tehnoalat-logo-200

POLICAP

POLICAP  
Opće informacije  
Širok program materijalno specifičnih proizvoda na POLICAP brusnim kapicama i čahurama nudi  
rješenja za alate sa maksimalnim učinkom skidanja kao i za univerzalne te za posebne zadatke  
brušenja.  
POLICAP alati su bešavno oblikovani i mogu se koristiti zajedno sa cijelom površinom aalata.  
Za primjenu brusnih kapica i čahura na raspolaganju su odgovarajući nosači koji se mogu ponovo  
koristiti.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
Sigurno nalijeganje brusnih kapica i čahura  
na nosač uslijed širenja nosača u toku  
primjene.  
Visok stupanj održavanja oblika i odlično  
fino brušenje putem specijalnog postupka  
izrade.  
U svrhu lake zamjene brusnih kapica i  
čahura, iste treba da navučete ili skinete  
blagim okretanjem udesno. Pri tom ostavite  
nosač alata stegnut na pogonu alata i  
pričvrstite ga.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Primjer naručivanja:  
EAN 4007220150849  
PC ZYA 1015 A 60  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 10–20 m/s.  
Jednostavna zamjena alata.  
PC  
ZYA  
= POLICAP brusne kapice  
= oblik cilindra  
Zadaci obrade:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
1015 = vanjski ø D x širina T [mm]  
Izjednačavanje  
Površinska obrada  
Postepeno fino brušenje  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
A
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
60  
Sigurnosne upute:  
Maksimalno dozvoljena obodnabrzina iznosi  
25 m/s.  
Navedeni maksimalno dopušteni brojobrtaja  
iz bezbijednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Pribor:  
Nosač brusnih kapica i čahura  
Izvedba  
Primjena  
Korund A  
Za univerzalnu primjenu na čeličnim materijalima (kaljenim, oplemenjenim, nekaljenim).  
Razvijeno specijalno za posebne zadatke, npr. u proizvodnji alata i kalupa kao i za  
odgovarajuće radove popravke. Pogodno i za obradu umjetnihmaterijala, drveta i zaptivne  
mase u pravljenju modela.  
A60/80 A150 A280  
SiC-COOL  
(Silicij-karbid sa burusno aktivnim slojem)  
Idealno se može koristiti za obradu dijelova od titanija, aluminija, kao i njihovih respektivnih  
legura. Odlično za primjenu u proizvodnji aviona i turbina i pripadajućem održavanju.  
Specijalni odabir zrna i brusno aktivni dodatni materijal u vezivu omogućavaju hladno brušenje,  
snižavaju temperaturu i spriječavaju prijanjanje opiljaka.  
CO-COOL  
Zbog posebne strukture keramičkog zrna, kao i brusno aktivnih sastaojaka veziva idealno je za  
obradu nehrđajućih čelika (INOX) kao i za često u gradnji turbina korištene termički otporne  
legure na bazi nikla i kobalta, npr. Inconel, Hastelloy. Brusno aktivni dodaci spriječavaju  
zapunjavanje i dovode do hladnijeg rezanja uz znatno veći učinak skidanja.  
(keramično zrno sa brusnoaktivnim slojem)  


Zatražite ponudu: