tehnoalat-logo-200

Uvod – Dijamantni i CBN alati

Dijamantni i CBN alati  
Opće informacije  
Primjena u mnogim branšama  
Primjena alata visokog učinka za obradu površina i rezanje materijala su važan faktor ekonomičnosti  
u brojnim procesimarada i branšama.  
Alati sa supertvrdim brusnim sredstvima dijamant ili CBN (kubni kristalni bornitrid) za mnoge  
materijale i upotrebe predstavlja ekonomičniju alternativu konvencionalnijim alatima.  
Svojom visokom tvrdoćom postižu posebno dug vijek trajanja i u brojnim branšama su se  
standardizovali kao rješenje problema:  
Automobilska industrija i dobavljači dijelova  
Elektroprivreda  
Konstrukcija strojeva i postrojenja  
Medicinska tehnika  
Livnice (sivi i nodularni liv)  
Industrija prerade keramike  
Obrada umjetnog materijala (GFK/CFK)  
Proizvodnja alata i kalupa  
■ꢀIndustrija alata  
PFERD kvalitet  
Dijamantni i CBN brusni alati kompanije PFERD ispunjavaju najviše zahteve u pogledu kvaliteta i  
sigurnosti i izrađeni su i označeni u skladu sa evropskim standardom sigurnosti EN 13236.  
Pored visokih zahtjeva u pogledu kvaliteta značajnu ulogu takođe igraju zaštita na radu i zaštita  
zdravlja, kao i ergonomija.  
PFERD-ovo upravljanje kvalitetom je certifikovano prema ISO 9001.  
PFERDTOOL-CENTER  
Na TOOL-CENTER-u mjestu prodaje PFERD-a možete naći sve važne informacije za odabir  
optimalno odgovarajućeg alata.  
Ukoliko imate pitanja Vaš specijalizovani prodavac ili PFERD savjetnik za distribucijua će Vam rado  
pomoći.  
Pakovanja  
Pakovanja dijamantnih i CBN alata su usklađena sa zahtjevima industrije. Oni štite alata na najbolji  
način od prljavštine i oštećenja. Jedinice pakovanja (VE) pojedinih alata su navedene u tabelama  
proizvoda.  
Kompleti dijamantnih turpija i dijamantnih radioničkih turpija, kao i limova se isporučuju u praktič-  
nim kutijama od umjetnog materijala otpornim na lomljenje. One su optimalne za čuvanje u vozilu  
za alate ili na radioničkom stolu.  
Posbeno veliki ili teški specijalni proizvodi se isporučuju u robusnim drvenim kutijama koje štite  
alat tokom transporta.  
Svi alati  
i više znanja:  
Dijamantni i CBN alati  
Brzi put do optimalnog alata  
Primjena  
Turpije  
Materijal  
Zadaci obrade  
Stvrdnuti čelici  
Tvrdi metal  
Keramika  
Precizne turpije  
Staklo  
Ferit  
Legure na bazi nikla ilititanija  
Precizne turpije sa pneumatskim uređajem za  
turpijanje  
Obrada konkavnih i konveksnih površina  
Umjetni materijali ojačani vlaknima Skidanje srhova, obaranje i lomljenje ivica  
(GFK/CFK)  
Brušenje  
Tvrdi metal  
Brušenje rupa, radijusa, kontura, profila i sužavanja  
Keramika  
kao i skidanje srhova i obaranje ivica  
Staklo  
Ferit (magnetni materijal)  
Legure na bazi nikla ili titanija  
Unutrašnje obodno brušenje rupa  
Tvrdi metal  
Oštrenje tvrdometalnih alata  
Stvrdnuti čelični materijali  
od tvrdoće od oko 54 HRC  
Brušenje rupa, radijusa, kontura, profila i sužavanja  
kao i skidanje srhova i obaranje ivica  
Unutrašnje obodno brušenje rupa  
HSS (brzorezni čelik)  
Oštrenje HSS alata  
Umjetni materijali ojačani vlaknima Skidanje srhova, obaranje ivica i opći radovi brušenja  
(GFK/CFK)  
Sivi i nodularni liv  
Brušenje mineralizovanih dijelova, zatvorenog pijeska  
u prijanjajućeg pijeska  
Rezanje  
Tvrdi metal  
Keramika  
Rezanje  
Staklo  
Ferit  
Legure na bazi nikla ilititanija  
Umjetni materijali ojačani vlaknima Rezanje i brušenje, porubljivanje, stvaranje izreza i  
(GFK/CFK)  
rezanje na dužinu ravnih kontura  
Pilanje, porubljivanje, pravljenje izreza i rezanje na  
dužinu savijenih kontura  
Sivi i nodularni liv  
Rezanje štajgera, srhova lijevanja, razdvajanje kalupa,  
ulivnih elemenata, itd.  
Dijamantni rezni diskovi za građevinsklu industriju možete pronaći na strani 48.  
Dijamantni i CBN alati  
Brusna sredstva, materijali, veličine zrna  
Veoma tvrda brusna sredstva  
Dijamant i CBN čine grupu izuzetno tvrdih  
brusnih sredstava.  
CBN kubni kristalini bornitrid je drugi po redu  
najtvrđi čvrsti materijal. On se sastoji od bora i  
dušika u kristalinom rasporedu.  
7.000  
6.000  
5.000  
4.000  
3.000  
2.000  
1.000  
0
Dijamant je najtvrđi čvrsti materijal u prirodi.  
On se sastoji od čistog ugljika u kristalinom  
rasporedu. Za brusne alate se dijamanti po  
pravilu sintetički proizvode pri vrlo visokim  
temperaturama i jakom pritisku. Svojstva  
brusnog sredstva se mogu optimizovati u  
pogledu kasnije primjene.  
Dijamantni i CBN alati su kod obrade  
određenih materijala ekonomična alternativa  
naspram alata sa konvencionalnim brusnim  
sredstvima kao što su korund i silicij-karbid.  
Dijamantno i CBN zrno je znatno tvrđe  
i njegove ivice rezanja su otporne protiv  
tupljenja. Dijamantni i CBN alati stoga imaju  
veoma dug vijek trajanja.  
Materijali  
Dijamant = plava  
CBN = crvena  
Brusna sredstva dijamant i CBN se koriste kada  
se materijali ne mogu obraditi konvencional-  
nim brusnim sredstvima kao što su korund i  
silicij-karbid. Osim toga za mnoge primjene  
predstavljaju ekonomičnije rješenje.  
Rotirajući dijamantni alati uslijed svog visokog  
hemijskog trošenja nisu pogodni za obradu  
čelika. Za takve slučajeve korištenja se koriste  
CBN alati. Oba brusna sredstva se optimalno  
nadopunjuju. U pregledu koji se nalazi  
Duroplastični umjetni materijali, posebno  
sa ojačanjima od staklenih ili ugljeničnih  
vlakana (GFK i CFK)  
Ferit (magnetni materijal)  
Staklo  
Grafit ili električni ugalj  
Sivi i nodularni liv  
Tvrdi metal  
Čelici za primjenu  
Valjani čelici i čelici za kuglaste ležajeve  
Alatni čelici  
Drugi stvrdnuti čelici od tvrdoće od ca.  
54 HRC  
pored možete naći različite materijale koji su  
dodijeljeni odgovarajućim brusnim sredstvima.  
Pomoću sistema boja odmah ćete prepoznati  
brusno sredstvo alata.  
Superlegure na bazi nikla ili titana  
Tehnička keramika  
Zaštitni slojevi od trošenja  
(našpricane i navarene legure)  
Veličine zrna  
Veličine zrna  
Oznake granulacije [µm]  
ISO 6106 (FEPA standard)  
Za poređenje  
broj otvora na  
situ/inču  
Podaci o veličini zrna za dijamantne i CBN  
alate odgovaraju prosječnom promjeru zrna  
u [µm]. To znači da je, što je navedeni broj u  
nazivu zrna veći, granulacija utoliko krupnija.  
Krupna granulaija povećava učinak skidanja  
materijala i hrapavost površine materijala.  
US Mesh Size  
Dijamant  
CBN  
Mikrogranulacija  
D 25 / D 30  
-
-
D
D
D
D
D
46  
54  
64  
76  
91  
B
46  
54  
64  
76  
91  
325/400  
270/325  
230/270  
200/230  
170/200  
140/170  
120/140  
100/120  
80/100  
70/80  
vrlo fino  
B
B
B
B
Izbor optimalne veličine zrna ovisi od određene  
primjene materijal koji se treba obraditi  
korištenom pogonu za alate i mnoštvu drugih  
aktora. U pravilu važi što je materijal koji se  
treba obraditi tvrđi i što je željeni rezultat  
površine finiji to je potrebno odabrati sitnije  
zrno.  
D 107  
D 126  
D 151  
D 181  
D 213  
D 251  
-
B 107  
B 126  
B 151  
B 181  
B 213  
-
60/70  
B 252  
60/80  
D 301  
D 357  
D 427  
D 502  
D 602  
D 711  
D 852  
D 1001  
B 301  
50/60  
B 357  
45/50  
B 427  
40/50  
-
-
-
-
-
35/45  
30/40  
25/30  
20/30  
vrlo krupno  
16/20  
Dijamantni i CBN alati  
Upoređenje vrsta veziva  
Galvansko vezivo  
Vezivo od sintetičćke smole i metala  
Metalno  
osnovno tijelo  
Glavna karakteristika galvanski vezanih alata je jednoslojna konfi-  
guracija sa dijamantnim odn. CBN zrnom. Konfiguracijom se naziva  
fiksiranje zrna brusnog sredstva na metalnom osnovnom tijelu putem nema pora.  
elektrohemijski izdvojenog sloja nikla. Sloj nikla otprilike odgovara  
Brusna obloga sintetičkom smolom vezanih dijamantnih i CBN alata  
sastoji se od brusnog zrna, veziva i punila. Vezivo je gusto stisnuto tj.  
5
Vrlo srodna sa vezivom od sintetičke smole je metalno vezivo On se  
u odnosu na spoj sintetičkom smolom odlikuje većom silom zrna  
konstantnošću profila.  
polovini korišćenog promjerazrna.  
Kraće vrijeme obrade zbog vrste prevlake  
Vezivo od umjetne smole:  
Smanjenje neproduktivnih sporednihvremena, jer nema kondicioni- Svojstva prevlake veziva od smole je moguće optimalno prilagoditi  
ranja niti profiliranja zadatku obrade.  
Smanjivanje troškova alata zbog jednoslojne prevlake i mogućnosti Moguće je lako kondicionirati  
ponovnog postavljanja prevlake  
Individualni profili alata  
Konstantna geometrija alata zbog jednoslojne prevlake  
Vezivo od metala:  
Velika trajnost profila i otpornostna habanje  
Dodatne informacije o prednostima galvanski vezanih alata pronaći  
ćete na stranici 13.  
Galvanski vezani alati su rješenjaproblema za obradu najrazličitijih  
materijala, npr. posebno tvrdih ili abrazivnih materijala. Svojstva  
galvanski obloženih alata između ostalog može varirati orijentisano  
prema korisnicima zahvaljujući odabiru veličine zrna.  
Dijamantni i CBN brusni diskovi vezani sintetičkom smolom često se  
koriste za brušenje, tj. oštrenje alata od tvrdog metala odn. HSS-a, ali i  
u drugim proizvodnim procesima brušenja.  
Metalom vezani alati se koriste za brušenje stakla i industrijske  
keramike.  
Galvanski vezani dijamantni i CBN alati se mogu koristiti kako za  
mokro, tako i za suvo brušenje.  
Dijamantni i CBN alati sa sintetičkim i metalnim vezivom se zavisno od  
specifikacije koriste pri mokrom, kao i pri suvom brušenju.  
Strane 12–38  
Strane 39–47  
Dijamantni i CBN alati  
Preporuke u vezi s reznim brzinama  
Preporučeni opsezi brzinerezanja zavise od  
konkretne primjene i ne smiju prekoračiti  
maksimalno dozvoljenu obodnu brzinu. Uslijed  
mnogobrojnih vrstazadataka i područja pri­  
mjene galvanski povezanih dijamantnih i CBN  
alata, kao i velikog utjecaja korištenog pogona  
alata ne mogu se navoditi opštevažeće brzine  
rezanja. Ovdje preporučeni opsezi brzina­  
rezanja služe kao orijentacijske vrijednosti.  
Generalno važi:  
Dijamantne alate pri suhom brušenju ne  
koristiti sa previše velikom brzinom rezanja u  
cilju sprječavanja termičkih oštećenja.  
CBN alate po mogućnosti ne koristiti ispod  
niže navedenih brzina rezanja. Optimalna  
brzina rezanja ima neposredan efekat na  
ekonomičnosta alata u primjeni.  
Potrebno je uvijek međusobno prilagoditi  
sve parametre unutar procesa brušenja. Ako  
se brzina rezanja mijenja, onda se između  
ostalog mora prilagoditi pomak, začepljenje  
i dovodrashladnog sredstva.  
Galvanski vezani dijamantni i CBN alati  
se mogu u za to predviđeno stacionarno  
korištenje koristiti sa obodnom brzinom do  
125 m/s.  
Brzina rezanja [m/s]  
5
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
...  
80  
Galvansko­  
vezivo  
Suho  
brušenje  
30–80 m/s  
za CFK/GFK te sivi i nodularni liv  
8–18 m/s  
Mokro  
brušenje  
15–25 m/s  
15–25 m/s  
Suho  
brušenje  
Mokro  
brušenje  
20–40 m/s  
Vezivo  
od sintetičke  
smole  
Suho  
brušenje  
15–20 m/s  
Mokro  
brušenje  
20–30 m/s  
Suho  
brušenje  
18–30 m/s  
Mokro  
brušenje  
25–40 m/s  
Metalno­  
vezivo  
Suho  
brušenje  
10–15 m/s  
Mokro  
brušenje  
15–30 m/s  
Mokro  
brušenje  
25–30 m/s  
Dijamantni i CBN alati  
Preporučeni opseg broja obrtaja i sigurnosne napomene  
U tabeli pronađite preporučeni broj obrtaja na  
osnovu promjera i brzine rezanja vašeg alata.  
Primjer:  
Dijamantni brusni čep  
Promjer: 20 mm  
Brzina rezanja: 25 m/s  
Broj obrtaja zaokružen: 23.900 O/M  
Brzina rezanja [m/s]  
ø alata  
[mm]  
8
12  
15  
18  
20  
25  
30  
40  
50  
80  
100  
125  
Broj obrtaja zaokružen [O/M]  
1
2
153.000  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.400 115.000 143.000 172.000 191.000  
3
50.900  
38.200  
30.600  
25.500  
21.800  
19.100  
17.000  
15.300  
12.700  
10.900  
10.200  
9.500  
8.500  
7.600  
6.900  
6.100  
5.100  
3.800  
3.100  
2.000  
1.530  
1.220  
1.020  
870  
76.400  
57.300  
45.800  
38.200  
32.700  
28.600  
25.500  
22.900  
19.100  
16.400  
15.300  
14.300  
12.700  
11.500  
10.400  
9.200  
7.600  
5.700  
4.600  
3.100  
2.300  
1.830  
1.530  
1.310  
1.150  
1.000  
920  
95.500 115.000 127.000 159.000 191.000  
95.500 119.000 143.000  
4
71.600  
57.300  
47.700  
40.900  
35.800  
31.800  
28.600  
23.900  
20.500  
19.100  
17.900  
15.900  
14.300  
13.000  
11.500  
9.500  
7.200  
5.700  
3.800  
2.900  
2.300  
1.910  
1.640  
1.430  
1.250  
1.150  
950  
85.900  
68.800  
57.300  
49.100  
43.000  
38.200  
34.400  
28.600  
24.600  
22.900  
21.500  
19.100  
17.200  
15.600  
13.800  
11.500  
8.600  
6.900  
4.600  
3.400  
2.800  
2.300  
1.960  
1.720  
1.490  
1.380  
1.150  
980  
5
76.400  
63.700  
54.600  
47.700  
42.400  
38.200  
31.800  
27.300  
25.500  
23.900  
21.200  
19.100  
17.400  
15.300  
12.700  
9.500  
7.600  
5.100  
3.800  
3.100  
2.500  
2.200  
1.910  
1.660  
1.530  
1.270  
1.090  
950  
95.500 115.000 153.000  
6
79.600  
68.200  
59.700  
53.100  
47.700  
39.800  
34.100  
31.800  
29.800  
26.500  
23.900  
21.700  
19.100  
15.900  
11.900  
9.500  
6.400  
4.800  
3.800  
3.200  
2.700  
2.400  
2.100  
1.910  
1.590  
1.360  
1.190  
1.060  
950  
95.500 127.000 159.000  
81.900 109.000 136.000  
7
8
71.600  
63.700  
57.300  
47.700  
40.900  
38.200  
35.800  
31.800  
28.600  
26.000  
22.900  
19.100  
14.300  
11.500  
7.600  
5.700  
4.600  
3.800  
3.300  
2.900  
2.500  
2.300  
1.910  
1.640  
1.430  
1.270  
1.150  
950  
95.500 119.000 191.000  
84.900 106.000 170.000  
9
10  
12  
14  
15  
16  
18  
20  
22  
25  
30  
40  
50  
75  
100  
125  
150  
175  
200  
230  
250  
300  
350  
400  
450  
500  
600  
76.400  
63.700  
54.600  
50.900  
47.700  
42.400  
38.200  
34.700  
30.600  
25.500  
19.100  
15.300  
10.200  
7.600  
95.500 153.000 191.000  
79.600 127.000 159.000 199.000  
68.200 109.000 136.000 171.000  
63.700 102.000 127.000 159.000  
59.700  
53.100  
47.700  
43.400  
38.200  
31.800  
23.900  
19.100  
12.700  
9.500  
7.600  
6.400  
5.500  
4.800  
4.200  
3.800  
3.200  
2.700  
2.400  
2.100  
1.910  
1.590  
95.500 119.000 149.000  
84.900 106.000 133.000  
76.400  
69.400  
61.100  
50.900  
38.200  
30.600  
20.400  
15.300  
12.200  
10.200  
8.700  
95.500 119.000  
86.800 109.000  
5
76.400  
63.700  
47.700  
38.200  
25.500  
19.100  
15.300  
12.700  
10.900  
9.500  
95.500  
79.600  
59.700  
47.700  
31.800  
23.900  
19.100  
15.900  
13.600  
11.900  
10.400  
9.500  
6.100  
5.100  
4.400  
760  
3.800  
7.600  
660  
3.300  
6.600  
8.300  
610  
3.100  
6.100  
7.600  
510  
760  
2.500  
5.100  
6.400  
8.000  
440  
650  
820  
2.200  
4.400  
5.500  
6.800  
380  
570  
720  
860  
1.910  
3.800  
4.800  
6.000  
340  
510  
640  
760  
850  
1.700  
3.400  
4.200  
5.300  
310  
460  
570  
690  
760  
1.530  
3.100  
3.800  
4.800  
250  
380  
480  
570  
640  
800  
1.270  
2.500  
3.200  
4.000  
Sigurnosne upute:  
Korisnik kod brušenja snosi odgovornost putem namjenske upotrebe pogona alata i pravilnog  
rukovanja i primjene brusnihalata.  
= Koristiti zaštitu za oči!  
= Koristiti zaštitu od buke!  
= Koristiti rukavice!  
= Poštujte sigurnosne napomene!  
Nosite masku za zaštitu od  
=
prašine!  

Zatražite ponudu: