tehnoalat-logo-200

Polirni alati

Polirni alati  
Filc čepovi FK  
Oblik ZYA  
D
Sd  
Cilindrični oblik ZYA se pretežno koristi sa obimom alata. Izvedba sa čeonim otvorom (ST-BO) je  
posebno pogodna za čeonu primjenu.  
T
L2  
čepovi od filca sa metalnim uloškom (MS) se koriste za povećano skidanje materijala kod  
pretpoliranja sa dijamantnim polirnim pastama.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Napomene o naručivanju:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
Molimo nazivu dodati željenu izvedbu.  
D
T
Sd  
L2  
Izvedba  
Prep. broj  
Maks.  
Oznaka  
[mm] [mm] [mm] [mm]  
okretaja dopušt.  
broj  
M
H
MS  
(srednje)  
(tvrda)  
(metalni umetak)  
okretaja  
EAN 4007220  
ø drške 2,35 mm  
4
6
8
12 2,35  
10 2,35  
10 2,35  
34  
35  
35  
035757  
035771  
035818  
-
-
-
-
23.000–47.000 119.000 10 FK ZYA 0412/2,35 ...  
035788  
035825  
16.000–32.000  
12.000–24.000  
79.500 10 FK ZYA 0610/2,35 ...  
59.500 10 FK ZYA 0810/2,35 ...  
ø drške 3 mm  
4
6
12  
10  
10  
12  
15  
20  
3
3
3
3
3
3
37  
35  
35  
34  
32  
28  
035764  
295243  
295250  
035849  
153871  
035917  
-
-
23.000–47.000 119.000 10 FK ZYA 0412/3 ...  
035795  
035832  
035856  
035887  
035924  
-
16.000–32.000  
12.000–24.000  
10.000–20.000  
10.000–20.000  
7.950–15.900  
79.500 10 FK ZYA 0610/3 ...  
59.500 10 FK ZYA 0810/3 ...  
47.500 10 FK ZYA 1012/3 ...  
47.500 10 FK ZYA 1015/3 ...  
39.500 10 FK ZYA 1220/3 ...  
8
-
4
10  
-
295304  
-
12  
ø drške 3 mm – Sa čeonim otvorom  
15  
20  
3
28  
035955  
035962  
-
6.000–12.000  
31.500 10 FK ZYA 1520/3 ... ST-BO  
ø drške 6 mm  
10  
12  
12  
15  
20  
6
6
6
42  
40  
36  
035863  
153772  
035931  
035870  
035894  
035948  
-
-
-
10.000–20.000  
10.000–20.000  
7.950–15.900  
47.500 10 FK ZYA 1012/6 ...  
47.500 10 FK ZYA 1015/6 ...  
39.500 10 FK ZYA 1220/6 ...  
ø drške 6 mm – Sa čeonim otvorom  
15  
20  
25  
20  
25  
30  
6
6
6
38  
43  
40  
294727  
153802  
153888  
035979  
035986  
036006  
295311  
295328  
295335  
6.000–12.000  
5.000–10.000  
4.000–8.000  
31.500 10 FK ZYA 1520/6 ... ST-BO  
23.500 10 FK ZYA 2025/6 ... ST-BO  
19.000 10 FK ZYA 2530/6 ... ST-BO  Polirni alati  
Filc diskovi i sočiva FK SC/LI  
FK SC/LI  
Filcani diskovi i leće se pretežno koriste sa obodom alata.  
Diskovi od filca sa metalnim uloškom (MS) se koriste za povećano skidanje materijala kod  
predpoliranja sa dijamantnim pastama za brušenje.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
Napomene o naručivanju:  
Molimo posebno naručite odgovarajući  
držač alata.  
Molimo nazivu dodati željenu izvedbu.  
D
H
LI  
SC  
D
T
H
Izvedba  
H
(srednje) (tvrda) (metalni  
umetak)  
Prep. broj  
okretaja  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Odgovarajući  
držači alata  
Oznaka  
[mm] [mm] [mm]  
M
MS  
okretaja  
EAN 4007220  
Leće  
17  
22  
5
5
2
2
-
-
036402  
036419  
-
-
5.600–11.000  
4.300–8.650  
28.000 BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5  
21.700 BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5  
10  
10  
FK LI 1705/2 ...  
FK LI 2205/2 ...  
4
Diskovi  
17  
5
5
2
2
2
6
6
6
036372  
036389  
036396  
153864  
153840  
297605  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.600–11.000  
5.000–10.000  
3.000–6.000  
3.000–6.000  
2.000–4.000  
1.500–3.000  
1.000–2.000  
900–1.800  
28.000 BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5  
23.500 BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5  
20.000 BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5  
10  
10  
10  
5
FK SC 1705/2 ...  
FK SC 2005/2 ...  
FK SC 3005/2 ...  
FK SC 3007/6 ...  
FK SC 4509/6 ...  
FK SC 6010/6 ...  
FK SC 8010/10 ...  
FK SC 10020/10 ...  
FK SC 12520/20 ...  
20  
-
30  
5
-
7
-
20.000  
13.500  
10.000  
7.500  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
BO 8/10 6-20  
45  
60  
9
-
5
10  
10  
20  
20  
-
5
80  
10 154069  
10 297612  
20 297629  
295342  
295359  
295366  
5
100  
125  
6.100  
1
750–1.500  
4.900  
BO 12/20 10-50,  
1
BO MK 1/20 10-50  
150  
200  
25  
30  
20 297636  
20 297643  
-
-
-
-
600–1.200  
500–1.000  
4.000  
3.000  
BO 12/20 10-50,  
BO MK 1/20 10-50  
1
1
FK SC 15025/20 ...  
FK SC 20030/20 ...  
BO 12/20 10-50,  
BO MK 1/20 10-50  
Filc lepezasti diskovi FFS  
FFS  
Filcani lepezasti brusevi se koriste za predpoliranje i polituru visokog sjaja na srednje velikim do  
velikim dijelovima.  
D
H
Prednosti:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Malo termičko opterećenje obratka.  
Kutna brusilica, akumulatorska kutna brusilica  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
Za predpoliranje ravnih površina koristiti  
tvrde, a za glačanje i obradu obradaka vrlo  
bogatih konturama mekanu izvedbu.  
Ukoliko se žele postići veoma fine površine,  
mogu se koristiti obije izvedbe, jedna za  
drugom.  
Molimo nazivu dodati željenu izvedbu.  
D
[mm]  
T
H
[mm]  
Izvedba  
W (mekana) H (tvrda)  
EAN 4007220  
Prep. broj  
okretaja dopušt. broj  
okretaja  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
115  
125  
22  
22  
22,23  
22,23  
936085  
936146  
936139  
936153  
1.650  
1.500  
8.350  
7.650  
5
5
FFS 115/22,23 ...  
FFS 125/22,23 ...  Polirni alati  
Filc ploče FK P  
FK P  
Filc ploče su pogodne za najrazličitije vrste poliranja. Dvije raspoložive tvrdoće umnožavaju  
mogućnosti primjene.  
L
Prednosti:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Zavisno od zahtjeva, brzo i jednostavno  
rezanje ili štancanje u svaki oblik (npr.  
četvorokut, kvadrat, štapić ili disk).  
Ručni rad  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu izvedbu.  
B
L
B
T
Izvedba  
M (srednje) H (tvrda)  
EAN 4007220  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
250  
250  
3
6
036433  
-
1
1
1
FK P 250-250-3 ...  
FK P 250-250-6 ...  
FK P 250-250-12 ...  
036440  
036464  
036457  
036471  
12  
Platneni kolutovi  
Platneni kolutovi sa drškom TR  
Platneni kolutovi sa drškom se koriste sa polirnim pastama za pretpolituru i polituru do sjaja i  
visokog sjaja u proizvodnji alata i kalupa.  
D
Sd  
Platneni kolutovi sa drškom se isporučuju u tri izvedbe:  
T
L2  
BW (pamuk)  
= vrlo fina politura do visokog sjaja, uklanjanje prašine i smanjenje sjaja  
FZ (filcana tkanina) = pretpolitura i politura do sjaja u kombinaciji sa odgovarajućim pastama za  
poliranje  
FL (flanel)  
= usijavanje i politura do sjaja odn. visokog sjaja u kombinaciji sa  
odgovarajućim pastama za poliranje  
Preporuke za primjenu:  
Kod poliranja vodite računa da se alat ne  
pregreje.  
Osigurajte dovoljnu količinu paste za  
poliranje.  
Napomene o naručivanju:  
Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje pasta za poliranje pronaći ćete  
na stranicama 153-154.  
Molimo nazivu dodati željenu izvedbu.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
D
T
Sd  
L2  
Izvedba  
FZ  
Prep. broj  
Maks.  
okretaja dopušt. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm] [mm] [mm] [mm]  
BW  
FL  
EAN 4007220  
ø drške 2,35 mm  
22  
ø drške 3 mm  
22 10  
10 2,35  
40  
40  
034538  
034569  
034545  
034576  
034552  
034583  
13.000  
13.000  
17.350 10 TR 2210/2,35 ...  
17.350 10 TR 2210/3 ...  
3


Zatražite ponudu: