tehnoalat-logo-200

EDGE, Z3, Z3 PLUS, Z5 i specijalno ozubljenje za obradu Mca

TM roto glodala za primjene visokog učinka  
TM roto glodala za obradu ivica  
Tvrdometalna roto glodala za obradu ivica su zasebna grupa proizvoda kod PFERD­a. One se prije  
EDGE Cutting System (ECS)  
svega koriste kod čeličnih i aluminijumskih konstrukcija i razvijene su specijalno za obraranje ivica,  
skidanje srha, kao i za zaobljivanje ivica. PFERD nudi alate kako za fleksibilnu tako i za definisanu  
obradu ivica.  
Obradive sirovine:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Čelik i čelični gus  
Nehrđajući čelik (INOX)  
Neželjezni metali  
Željezni liv  
Umjetni materijali, drugi materijali  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Robot  
EDGE Cutting System sastoji se od glodala  
sa ozubljenjem EDGE i specijalne vodeće  
čahure, koja može da se koristi na svakom  
standardnom pogonu, da bi se postiglo  
optimalno vođenje u toku lakših radova  
skidanja srha (vidjeti stranu 83–84).  
Mašine za alate  
Prednosti:  
Fleksibilna obrada ivica sa ozubljenjima 3, 3 PLUS, 5 i  
specijalnim ozubljenjima (SP)  
Poboljšana vodljivost.  
Može koristiti na svakoj standardnoj  
ravnoj brusilicu.  
Tvrdometalna roto glodala za fleksibilnu obradu ivica zbog svojih posebnih oblika stvaraju skoro  
egzaktne uglove odn. radijuse. Mogu se fleksibilno koristiti na teško pristupačnim mjestima.  
Glodalo je zamenjivo.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Može se slobodno voditi.  
U izuzetnim slučajevima može da se radi  
sa brojevima obrtaja 3.000 O/M. To je od  
koristi kod radova spuštanja sa obuhvata­  
njem roto glodala od 360° i kod određenih  
stacionarnih primjena.  
Pri slabom rastvaranju materijala (skidanje  
srha, obaranje ivica navoja, laka obrada  
površina) broj obrtaja moćže da se poveća  
za maks. 100%.  
Roto glodala se po pravilu koriste  
protuhodno ili njišući. Pređite alatom brzo  
preko izratka u smjeru suprotnom od hoda  
kako biste postigli fine površine ili veoma  
ravnomjerne uglove.  
Pneumatska ravna brusilica  
PG 3/210 DH i pribor  
Može se ekstremno fleksibilno koristiti na  
teško pristupačnim mjestima.  
Prave skoro potpuno precizne oborene ivice  
odn. radijuse.  
Kombinacija ove pneumatske ravne  
brusilice, specijalno za ovaj pogon  
koncipirane vodeće čahure i glodala sa  
ozubljenjem EDGE garantuju optimalnu  
mogućnost vođenja za izradu preciznih  
oblika ivica.  
Zadaci obrade:  
Fleksibilna obrada ivica  
Fleksibilno obaranje ivice navoja  
Fleksibilno skidanje srha  
Zaobljavanje ivica  
Spuštanje  
Obrada teško pristupačnih, stražnjih ivica  
Prednosti:  
Pobošljšana mogućnost vođenja zbog  
dodatne površine postrojenja.  
Smanjenje termičkih opterećenja obratka  
i alata zahvaljujući izduvnom vazduhu  
koji se odvodi napred (posebno pri obradi  
slabo toplotno vodljivih materijala poput  
nehrđajućeg čelika (INOX)).  
Definisana obrada ivica sa ozubljenjem EDGE  
Glodala od tvrdog metala sa ozubljenjem EDGE su razvijena specijalno za definiranu obradu­  
ivica. Posebna konstrukcija omogućava tačno vođenje roto glodala uz ivice, bez oštećenja izratka.  
Na taj način se u samo jednom radnom koraku mogu kreirati precizni obliciivica, po želji sa  
definiranim oborenim ivicama od 30°ili 45° ili sa definiranim radijusom od 3,0 mm. Zaobljavanje  
ivica se izmeđuostalog zahtijeva kao mjera sigurnosti za zaštitu od korozije prema: ISO 12944­3,  
ISO 8501­3, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198).  
Spriječavanje prianjanja opiljaka prilikom  
obrade aluminijskihm materijala.  
Ciljano uklanjanje opiljaka pomoću  
izduvnog vazduha pogona.  
Podaci za naručivanje:  
Pneumatska ravna brusilica:  
EAN 4007220606315  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Posebna konstrukcija za precizno vođenje.  
Može se voditi sigurno i udobno.  
Kreiraju precizne oblike ivica u samo jednom  
radnom koraku.  
Koristite roto glodala u suprotnom smjeru  
od hoda. Kako biste stvorili finu površinu  
završno pređite preko ivice u pravom smjeru.  
Umetnite glodala sa ozubljenjem EDGE po  
mogućstvu na pneumatskoj ravnoj brusilici  
PG 3/210 s odgovarajućom vodećom­  
čahurom EFH PG 3/210 marke PFERD (vidjeti  
info­polje desno).  
Vodeća čahura:  
EAN 4007220948897  
Zadaci obrade:  
Definisana obrada ivica  
Definirano skidanje srha  
Otklanjanje oštrine i zaobljavanje ivica u  
gradnji čeličnih i aluminijskih konstrukcija  
Zaobljivanje ivica ka priprema za nanošenje  
slojeva zaštite od korozije u brodogradnji,  
sistemima dizalica i drugim čeličnim  
konstrukcijama opterećenim korozijom  
Definirano obaranje ivice navoja radi  
pripreme V šava zavarivanje (60°, ISO 9692­1)  
Definirano obaranje ivice navoja radi  
oštrenja ivica (45°)  
PFERDVALUE:  
PFERDEFFICIENCY preporučuje glodala sa  
ozubljenjem EDGE za dug rad koji proizvodi  
malo zamora i štedi resurse, te daje savršene  
rezultate za najkraće vrijeme.  
Vodeća ploča:  
EAN 4007220967676  


Zatražite ponudu: