tehnoalat-logo-200

Brusna ulja i paste za poliranje

ulja-i-paste-poliranje pferd

Brusna ulja i paste za poliranje Brusne i polirne paste PFERD nudi paste za brušenje za primjenu u procesima najfinijeg brušenja, npr. kod brušenja ležišta ventila, ležajeva vratila i kao priprema za poliranje sa filc alatima za poliranje i platnenim kolutovima. PFERD nudi pet različitih pasta za poliranje u stiku, koje su označene različitim bojama, […]

Polirni alati

polirni alati pferd

Polirni alati   Filc čepovi FK   Oblik ZYA   D Sd   Cilindrični oblik ZYA se pretežno koristi sa obimom alata. Izvedba sa čeonim otvorom (ST-BO) je   posebno pogodna za čeonu primjenu.   T L2   čepovi od filca sa metalnim uloškom (MS) se koriste za povećano skidanje materijala kod   pretpoliranja sa […]

Turpije od keramičkog vlakna

turpije-keramicka-vlakna pferd

Turpije od keramičkog vlakna Opće informacije Keramičke fiber turpije se sastoje od visokokvalitetnih keramičkih vlakana, koja su pozicionirano uležištena u vezivo od sintetćke smole. Pogodno za obradu površina i teško pristupačnih mjesta u gradnji alata i kalupa. Prednosti: Zadaci obrade: ■ Visoka ekonomičnost uslijed dobrog visokog učinka brušenja i vijeka trajanja. ■ Površinska obrada ■ […]

Poliflex alati

poliflex alati pferd

Poliflex alati   Vezivo PUR   Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom PUR se izrađuju sa zelenim silicij-karbidom (SiC). Vezivo   PUR je vrlo mekano vezivo, koje je dostupno u dva stepena tvrdoće (PUR-W, PUR-MH). Ono je   homogeno prožeto brusnim zrnom.   Prednosti:   Napomene o naručivanju:   ■ Optimalno prilagođavanje konturama uslijed […]

Flis alati

flis alati pferd

Flis alati   Opće informacije o POLINOX kompaktnim brusnim točkovima i diskovima PNER   POLINOX kompaktni brusni točkovima PNER i kompaktni brusni diskovi PNER se sastoje od više   jako sabijenih slojeva runa, koji su vezani specijalnim sistemu zrno-smola.   Usijed ovog specijalnog spoja nastaju runski proizvodi sa vrlo dobrim završnim površinskim slojem,   visokim […]

Lepezasti brusni alati

lepezasti alati pferd

Lepezasti alati   Opće informacije o lepezastim brusevima   Kod lepezastih bruseva su lamele od brusnog sredstva na podlozi raspoređene radijalno oko   osovine alata u obliku lepeze. Zbog svoje fleksibilnost se odlično prilagođavaju konturama izratka.   Brusno zrno je smješteno u vezivu od vještačke smole na fleksibilnom nosaču platna koji je   otporan na […]

POLICAP

policap pferd

POLICAP   Opće informacije   Širok program materijalno specifičnih proizvoda na POLICAP brusnim kapicama i čahurama nudi   rješenja za alate sa maksimalnim učinkom skidanja kao i za univerzalne te za posebne zadatke   brušenja.   POLICAP alati su bešavno oblikovani i mogu se koristiti zajedno sa cijelom površinom aalata.   Za primjenu brusnih kapica […]

POLIROLL, POLICO

poliroll polico pferd

POLIROLL, POLICO   Opće informacije   POLIROLL i POLICO alati su pogodni za obradu teško pristupačnih mjesta.   Sastoje se od spiralno namotanih brusnih sredstava na podlozi. Brusno zrno je smješteno u vezivu   od vještačke smole na fleksibilnom platnenom nosaču koji je otporan na vuču, čime se postiže   maksimalan učinak brušenja.   Prednosti: […]

Brusni tuljci i nosači brusnih tuljaca

brusni-tuljci pferd

Brusni tuljci Opće informacije Brzi put do optimalnog alata Grupa materijala Korund A Cirkonski­ korund Z Cirkonski­ Keramičko Silicij­ karbid SiC Brusno sredstvo  korund Z­COOL zrno CO­COOL  Nekaljeni, neoplemenjeni čelici Građevinski čelici, ugljenični čelici, alatni čelici, nelegirani čelici, čelični liv       Čelik, čelični liv Kaljeni, oplemenjeni čelici Alatni […]

Savitljiva brusna sredstva

savitljiva brusna sredstva pferd

Fleksibilna brusna sredstva   Kratke trake BA   Verzija korund A   Za univerzalnu primjenu od grubog do finog brušenja.   Brusno sredstvo:   Korund A   Napomene o naručivanju:   ■ Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.   L T L T Veličina zrna   100 120   EAN 4007220   Odgo-   vara […]

COMBIDISC brusni alati

combidisc pferd

COMBIDISC   Opće informacije   COMBIDISC program obuhvata veliki izbor brusnih alata za površinsku obradu.   Od grubog rastvaranja preko strukuriranja povšrine do poliranja do visokog sjaja pri čeonom brušenju – program i za komplikovane zadatke obrade   nudi optimalni alat.   Prednosti:   Preporuke za primjenu:   Napomene o naručivanju:   ■ Visoka ekonomičnost […]

Samolepljivi brusni listovi

samolepljivi-listovi pferd

Samoljepljivi brusni listovi Opće informacije Obiman program samoljepljivih brusnih listova i držača brusnih listova specijalno je koncipiran za proizvodnu alata i kalupa. Prednosti: Preporuke za primjenu: Sigurnosne upute: ■ Optimalno prilagođavanje konturama uslijed visoke savitljivosti. ■ Jednostavna, brza zamjena alata. ■ Sigurno nalijeganje ronde na držaču zahvalju- jući visokokvalitetnim lijepljenim spojevima. ■ Koristiti brusne listove […]

Čičak ronde

cicak-ronde pferd

Čičak ronde Opće informacije Čičak ronde su pogodne za brušenje većih površina. Fleksibilni sistem čičak diskova i držača čičak diskova također omogućava primjenu na konturama. Sa držačem čičak rondi, čičak ronde mogu koristiti na standardnim kutnim brusilicama sa prihvatom M14 i koje se mogu regulirati preko broja obrtaja ili se sporo okreću. Prednosti: Odgovarajući pogoni […]

Fiber diskovi

fiber-diskovi pferd

Fiber diskovi Opće informacije Širok program fiber diskova nudi optimalni alat za svaki zadaci obrade, od grubog do finog brušenja. Fiber diskovi kompanije PFERD se proizvode prema ISO 16057 u obliku A1 verzija F pod nazivom „Vulkanski fiber diskovi“. ■ Primjer narudžbe: EAN 4007220696354 Prednosti: Preporuke za primjenu: ■ Visoka ekonomičnost uslijed dobrog vijeka trajanja […]

COMBICLICK

combiclick pferd

COMBICLICK   Opće informacije o fiber diskovima   Širok program COMBICLICK fiber diskova nudi optimalni alat za svaki zadaci obrade, od grubog do finog brušenja.   Prednosti:   Preporuke za primjenu:   Napomene o naručivanju:   ■ Inovativni sistem brzog stezanja garantira   udobno rukovanje i hladno rezanje.   ■ Visoka ekonomičnost uslijed dobrog vijeka […]

Zatražite ponudu: