tehnoalat-logo-200

CAST za željezni liv

TM roto glodala za primjene visokog učinka  
Ozubljenje CAST za željezni liv  
PFERD je sa ozubljenjem CAST razvio inovativna roto glodala posebno za obradu lijevanog željeza.  
Ona se odlikuju po izuzetno visokom učinku rastvaranja na lijevanom željezu i mirnom ponašanju  
pri glodanju sa znatno smanjenim vibracijama i manjom bukom.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
ꢀ■Do 100% veći učinak rastvaranja u primjeni  
na željeznom livu zahvaljujući inovativnoj  
geometriji zubaca u poređenju sa  
standardnim ukršteno ozubljenim glodalima.  
ꢀ■Osjetno povećana agresivnost, veliki opiljci,  
vrlo dobro odvođenje opiljaka.  
ꢀ■Sivi liv  
ꢀ■Nodularni liv  
ꢀ■Temperni liv  
Sigurnosna napomena:  
2
ꢀ■Usljed vrlo visokog učinka rastvaranja  
može doći do diskoloracija na dršci. To ne  
predstavlja sigurnosni rizik.  
Zadaci obrade:  
ꢀ■Glodanje  
ꢀ■Izjednačavanje  
ꢀ■Skidanje srha  
ꢀ■Udoban rad sa smanjenim vibracijama i  
manjom bukom.  
PFERDVALUE:  
ꢀ■Stvaranje prodora  
ꢀ■Površinska obrada  
ꢀ■Obrada šavova zavarivanja  
Vrijednosti učinka za  
primjene na željeznom livu  
PFERDERGONOMICS preporučuje glodala  
sa ozubljenjem CAST kao inovativno rješe-  
nje za alate radi udobnog rada sa znatno  
smanjenim vibracijama i manje buke.  
do  
100%  
Preporuke za primjenu:  
ꢀ■Po mogućstvu primijenite alate na jakim  
pogonima sa elastično uležištenim  
vretenom, da biste izbjegli vibracije.  
ꢀ■Za ekonomičnu primjenu glodala se radi  
u gornjem opsegu broja obrtaja/brzine  
rezanja.  
PFERDEFFICIENCY preporučuje glodala sa  
ozubljenjem CAST za dug rad koji proizvodi  
malozamora i koji štedi resurse, sa savršenim  
rezultatima za najkraće vrijeme.  
Preporučena snaga za pogone alata:  
od 300 W.  
ꢀ■Vodite računa o preporučenim brojevima  
obrtaja.  
Uobičajena ukršteno ozubljena glodala  
Glodala od tvrdog metala, ozubljenje CAST  
Odgovarajući pogoni za alat:  
ꢀ■Pogon savitljivog vratila  
ꢀ■Ravna brusilica  
ꢀ■Robot  
ꢀ■Mašine za alate  
Preporučeni opseg broja obrtaja [O/M]  
Da biste odredili preporučeni opseg broja obrtaja [O/M], postupite na sljedeći način:  
Pronađite brzinu rezanja u tabeli.  
Odabrati željeni promjer glodala.  
Opseg brzine rezanja i promjer glodala daju  
preporučeni opseg broja obrtaja.  
Grupa materijala  
Slučaj obrade  
Ozubljenje  
Brzina rezanja  
Željezni liv sa lamelnim grafitom EN-GJL (GG),  
sa kuglastim grafitom/nodularnim livom  
EN-GJS (GGG),  
bijeli temperni liv EN-GJMW (GTW),  
crni temperni liv EN-GJMB (GTS)  
Sivi željezni liv,  
Željezni liv  
Grubo rastvaranje  
CAST  
450–750 m/min  
bijeli željezni liv  
Primjer:  
TM roto glodalo,  
ozubljenje CAST,  
ø glodala 12 mm.  
Brzina rezanja [m/min]  
450  
750  
ø glodala [mm]  
Broj obrtaja [O/M]  
Grubo rastvaranje željeznog liva.  
Brzina rezanja: 450–750 m/min  
Opseg broja obrtaja: 12.000–20.000 O/M  
6
24.000  
14.000  
12.000  
40.000  
24.000  
20.000  
10  
12  


Zatražite ponudu: