranje sa stikovima paste za poliranje, pastama za brušenje ili dijamantnim pastama  
za poliranje uz čeono brušenje na srednjim i velikim površinama.  
D
Prednosti:  
PFERDVALUE:  
Visoka ekonomičnost uslijed vrlo dugog  
vijeka trajanja.  
Precizan rad tokom cijelog vijeka trajanja, jer  
je vrlo stabilnog oblika.  
D
EAN Prep. broj okretaja Maks. dopušt. broj  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
okretaja  
100  
115  
125  
948224  
936061  
936078  
1.900  
1.650  
1.500  
12.000  
10.500  
9.650  
5
5
5
CC-FR 100  
CC-FR 115  
CC-FR 125  COMBICLICK  
Potporni tanjir  
Verzije CC-GT, CC-H-GT  
Sa ovom potpornim tanjirom se COMBICLICK alati mogu koristiti na standardnim kutnim  
brusilicama.  
Različite tvrdoće su označene bojom:  
CC-GT (srednje) = crno  
CC-H-GT (tvrdo) = plavo  
Prednosti:  
Sigurnosne upute:  
Znatno smanjeno termičko opterećenje  
putem geometrije rashladnih proreza.  
Visoka ekonomičnost uslijed minimalnih  
vremena zamjene alata.  
Maksimalno dopuštena obodna brzina  
iznosi 80 m/s.  
Kod potpornih tanjira sa ø 180 mm treba  
paziti da se ne odabere prevelika sila  
pritiskanja, kako bi se spriječilo prekomjerno  
istezanje potpornog tanjira.  
Preporuke za primjenu:  
Za obradu nehrađajućeg čelika (INOX)  
poželjno je koristiti verziju CC-H-GT. On  
ima veoma visoku otpornost ivica kako bi se  
ostvarile veće sile pritiskanja.  
PFERDVALUE:  
Odgovara  
za ø CC  
[mm]  
Navoj  
tvrdoća  
Odgovarajuće za tipove mašina  
EAN  
4007220  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
4
okretaja  
100  
M10  
M14  
5/8  
srednje  
srednje  
srednje  
tvrdo  
Kutna brusilica 100, prihvat M10  
Kutna brusilica 115 / 125, prihvat M14  
Kutna brusilica 115 / 125, prihvat 5/8"  
Kutna brusilica 115 / 125, prihvat M14  
Kutna brusilica 115 / 125, prihvat 5/8"  
Kutna brusilica 180, prihvat M14  
836200  
725764  
725771  
835869  
841419  
725788  
725795  
15.300  
13.300  
13.300  
13.300  
13.300  
8.500  
1
1
1
1
1
1
1
CC-GT 100 M10  
115, 125  
CC-GT 115-125 M14  
CC-GT 115-125 5/8  
CC-H-GT 115-125 M14  
CC-H-GT 115-125 5/8  
CC-GT 180 M14  
M14  
5/8  
tvrdo  
180  
M14  
5/8  
srednje  
srednje  
Kutna brusilica 180, prihvat 5/8"  
8.500  
CC-GT 180 5/8  
Komplet  
CC-SET  
Set za obradu površina, od grube do visoko polirane obrade. Kompleti sa ø 125 mm su posebno  
fleksibilni u području ivica.  
Sadržaj:  
Prednosti:  
po 3 COMBICLICK fiber diska:  
- CC-FS CO-COOL 36  
- CC-FS CO-COOL 120  
- CC-FS A-COOL 220  
po 1 COMBICLICK runska ronda:  
- CC-VRH A 240 F  
Upoznavanje i testiranje obimnog sistema.  
Međusobno usklađen predodabir  
najstandardnijih varijanti.  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Keramičko zrno CO-COOL  
Silicij-karbid SiC  
- CC-VRH A 180 M  
- CC-VRH A 100 G  
- CC-VRW A 280  
- CC-VRW A 180  
PFERDVALUE:  
- CC-VRW A 100  
- CC-PNER W SiC F  
po 1 komad:  
- Univerzalna pasta za poliranje  
- COMBICLICK filc ronda CC-FR  
- Potporni tanjir COMBICLICK CC-GT M14  
ili 5/8-11  
D
Navoj  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
115  
M14  
5/8-11  
M14  
955345  
955406  
955369  
955413  
1
1
1
1
CC-SET 115 M14  
CC-SET 115 5/8-11  
CC-SET 125 M14  
CC-SET 125 5/8-11  
125  
5/8-11  


Zatražite ponudu: