Vikers aparati za ispitivanje tvrdoće

Merenje tvrdoće po Vikers metodi (Vickers) je razvijeno 1924. godine od strane inženjera u kompaniji Vickers Ltd, kao alternativa za merenje tvrdoće po Brinelu.
Vikersov metod se sastoji od utiskivanja testiranog materijala pomoću dijamantskog utiskivača ugla od 136⁰ između suprotnih strana uz primenu opterećenja od 1kgf do 120kgf.
Ova metoda se uglavnom koristi za male delove, tanke materijale, zavarene ili obložene delove i sl.
Vikersov metod zasniva se na optičkom mernom sistemu koji može biti mikroskop ili napredni sistem kamere. Može se koristiti za skoro sve vrste materijala.

Model Skala Kapacitet Upravljačka jedinica Automatizacija
Falcon 400 HV / HB / HK 10gs – 10kgs i-Touch Ručno upravljanje
Falcon 450 HV / HB / HK 10gs – 10kgs i-Touch Ručno upravljanje
Falcon 500 HV / HB / HK 10gs – 10kgs Impressions Full Motorizovana Z osa
Falcon 600 HV / HB / HK 10gs – 10kgs Impressions Full Potpuno automatizovan
Falcon 5000 HV / HB / HK 10gs – 10kgs Impressions Full Potpuno automatizovan

Zatražite ponudu: