tehnoalat-logo-200

Brusni čepovi za livnice

Brusni čepovi  
Za primjenu na ivicama od sivog i nodularnog liva  
Brusni čepovi za livnice CAST EDGE  
Verzija CAST EDGE za livnice je u kombinaciji sa velikim brzinama rezanja posebno pogodna  
za univerzalnu primjenu i brušenje mineralizovanih dijelova na sivom i nodularnom livu i za  
izbrusivanje zatvorenog i prijanjajućeg pijeska na obratcima od sivog i nodularnog liva.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Vrlo visoka brusljivost i agresivnost od  
samog početka.  
Brusni čepovi CAST EDGE pri brzini rezanja  
od 30 do 50 m/s postižu svoj najbolji učinak.  
Visok učinak skidanja u kombinaciji s dugim  
vijekom trajanja.  
Isporuka u praktičnom i ekološki­  
prihvatljivom industrijskom pakovanju.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Obradive sirovine:  
Sigurnosne upute:  
Sivi/nodularni liv (GG/GJL, GGG/GJS)  
Temperni liv  
Omotač liva sa pješčanim naslagama i  
mineralizovanim dijelovima  
Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja odnosi  
se na otvorenu dužinu drške od 10 mm.  
Izvedba:  
Keramičko vezivo  
Silicij­karbid sivi  
Cilindrični čepovi CAST EDGE  
Sd  
D
Oblik cilindra ZY optimalno je pogodan za brušenje otvora, radijusa i kontura.  
T
L2  
D x T Veličina zrna  
Odgovara SAD  
obliku  
Prep. broj okretaja  
Maks. dopušt. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm]  
IP  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
20 x 40  
25 x 32  
803028  
803035  
W 205  
-
32.400  
30.000  
32.400  
32.900  
50  
50  
ZY 2040 6 CU 30 R5V CAST EDGE N  
ZY 2532 6 CU 30 R5V CAST EDGE N  
Čepovi sa šiljatim lukom CAST EDGE  
Sd  
D
Oblik šiljastog luka SP odlično odgovara za obradu malih otvora i rupa.  
T
L2  
D x T Veličina zrna  
Prep. broj okretaja  
Maks. dopušt. broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
IP  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
20 x 50  
803042  
14.100  
14.100  
50  
SP 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE N  Brusni čepovi  
Za univerzalnu primjenu na čeličnom livu  
Brusni čepovi za livnice CAST STEEL  
Verzija CAST STEEL je posebno pogodna za univerzalnu tešku primjenu na čeličnom livu.  
Ona je idealna za skidanje srha na delovima od čeličnog liva, kao i za brušenje prijelaza nakon  
odsjecanja štajgera.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Vrlo visoka brusljivost i agresivnost od  
samog početka.  
Brusni čepovi CAST STEEL pri brzini rezanja  
od 25 do 40 m/s postižu svoj najbolji učinak.  
Visok učinak skidanja u kombinaciji s dugim  
vijekom trajanja.  
Isporuka u praktičnom i ekološki­  
prihvatljivom industrijskom pakovanju.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Obradive sirovine:  
Sigurnosne upute:  
Čelični liv  
Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja odnosi  
se na otvorenu dužinu drške od 10 mm.  
Izvedba:  
Keramičko vezivo  
Mješavina korunda od roza i  
tamno crvenog plemenitog korunda  
Cilindrični čepovi CAST STEEL  
Sd  
D
Oblik cilindra ZY optimalno je pogodan za brušenje otvora, radijusa i kontura.  
T
L2  
D x T Veličina zrna  
Odgovara SAD  
obliku  
Prep. broj okretaja  
Maks. dopušt. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm]  
IP  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
20 x 40  
25 x 32  
802953  
802960  
W 207  
-
32.400  
25.000  
32.400  
32.900  
50  
50  
ZY 2040 6 ADR 30 O5V CAST STEEL  
ZY 2532 6 ADR 30 O5V CAST STEEL  
Čepovi sa šiljatim lukom CAST STEEL  
Sd  
D
Oblik šiljastog luka SP odlično odgovara za obradu malih otvora i rupa.  
T
L2  
D x T Veličina zrna  
Prep. broj okretaja  
Maks. dopušt. broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
IP  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
20 x 50  
802977  
14.100  
14.100  
50  
SP 2050 6 ADR 30 O5V CAST STEEL  


Zatražite ponudu: