tehnoalat-logo-200

Brusni čepovi za sivi i nodularni liv

Brusni čepovi  
Za primjenu na površinama od sivog i nodularnog liva  
Brusni čepovi CAST  
Verzija CAST je u kombinaciji sa velikim obodnim brzinama posebno pogodno za površinsku  
primjenu na sivom i nodularnom livu. U zadatke obrade spadaju čišćenje obradaka i brušenje  
nabora.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Pogodno za primjenu na površinama i  
ivicama.  
Visoka brusljivost i dobar vijek trajanja.  
Visok učinak skidanja zahvaljujući gruboj  
veličini zrna.  
Brusni čepovi CAST pri brzini rezanja od  
35 do 50 m/s postižu svoj najbolji  
učinak.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Obradive sirovine:  
Sivi/modularni liv (GG/GJL, GGG/GJS)  
Temperni liv  
Sigurnosne upute:  
Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja odnosi  
se na otvorenu dužinu drške od 10 mm.  
Izvedba:  
Keramičko vezivo  
Mješavina korunda od plemenitog korunda  
roza i normalnog korunda  
Cilindrični čepovi CAST  
Sd  
D
Oblik cilindra ZY optimalno je pogodan za brušenje otvora, radijusa i kontura.  
T
L2  
D x T  
[mm]  
Veličina zrna  
Odgovara SAD  
obliku  
Prep. broj Maks. dopušt.  
Oznaka  
okretaja  
broj okretaja  
24  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
16 x 32  
16 x 50  
20 x 25  
20 x 40  
25 x 32  
32 x 32  
32 x 40  
40 x 10  
40 x 20  
50 x 8  
-
096567  
096819  
096963  
097199  
097410  
-
-
W 197  
W 205  
W 207  
-
51.200  
31.300  
43.000  
32.400  
32.900  
25.700  
20.300  
22.000  
22.000  
18.000  
18.000  
51.200  
31.300  
47.700  
32.400  
32.900  
25.700  
20.300  
23.800  
23.800  
19.000  
19.000  
10  
10  
10  
10  
10  
5
ZY 1632 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 1650 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 2025 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 2040 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 2532 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 3232 6 ARN 24 K5V CAST  
ZY 3240 6 ARN 24 K5V CAST  
ZY 4010 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 4020 6 ARN 24 K5V CAST  
ZY 5008 6 ARN 30 K5V CAST  
ZY 5013 6 ARN 30 K5V CAST  
-
-
-
-
097564  
W 230  
W 231  
W 236  
-
097694  
-
5
-
099865  
-
5
100004  
5
-
-
100493  
100165  
-
5
50 x 13  
-
5
ø drške 8 x 40 mm [Sd x L2]  
32 x 40  
50 x 25  
098158  
100530  
-
-
W 231  
W 242  
27.000  
18.000  
29.800  
19.000  
5
5
ZY 3240 8 ARN 24 K5V CAST  
ZY 5025 8 ARN 24 K5V CAST  
Čepovi sa šiljatim lukom CAST  
D
Sd  
Oblik šiljastog luka SP odlično odgovara za obradu malih otvora i rupa.  
T
L2  
D x T Veličina zrna  
Prep. broj okretaja  
Maks. dopušt. broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
20 x 50  
102305  
30.500  
30.500  
10  
SP 2050 6 ARN 30 K5V CAST  Brusni čepovi  
Za primjenu na ivicama od sivog i nodularnog liva  
Brusni čepovi CAST EDGE  
Verzija CAST EDGE je u kombinaciji sa velikim brzinama rezanja posebno pogodna za primjenu  
na ivicama i za izbrusivanje zatvorenog pijeska i mineralizovanih dijelova na sivom i nodularnom  
livu. Uklanjanje oštrog srha i brušenje pješćanih naslaga, kao i mineralizovani dijelovi na livenim  
dijelovima spadaju u njihove glavne zadatke.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Vrlo stabilnog oblika uslijed velikog  
udjela veziva.  
Brusni čepovi CAST EDGE pri brzini rezanja  
od 30 do 50 m/s postižu svoj najbolji učinak.  
Zahvaljujući visokoj stabilnost ivica se mogu  
ekonomično koristiti i na niskoturažnim  
pogonima alata.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Obradive sirovine:  
Sivi/nodularni liv (GG/GJL, GGG/GJS)  
Temperni liv  
Omotač liva sa pješčanim naslagama i  
mineralizovanim dijelovima  
Sigurnosne upute:  
Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja odnosi  
se na otvorenu dužinu drške od 10 mm.  
Izvedba:  
Keramičko vezivo  
Silicij-karbid sivi  
Cilindrični čepovi CAST EDGE  
Sd  
D
Oblik cilindra ZY optimalno je pogodan za brušenje otvora, radijusa i kontura.  
T
L2  
D x T  
[mm]  
Veličina zrna  
Odgovara SAD  
obliku  
Prep. broj Maks. dopušt.  
Oznaka  
okretaja  
broj okretaja  
24  
30  
EAN 4007220  
ø drške 6 x 40 mm [Sd x L2]  
16 x 32  
20 x 25  
20 x 40  
20 x 50  
32 x 32  
40 x 20  
-
096666  
097069  
097281  
098097  
-
-
W 205  
-
47.000  
38.000  
32.400  
25.100  
23.000  
19.000  
51.200  
47.700  
32.400  
25.100  
25.700  
23.800  
10  
10  
10  
10  
5
ZY 1632 6 CU 30 R5V CAST EDGE  
ZY 2025 6 CU 30 R5V CAST EDGE  
ZY 2040 6 CU 30 R5V CAST EDGE  
ZY 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE  
ZY 3232 6 CU 24 R5V CAST EDGE  
ZY 4020 6 CU 24 R5V CAST EDGE  
-
-
-
W 208  
W 230  
-
097663  
100103  
-
5
ø drške 8 x 40 mm [Sd x L2]  
32 x 40  
40 x 40  
098233  
098301  
-
-
W 231  
W 238  
24.000  
19.000  
29.800  
23.800  
5
5
ZY 3240 8 CU 24 R5V CAST EDGE  
ZY 4040 8 CU 24 R5V CAST EDGE  


Zatražite ponudu: