tehnoalat-logo-200

Dijamantni i CBN brusni čepovi i brusni diskovi

Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantni brusni čepovi  
Cilindrični oblik ZY  
Oblik cilindra ZY pogodan je za brušenje rupa, radijusa i kontura u stacionarnoj i ručnoj primjeni.  
D
Brusni čepovi sa promjerom počev od 8 mm imaju udubljenje na čeonoj površini.  
Sd  
A
N
A = sužena drška  
N = drška koja nije sužena  
L4  
T
L2  
Preporuke za primjenu:  
Suvo brušenje: 8–18 m/s  
Mokro brušenje: 15–25 m/s  
D
Sd  
L2  
T
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
PFERDVALUE:  
D x T  
[mm]  
Sd  
[mm]  
L2  
[mm]  
L4  
[mm]  
Veličina zrna  
D 91 D 126  
EAN 4007220  
Oznaka  
D 64  
D 181  
ø drške 3 mm  
0,5 x 2  
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38  
38  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
45  
45  
45  
45  
44  
5
5
354322  
-
-
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
DZY-A 0,5-2/3 ...  
DZY-A 0,8-2/3 ...  
DZY-A 1,0-4/3 ...  
DZY-A 1,2-4/3 ...  
DZY-A 1,4-4/3 ...  
DZY-A 1,6-4/3 ...  
DZY-A 1,8-4/3 ...  
DZY-A 2,0-4/3 ...  
DZY-A 2,2-4/3 ...  
DZY-A 2,4-4/3 ...  
DZY-A 2,6-4/3 ...  
DZY-A 2,8-4/3 ...  
DZY-A 3,0-4/3 ...  
DZY-N 3,5-5/3 ...  
DZY-N 4,0-5/3 ...  
DZY-N 4,5-5/3 ...  
DZY-N 5,0-5/3 ...  
DZY-N 5,5-6/3 ...  
0,8 x 2  
354339  
-
-
-
1,0 x 4  
9
354346  
257883  
354360  
354391  
354421  
354452  
260784  
354490  
354520  
354551  
354582  
260821  
260845  
260869  
260883  
260906  
257944  
257890  
354377  
354407  
354438  
354469  
119181  
354506  
354537  
354568  
354599  
119204  
119211  
119228  
119235  
119242  
257951  
-
1,2 x 4  
9
354353  
-
1,4 x 4  
9
354384  
-
1,6 x 4  
10  
10  
10  
14  
14  
14  
14  
19  
-
-
-
1,8 x 4  
-
-
2,0 x 4  
354476  
-
2,2 x 4  
-
-
2,4 x 4  
-
-
2,6 x 4  
-
-
2,8 x 4  
-
-
3,0 x 4  
354605  
-
3,5 x 5  
-
-
-
-
-
-
4,0 x 5  
-
260876  
-
4,5 x 5  
-
5,0 x 5  
-
260913  
257968  
5,5 x 6  
-
ø drške 6 mm  
6,0 x 6  
6
6
6
6
6
6
6
6
6
54  
52  
52  
52  
52  
52  
50  
50  
50  
19  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260920  
119259  
119266  
119273  
258040  
119280  
119297  
119303  
258163  
258194  
260937  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DZY-A 6,0-6/6 ...  
DZY-N 7,0-8/6 ...  
DZY-N 8,0-8/6 ...  
DZY-N 9,0-8/6 ...  
DZY-N 10,0-8/6 ...  
DZY-N 12,0-8/6 ...  
DZY-N 15,0-10/6 ...  
DZY-N 18,0-10/6 ...  
DZY-N 20,0-10/6 ...  
7,0 x 8  
-
-
8,0 x 8  
-
260968  
260975  
9,0 x 8  
-
-
-
10,0 x 8  
12,0 x 8  
15,0 x 10  
18,0 x 10  
20,0 x 10  
ø drške 10 mm  
15,0 x 10  
ø drške 12 mm  
25,0 x 10  
-
260982  
260999  
-
261002  
261019  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10  
12  
110  
110  
-
-
-
-
-
-
355091  
355138  
-
-
1
1
DZY-N 15,0-10/10 ...  
DZY-N 25,0-10/12 ...  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantni brusni diskovi  
T
Brusni diskovi 1A1  
Dijamantni brusni diskovi se primjenjuju stacionarno. Počev od spoljnjeg promjera od 18 mm imaju  
ispitni naglavak, koji omogućava egzaktnu montažu i usmjeravanje na mašinskom vretenu. Odabir  
stabilne igle za prijem omogućava optimalnu obradu dubokih rupa odn. velikih dužina rupa.  
Preporuke za primjenu:  
Suvo brušenje: 8–18 m/s  
Mokro brušenje: 15–25 m/s  
PFERDVALUE:  
H
D
P
D x T  
[mm]  
H
[mm]  
P
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
D 151  
EAN 4007220  
12,0 x 10  
14,0 x 10  
16,0 x 10  
18,0 x 10  
20,0 x 10  
30,0 x 10  
40,0 x 10  
50,0 x 10  
8
8
-
-
665893  
665961  
665978  
665992  
354629  
354636  
354643  
354131  
1
1
1
1
1
1
1
1
D1A1 12-10-8 D 151  
D1A1 14-10-8 D 151  
D1A1 16-10-8 D 151  
D1A1 18-10-8 D 151  
D1A1 20-10-8 D 151  
D1A1 30-10-10 D 151  
D1A1 40-10-10 D 151  
D1A1 50-10-10 D 151  
8
-
8
2
2
2
2
2
8
10  
10  
10  
5
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
CBN brusni čepovi  
Cilindrični oblik ZY  
Oblik cilindra ZY pogodan je za brušenje rupa, radijusa i kontura u stacionarnoj i ručnoj primjeni.  
Brusni čepovi sa promjerom počev od 8 mm imaju udubljenje na čeonoj površini.  
D
Sd  
A
N
A = sužena drška  
N = drška koja nije sužena  
L4  
T
L2  
Preporuke za primjenu:  
Suvo brušenje: 15–25 m/s  
Mokro brušenje: 20–40 m/s  
D
Sd  
L2  
T
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
PFERDVALUE:  
D x T  
[mm]  
Sd  
[mm]  
L2  
[mm]  
L4  
[mm]  
Veličina zrna  
B 64 B 126  
EAN 4007220  
Oznaka  
ø drške 3 mm  
0,5 x 2  
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38  
38  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
45  
45  
45  
45  
44  
5
5
354650  
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BZY-A 0,5-2/3 ...  
BZY-A 0,8-2/3 ...  
BZY-A 1,0-4/3 ...  
BZY-A 1,2-4/3 ...  
BZY-A 1,4-4/3 ...  
BZY-A 1,6-4/3 ...  
BZY-A 1,8-4/3 ...  
BZY-A 2,0-4/3 ...  
BZY-A 2,2-4/3 ...  
BZY-A 2,4-4/3 ...  
BZY-A 2,6-4/3 ...  
BZY-A 2,8-4/3 ...  
BZY-A 3,0-4/3 ...  
BZY-N 3,5-5/3 ...  
BZY-N 4,0-5/3 ...  
BZY-N 4,5-5/3 ...  
BZY-N 5,0-5/3 ...  
BZY-N 5,5-6/3 ...  
0,8 x 2  
354667  
354674  
354681  
-
-
1,0 x 4  
9
258224  
354698  
354711  
354735  
354759  
119310  
354780  
354803  
354827  
354841  
119334  
119341  
119358  
119365  
119372  
258286  
1,2 x 4  
9
1,4 x 4  
9
1,6 x 4  
10  
10  
10  
14  
14  
14  
14  
19  
-
354728  
-
1,8 x 4  
2,0 x 4  
354766  
-
2,2 x 4  
2,4 x 4  
354797  
354810  
-
2,6 x 4  
2,8 x 4  
3,0 x 4  
354858  
354865  
354872  
-
3,5 x 5  
4,0 x 5  
-
4,5 x 5  
-
5,0 x 5  
-
354896  
-
5,5 x 6  
-
ø drške 6 mm  
6,0 x 6  
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
54  
52  
52  
52  
52  
52  
50  
50  
50  
50  
50  
19  
-
354919  
119389  
119396  
119402  
258408  
119419  
119426  
258460  
258491  
119433  
258521  
258552  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BZY-A 6,0-6/6 ...  
BZY-N 7,0-8/6 ...  
BZY-N 8,0-8/6 ...  
BZY-N 9,0-8/6 ...  
BZY-N 10,0-8/6 ...  
BZY-N 12,0-8/6 ...  
BZY-N 13,0-10/6 ...  
BZY-N 14,0-10/6 ...  
BZY-N 15,0-10/6 ...  
BZY-N 18,0-10/6 ...  
BZY-N 20,0-10/6 ...  
7,0 x 8  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,0 x 8  
-
9,0 x 8  
-
10,0 x 8  
12,0 x 8  
13,0 x 10  
14,0 x 10  
15,0 x 10  
18,0 x 10  
20,0 x 10  
ø drške 10 mm  
15,0 x 10  
-
-
-
-
-
-
-
10  
110  
-
-
355145  
1
BZY-N 15,0-10/10 ...  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
CBN brusni diskovi  
T
Brusni diskovi 1A1  
CBN brusni diskovi se primjenjuju stacionarno. One raspolažu kontrolnim naglavkom koji  
omogućava egzaktnu montažu i usmjeravanje na mašinskom vretenu.  
Odabirom stabilnog prihvatnog trna moguća je optimalna obrada dubokih rupa odn. velike dužine  
rupa.  
H
D
Preporuke za primjenu:  
Suvo brušenje: 15–25 m/s  
Mokro brušenje: 20–40 m/s  
PFERDVALUE:  
P
D x T  
[mm]  
H
[mm]  
P
Veličina zrna  
B 151  
Oznaka  
[mm]  
EAN 4007220  
5
20,0 x 10  
30,0 x 10  
40,0 x 10  
50,0 x 10  
8
10  
10  
10  
2
2
2
2
355015  
355039  
355053  
355077  
1
1
1
1
B1A1 20-10-8 B 151  
B1A1 30-10-10 B 151  
B1A1 40-10-10 B 151  
B1A1 50-10-10 B 151  

Zatražite ponudu: