tehnoalat-logo-200

Fiber diskovi

Fiber diskovi  
Opće informacije  
Širok program fiber diskova nudi optimalni alat za svaki zadaci obrade, od grubog do finog brušenja.  
Fiber diskovi kompanije PFERD se proizvode prema ISO 16057 u obliku A1 verzija F pod nazivom „Vulkanski fiber diskovi“.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220696354  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Visoka ekonomičnost uslijed dobrog vijeka  
trajanja i vrlo visokog učinka skidanja.  
Ravnomjerna slika brušenja zahvaljujući  
visokokvalitetnim brusnim sredstvima.  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Koristiti fiber disk prema ISO 15636 sa  
potpornim tanjirom na standardnim  
brusilicama.  
Koristiti ulje za brušenje koje je odgovaraju-  
će za materijal kako bi se znatno produžio  
vijek trajanja i brusni učinak alata. Detaljne  
informacije i podatke za naručivanje ulja za  
brušenje pronaći ćete na stranici 155.  
FS 115-22 A-COOL 60  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
FS  
= fiber diskovi  
115  
22  
A
= vanjski ø D [mm]  
= ø otvora H [mm]  
= brusno sredstvo  
COOL = vrsta veziva  
60 = veličina zrna  
Zadaci obrade:  
Izjednačavanje  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Obrada ivica  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Sigurnosne upute:  
Kutna brusilica  
Akumulatorska kutna brusilica  
Maksimalno dopuštena obodna brzina  
iznosi 80 m/s.  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrta-  
ja iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Obrada šavova zavarivanja  
Postepeno fino brušenje  
Napomene o naručivanju:  
Potporne tanjire naručiti posebno. Detaljne  
informacije i podatke za naručivanje  
potpornjih tanjira pronaći ćete na strani 24.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kom pletan naziv.  
Pribor:  
brusni točkovi  
Brzi put do optimalnog alata  
Grupa materijala  
Korund Cirkon Keramičko­ VICTO­ Korund Cirkon Keramič­  
Brusno sredstvo  
A
Z
zrno  
CO  
GRAIN A­COOL Z­COOL ko zrno  
COOL  
CO­COOL  
Nekaljeni,  
neoplemenjeni  
čelici  
Građevinski čelici, ugljenični čelici,  
alatni čelici, nelegirani čelici,  
čelični liv  
Čelik,  
čelični liv  
Kaljeni,  
Alatni čelici, kaljeni čelici,  
oplemenjeni čelici legirani čelici, čelični liv  
Nehrđajući Čelici otporni na  
čelik (INOX) hrđu i kiselinu  
Austenitni i  
feritni nehrđajući čelici  
Mekani  
neželjezni metali,  
obojeni metali  
Mekane aluminijske legure  
Mesing, bakar, cink  
Tvrde aluminijske legure  
Bronza, titanij  
Neželjezni Tvrdi  
metali  
neželjezni metali  
Materijali  
sa visokom toplot- Legure na bazi nikla i kobalta  
nom otpornošću  
Željezni liv sa lamelnim grafitom  
EN-GJL (GG), sa kuglastim grafitom/  
Sivi željezni liv,  
Željezni liv  
nodularni livom EN-GJS (GGG), bijeli  
bijeli željezni liv  
temperni liv EN-GJMW (GTW), crni  
temperni liv EN-GJMB (GTS)  
Umjetni materijali ojačani vlaknima,  
termoplastični umjetni materijali,  
drvo, iverica, lak  
Umjetni materijali,  
drugi materijali  
= veoma pogodno  
= pogodno  Fiber diskovi  
Potporni tanjir  
Verzije GT, H-GT, HT-GT  
Za primjenu fiber diskova na standradnim kutnim brusilicama se nude tri različite verzije  
potpornog tanjira.  
GT:  
Potporni tanjir za optimalno prilagođavanje konturama uslijed visoke savitljivosti. U skladu sa  
ISO 15636.  
GT  
H-GT  
HT-GT  
H-GT:  
Potporni tanjir visokog učinka sa dugim vijekom trajanja zahvaljujući umjetnom materijalu  
ojačanom staklenim vlaknima koji je otporan na struganje. Osvaja posebno hladnim rezanjem  
uslijed radijalnih rashladnih rebara, te visoke snage skidanja fiber diskova zahvaljujući stabilnoj,  
krutoj izvedbi.  
HT-GT:  
Savitljiv i izuzetno termički otporan potporan tanjir sa dugim vijekom trajanja zahvaljujući  
materijalu vrlo otpornom na temperature. Omogućava vrlo precizan rad uslijed visoke  
fleksibilnosti. U skladu sa ISO 15636.  
Napomene o naručivanju:  
Odgovarajuća zatezna matica se također  
isporučuje.  
Pribor:  
Montažne matice za potporne tanjire GT  
Odgovarajuće  
za ø alata  
[mm]  
Navoj  
Odgovarajuće za tipove mašina  
EAN  
Maks.  
Oznaka  
4007220 dopušt. broj  
okretaja  
GT  
100  
115  
M10  
M10  
M14  
M14  
M14  
M14  
Kutna brusilica 100, prihvat M10  
Kutna brusilica 115, prihvat M10  
Kutna brusilica 115, prihvat M14  
Kutna brusilica 125, prihvat M14  
Kutna brusilica 150, prihvat M14  
Kutna brusilica 180, prihvat M14  
100998  
668047  
668054  
668061  
668078  
668085  
15.300  
13.300  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
1
1
1
1
1
1
GT 100 MF M10  
GT 115 MF M10  
GT 115 MF M14  
GT 125 MF M14  
GT 150 MF M14  
GT 180 MF M14  
125  
150  
180  
H-GT, visokoučinkoviti potporni tanjir  
115  
125  
180  
M14  
M14  
M14  
Kutna brusilica 115, prihvat M14  
Kutna brusilica 125, prihvat M14  
Kutna brusilica 180, prihvat M14  
668115  
668122  
668139  
13.300  
12.200  
8.500  
1
1
1
H-GT 115 MF M14  
H-GT 125 MF M14  
H-GT 180 MF M14  
HT-GT, potporni tanjir otporan na temperaturu  
115  
125  
180  
M14  
M14  
M14  
Kutna brusilica 115, prihvat M14  
Kutna brusilica 125, prihvat M14  
Kutna brusilica 180, prihvat M14  
032398  
032404  
032381  
13.300  
12.200  
8.500  
1
1
1
HT-GT 115 MF M14  
HT-GT 125 MF M14  
HT-GT 180 MF M14  
FL-GT, stezne navrtke za potporne tanjire GT  
Pribor za potporni tanjir izvedbe GT.  
Prednosti:  
Odgovarajući razmaci otvora za standardne  
ključeve sa čeonim otvorom.  
Navoj  
Odgovarajuće za tipove mašina  
EAN  
Oznaka  
4007220  
M10  
M14  
Kutna brusilica 100–115, prihvat M10  
Kutna brusilica 80–115, prihvat M14  
Kutna brusilica 125, prihvat M14  
668146  
668153  
668160  
668177  
1
1
1
1
FL-GT 100-115 M10  
FL-GT 80-115 M14  
FL-GT 125 M14  
Kutna brusilica 150–230, prihvat M14  
FL-GT 150-230 M14  


Zatražite ponudu: