tehnoalat-logo-200

Alati za profiliranje i oštrenje

Alati za profiliranje i oštrenje  
Kamenovi za profiliranje, brusni segmenti, dijamant za profiliranje/oštrenje  
Kamenovi za profiliranje  
Kamen za profiliranje SE 1203050 CU 30 R 5 V:  
Kamen za profiliranje sa grubom granulacijom (zrno 30) i koristi se za grube radove profiliranja.  
Gumena podloga osigurava stabilan položaj bez klizanja i štiti površine odlaganja od oštećenja.  
H
Kamen za profiliranje SE 1203050 CU 30/60 R 5 V:  
Kamen za profiliranje sa dvije različite veličine zrna:  
Gornja strana (gruba): Za profiliranje i  
izvlačenje velikih brusnih čepova sa grubim  
vezivima i garnulacijama  
Donja strana (fino): Za profiliranje i  
izvlačenje brusnih čepova sa finim vezivom i  
granulacijama  
B
Kamen za profiliranje SE 702212 CU 46 M 5 V:  
Mali kamen za profiliranje sa finijim zrnom pogodan je za profilisanje i oštrenje manjih brusnih  
čepova.  
L x H x B  
[mm]  
EAN  
4007220  
Oznaka  
120 x 30 x 50  
103500  
505687  
114445  
5
5
5
SE 1203050 CU 30 R 5 V  
SE 1203050 CU 30/60 R 5 V  
SE 702212 CU 46 M 5 V  
70 x 22 x 12  
Brusni segmenti  
H
Klinasti brusni segmenti za obradul pješčanih kalupa i pješčanih jezgara u livnicama.  
Sa brusnim segmentima se mogu dorađivati i uklanjati prijelazi i prekidi oblika na pješčanim  
kalupima i jezgrima.  
B
Putem klinaste izvedbe se bez napora mogu obraditi vrlo uska mjesta, kao i vrlo velike površine.  
L x H x B  
[mm]  
EAN  
4007220  
Oznaka  
235 x 42 x 4  
246 x 32 x 5  
800034  
800041  
10  
10  
SE 235-42-4 AN 46 N 5 B  
SE 246-32-5 AN 46 N 5 B  
Dijamant za profiliranje/oštrenje  
D
Dugovijeki dijamant za ravnanje s velikim jednozrnim dijamantom za profiliranje i ravnanje brusnih  
čepova, brusnih diskova i Poliflex brusnih diskova (vidjeti 4. dio kataloga).  
L
Pomoću ovog dijamanta za ravnanje se mogu iz brusnog alata ukloniti otupjela brusna zrna i  
metalne čestice i praviti željeni geometrijski oblici brusnih tijela.  
Preporuke za primjenu:  
Zaštitite dijamant za ravnanje od svih vrsta  
udarnih opterećenja.  
Prilikom stezanja u mehanizmima stegnite  
duboko i zategnite.  
Sa kutom nagiba od 5 do 15 stepeni  
umetnuti malo ispod sredine brusnog čepa  
ili sredine diska.  
L x D  
[mm]  
EAN  
4007220  
Prikaz karata  
[ct]  
Oznaka  
81 x 6  
103494  
0,20  
1
400 B  


Zatražite ponudu: