tehnoalat-logo-200

Dijamantni i CBN alati vezivo od umetne smole

Dijamantni i CBN alati vezivo od umjetne smole  
Diamantni brusni alati  
Oblik 11V9  
Oblik  
D - X - U - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
D
X
11V9  
100 - 2 - 10 - 20  
100 - 3 - 10 - 20  
PHT  
C 75  
C 75  
D 126  
D 126  
168592  
168622  
1
1
PHST  
70°  
U
Oblik 12V9  
Oblik  
D - X - U - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
D
12V9  
100 - 2 - 10 - 20  
PHT  
C 75  
D 126  
168646  
1
45°  
X
Oblik 11A2/60°  
Oblik  
D - W - X - H  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
[mm]  
zrna 4007220  
D
H
11A2/60°  
100 - 8 - 2 - 20  
PHT  
C 75  
D 64  
261965  
261972  
1
1
D 126  
60°  
W
5
Oblik 12A2/45°  
Oblik  
D - W - X - H  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
[mm]  
zrna 4007220  
D
H
12A2/45°  
125 - 10 - 2 - 20  
PHT  
C 50  
C 75  
D 64  
168677  
168660  
1
1
D 126  
45°  
W
Oblik 12C9  
Oblik  
D - W - U - X - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
D
12C9 100 - 10 - 4 - 3 - 20  
PHT  
C 75  
D 126  
956052  
1
W
X
Oblik 4BT9  
5°  
Oblik  
D - W - X - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
D
H
4BT9  
100 - 6 - 1 - 20  
PHT  
C 75  
D 126 350119  
1
20°  
W
Dijamantni i CBN alati vezivo od umjetne smole  
Diamantni brusni alati  
Oblik 1A1R  
Oblik  
D - T - X - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
X
D
1A1R  
100 - 1 - 5 - 20  
150 - 1 - 7 - 20  
PHT  
PHT  
C 75  
C 75  
D 151  
D 151  
350096  
806357  
1
1
CBN brusni alati  
Oblik 11V9  
Oblik  
D - X - U - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
D
X
11V9  
100 - 2 - 10 - 20  
PH 4.1  
PH 4.2  
C 75  
-
B 126  
B 151  
350171  
535646  
1
1
70°  
U
Oblik 12V9  
Oblik  
D - X - U - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
D
X
12V9  
100 - 2 - 10 - 20  
PHT  
C 75  
B 126  
168707  
1
1
1
45°  
Oblik 4BT9  
5°  
Oblik  
D - W - X - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
D
H
4BT9  
100 - 6 - 1 - 20  
PHT  
C 75  
B 126  
350126  
20°  
W
Oblik 1A1R  
Oblik  
D - T - X - H  
[mm]  
Vezivo Koncentracija  
Veličina  
EAN  
zrna 4007220  
H
X
D
1A1R  
100 - 1 - 5 - 20  
PHT  
C 100  
B 151 350102  
Dijamantni i CBN alati vezivo od umjetne smole  
Blok za oštrenje dijamantnih i CBN alata  
Blok za oštrenje dijamantnih i CBN alata  
Blok za oštrenje služi ponovnom uspostavljanju reznosti dijamantnih i CBN brusnih ploča sa  
vezivom od umjetne smole (npr. nakon profiliranja sa dijamantnim alatima za profiliranje).  
H
Blok za oštrenje se prije svega natopi sredstvom za hlađenje i onda se privodi rukom ili pomoću  
naprave. Oštrenjem pomoću bloka za oštrenje se brzo ponovo uspostavlja reznost brusnih ploča.  
B
L
L
B
H
EAN  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220  
100  
24  
13  
255605  
5
SBL 1002413  
5
Dijamantni i CBN alati vezivo od umjetne smole  
Rješenja za alate koja su prilagođena korisniku  
Pored dijamantnih i CBN brusnih alata koji su vezani umjetnom smolom i koji su raspoloživi  
direktno iz skladišta, moguća su i alatna rješenja prema željama kupca.  
D
K
X
Molimo navedite u svom upitu materijal koji trebate obraditi, zadatak obrade i pogon za alat.  
U
T
U narednim tabelama su prikazani svi oblici i dimenzije. Kod mjera koje su razdvojeni kosim  
crtama molimo izabrati željenu mjeru.  
70°  
E
H
Objašnjenje oznake prema ISO 6104  
11V9 100 - 2 - 10 - 20 D126 PHT C75  
➊ꢀꢀꢀꢀꢀ➋ꢀꢀꢀꢀ➌ꢀꢀꢀ➍ꢀꢀꢀꢀꢀ➎ꢀꢀꢀꢀ➏ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ➐ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ➑  
Naziv i oblik alata prema ISO 6104  
Vanjski ø D [mm]  
Koristiva debljina brusne prevlake X [mm]  
Širina prevlake U [mm]  
ø otvora H [mm]  
Granulacija (D = dijamant, B = CBN)  
Tip veziva  
➑ꢀKoncentracija zrna (C)  
Skraćena  
oznaka  
Pojašnjenje  
Skraćena  
oznaka  
Pojašnjenje  
Skraćena  
oznaka  
Pojašnjenje  
Kut osnovnog tijela  
Vanjski promjer  
Debljina poda  
K [mm]  
L2 [mm]  
L4 [mm]  
R [mm]  
S1 [mm]  
Unutrašnji promjer  
Dužina drške  
Sd [mm]  
T [mm]  
U [mm]  
W [mm]  
X [mm]  
Promjer drške  
a
Ukupna širina  
D [mm]  
E [mm]  
H [mm]  
J [mm]  
Dužina odvojenog dijela  
Ugao  
Širina prevlake  
Širina brusnog ruba  
Promjer otvora  
Manji promjer  
Promjer odvojenog dijela  
Koristiva debljina brusne prevlake  
D
H
D
Oblik 1A1  
Oblik 1FF1  
U
X
T
X
H
D
[mm]  
U
[mm]  
X
[mm]  
H
[mm]  
D
[mm]  
T
X
[mm]  
R
H
[mm]  
[mm]  
[mm]  
50  
75  
4 / 6 / 8 / 10 / 12  
6 / 8 / 10 / 12  
6 / 8 / 10 / 12  
8 / 10 / 12 / 15  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5  
Molimo  
navedite  
50  
6
8
10  
6
8
10  
6
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
Molimo  
navedite  
100  
125  
150  
175  
200  
225  
250  
300  
350  
400  
450  
500  
600  
75  
8 / 10 / 12 / 15 / 20  
10 / 12 / 15 / 20  
12 / 15 / 20 / 25 / 30  
12 / 15 / 20  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5  
100  
8
15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50  
15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50  
20 / 25 / 30 / 40 / 50  
25 / 30 / 40 / 50  
25 / 30 / 40 / 50  
30 / 40 / 50  
3 / 4 / 5  
10  
12  
6
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 4 / 5 / 6  
3 / 5  
125  
150  
8
10  
12  
6
8
10  
12  
35 / 40  
Primjer narudžbe: 1A1 200-20-4-127 D 126 PHN C 75  
Primjer narudžbe: 1FF1 150-8/4R-2-32 D 126 PHN C 75  
D
D
Oblik 4A2  
Oblik 4BT9  
W
W
5°  
J
T
X
X
20°  
H
H
D
W
X
H
T - X  
D
W
X
H
T
J
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
50  
75  
100  
125  
3 / 5 2 / 3 / 4  
3 / 5  
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10  
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10  
Molimo  
navedite  
5
5
6
7
9
75  
100  
125  
150  
6
6 / 10  
6 / 10  
6 / 10  
1
1
1
1
Molimo  
navedite  
8
10  
12  
15  
36  
50  
65  
80  
150 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12,5  
Primjer narudžbe: 4BT9 100-6-1-20 D 126 PHN C 75  
Druge dimenzije na upit!  
Primjer narudžbe: 4A2 100-4-2-20 D 64 PHT C 50  

Zatražite ponudu: