tehnoalat-logo-200

Dijamantni rezni dikovi za građevinsku industriju

Dijamantni rezni diskovi za građevinsku industriju  
Verzija segmentirana za brzo rezanje  
Verzija DS PSF  
Univerzalni alat sa segmentiranim rubom u svrhu agresivnog, brzog rezanja sa visokim učinkom  
rezanja i dobrim vijekom trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
H
X
D
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
178  
230  
2,2  
2,2  
2,4  
2,4  
641361  
641378  
641385  
641392  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
7
7
7
7
13.300  
12.200  
8.600  
1
1
1
1
DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF  
DS 125 x 2,2 x 22,23 PSF  
DS 178 x 2,4 x 22,23 PSF  
DS 230 x 2,4 x 22,23 PSF  
6.600  
Verzija DS SG  
Alat velikog učinka sa segmentiranim rubom u svrhu agresivnog, brzog rezanja tvrdih materijala sa  
visokim učinkom rezanja i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
H
D
Kod dijamantnih reznih diskova verzije DS sa  
ø 300 do 400 mm maksimalna radna brzina  
iznosi 100 m/s.  
Za upotrebu na kutnim brusilicama svim  
dijamantnim reznim diskovima koji imaju  
ø otvora od 25,4 mm priložen je prsten za  
smanjivanje na 22,23 mm.  
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
X
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
178  
230  
300  
2,4  
2,4  
2,6  
2,8  
2,8  
801086  
801093  
801109  
801116  
801123  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
20,0  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
13.300  
12.200  
8.600  
6.600  
6.400  
6.400  
5.400  
5.400  
4.800  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DS 115 x 2,4 x 22,23 SG  
DS 125 x 2,4 x 22,23 SG  
DS 178 x 2,6 x 22,23 SG  
DS 230 x 2,8 x 22,23 SG  
DS 300 x 2,8 x 20,0 SG  
DS 300 x 2,8 x 25,4 SG  
DS 350 x 2,8 x 20,0 SG  
DS 350 x 2,8 x 25,4 SG  
DS 400 x 3,2 x 25,4 SG  
801147 25,4 (22,23)  
801154 20,0  
350  
400  
2,8  
3,2  
801161 25,4 (22,23)  
801178 25,4 (22,23)  
Dijamantni rezni diskovi za građevinsku industriju  
Verzija sa zatvorenim rubom za udobno rezanje (TURBO)  
Verzija DG PSF  
Univerzalni alat sa zatvorenim rubom za udobno rezanje uz visok učinak rezanja i veoma dobar  
vijek trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
H
X
D
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
178  
230  
2,1  
2,1  
2,4  
2,6  
641408  
641415  
641422  
641439  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
7
7
7
7
13.300  
12.200  
8.600  
1
1
1
1
DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF  
DG 125 x 2,1 x 22,23 PSF  
DG 178 x 2,4 x 22,23 PSF  
DG 230 x 2,6 x 22,23 PSF  
6.600  
Verzija DG SG  
Alat velikog učinka sa zatvorenim rubom u svrhu udobnog rezanja sa visokim učinkom rezanja i  
vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
H
X
D
5
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
178  
230  
2,2  
2,2  
2,5  
2,8  
801000  
801024  
801031  
801048  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
8
8
8
8
13.300  
12.200  
8.600  
1
1
1
1
DG 115 x 2,2 x 22,23 SG  
DG 125 x 2,2 x 22,23 SG  
DG 178 x 2,5 x 22,23 SG  
DG 230 x 2,8 x 22,23 SG  
6.600  
Dijamantni rezni diskovi za građevinsku industriju  
Verzija sa zatvorenim rubom za vrlo fine rezove  
Verzija DG FL PSF  
Univerzalni alat sa zatvorenim rubom za rezanje bez odlamanja ruba na obratcima sa  
visokokvalitetnim površinama. Visok učinak rezanja i dobar vijek trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
H
X
D
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
1,6  
1,6  
800973  
800980  
22,23  
22,23  
7
7
13.300  
12.200  
1
1
DG 115 x 1,6 x 22,23 FL PSF  
DG 125 x 1,6 x 22,23 FL PSF  
Verzija DG FL SG  
Alat velikog učinka sa zatvorenim rubom u svrhu rezanja bez odlamanja ruba na obratcima sa  
visokokvalitetnim površinama. Visok učinak rezanja i veoma dobar vijek trajanja.  
Preporuke za primjenu:  
H
D
Pogodno za kutne brusilice svih klasa snage.  
X
D
[mm]  
T
EAN  
4007220  
H
[mm]  
X
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm]  
okretaja  
115  
125  
1,4  
1,4  
801055  
801079  
22,23  
22,23  
8
8
13.300  
12.200  
1
1
DG 115 x 1,4 x 22,23 FL SG  
DG 125 x 1,4 x 22,23 FL SG  
Štap za oštrenje  
Štap za oštrenje DSB  
H
Štap za oštrenje služi za obnavljanje sposobnosti rezanja metalno vezanih dijamantnih reznih  
diskova (npr. nakon rezanja mažućih materijala).  
B
L
Izvedba:  
Preporuke za primjenu:  
Brusno sredstvo silicij-karbid, mekano  
poliuretansko vezivo  
Odsjecanjem tankih diskova štapa za  
oštrenje vrlo brzo se obnavlja sposobnost  
rezanja diska.  
L
B
H
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
80  
EAN 4007220  
200  
50  
25  
168332  
1
DSB 2005025  

Zatražite ponudu: