tehnoalat-logo-200

Vikers aparati

Merenje tvrdoće po Vikers metodi (Vickers) je razvijeno 1924. godine od strane inženjera u kompaniji Vickers Ltd, kao alternativa za merenje tvrdoće po Brinelu. Vikersov metod se sastoji od utiskivanja testiranog materijala pomoću dijamantskog utiskivača ugla od 136⁰ između suprotnih strana uz primenu opterećenja od 1kgf do 120kgf. Ova metoda se uglavnom koristi za male […]

Zatražite ponudu: