tehnoalat-logo-200

HSS roto glodala

HSS roto glodala  
Za fino i grubo rastvaranje  
HSS glodala imaju specijalnu geometriju zubaca i visok kvalitet izrade. Mogu se ekonomično koristiti  
i sa slabimpogonima alata u opsegu niskog broja obrtaja.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Visoka agresivnost.  
Moguće koristiti u opsegu niskih broja  
obrtaja.  
Vrlo stabilne oštrice zubaca uslijed žilavosti  
čelika za brzi rad (HSS).  
Koristite HSS roto glodala kada Vaš pogon  
ne omogućava visoke brojeve okretaja.  
HSS roto glodala mogu biti ekonomična  
alternativa naspram tvrdometalnih roto  
glodala kod korištenja na mekanim  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Robot  
Mašine za alate  
materijalima.  
Sigurnosne upute:  
HSS roto glodala se u poređenju sa tvrdo-  
metalnim roto glodalima moraju koristiti sa  
nižim brojevima okretaja.  
Obradive sirovine:  
Čelik  
= Nositi zaštitu za oči!  
Nehrđajući čelik (INOX)  
Neželjezni metali  
Željezni liv  
Za HSS glodala sa specijalnim ozubljenjem  
mogu se u osnovi koristiti preporučeni  
brojevi obrtaja i brzine rezanja ozubljenja 3.  
Izuzetak su antenska i lakometalna roto  
glodala. Brojevi obrtaja i brzine rezanja koje  
su usklađene specijalno sa ovim alatima  
možete pronaći na stranama 96–97.  
Kada najmanji dio promjera glave dolazi do  
primjene, moguće je na odgovarajući način  
povećati preporučeni broj okretaja.  
= Nositi zaštitu od buke!  
Zadaci obrade:  
Preporučuje se nošenje zaštitnih  
= rukavica. Vodite pogon alata s obje  
ruke.  
Skidanje srha  
Obrada kontura  
Obrada ivica (obaranje ivice navoja,  
zaobljivanje)  
Obratite pažnju na preporučene  
= brojeve obrtaja posebno kod roto  
glodala sa dugačkom drškom!  
Glodanje  
Obrada šavova zavarivanja  
Stvaranje prodora  
Izjednačavanje  
Ozubljenje ALU  
Ozbuljenje 1  
Ozubljenje 2  
Ozubljenje 3  
sa razbijačem opiljaka  
sa razbijačem opiljaka  
Rastvaranje mekanih  
neželjeznih metala, mesinga,  
bakra, legura aluminija,  
umjetnih materijala, vlaknima  
ojačanih umjetnih materijala i  
gume.  
Opseg broja obrtaja zavisno  
od promjera glodala 4.000 do  
6.000 O/M.  
Rastvaranje čelika, čeličnog liva  
Rastvaranje čelika, čeličnog liva  
i željeznog liva.  
Rastvaranje čelika, čeličnog liva  
i željeznog liva.  
Fina obrada,npr. skidanje  
srha sa čelika, čeličnog liva i  
željeznog liva.  
Opseg broja obrtaja zavisno  
od promjera glodala 1.200 do  
7.900 O/M.  
i nehrđajućeg čelika (INOX).  
Opseg broja obrtaja zavisno  
od promjera glodala 1.200 do  
23.900 O/M.  
Fina obrada,npr. skidanje  
srha sa čelika, čeličnog liva  
i željeznog liva, neželjeznih  
metala i umjetnih materijala.  
Opseg broja obrtaja zavisno  
od promjera glodala 1.200 do  
13.200 O/M.  HSS roto glodala  
Specijalni oblici  
Posebni oblici ø drške 6 mm  
HSS 45/6  
HSS 55/6  
HSS 63ST/6  
HSS 64/6  
Glodala u 4 specijalna oblika sa promjerom drške od 6 mm. Zbog svojih različitih oblika odlično  
odgovaraju za najrazličitije radove glodanja.  
Objašnjenje dimenzija:  
d1 = ø glodala  
L2 = ozubljena dužina  
d2 = ø drške  
L1 = ukupna dužina  
a = kut  
d1  
[mm]  
l2  
d2  
[mm]  
l1  
Ozubljenje  
3
Oznaka  
a
[mm]  
[mm]  
EAN 4007220  
ø drške 6 mm  
12  
6
18  
20  
30  
6
6
6
58  
60  
70  
-
-
056035  
056424  
056738  
056776  
5
5
5
5
HSS 45/6 Z3  
HSS 55/6 Z3  
HSS 63ST/6 Z3  
HSS 64/6 Z3  
12  
7°  
-
Roto glodala od brzoreznog čelika za rupe od antena  
d2  
α
d1  
Konusno roto glodalo sa specijalnim ozubljenjem sa promjerom drške od 8 mm. Pogodno za  
bezstepeno glodanje i proširivanje otvora i rupa, na primjer glodanje rupe za antenu na limu  
karoserije.  
l2  
l1  
Preporuke za primjenu:  
Opseg broja obrtaja kod radova bušenja  
200–500 O/M.  
Prilikom primjene najmanjeg promjera  
glodala, na primjer obrada ivica lima, maks.  
9.000 O/M.  
d1  
[mm]  
l2  
d2  
[mm]  
l1  
d1 min  
[mm]  
Ozubljenje  
Oznaka  
a
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
ø drške 8 mm  
20  
30  
8
60  
4
31°  
057902  
1
HSS 104/8 SP  
d1  
Roto glodalo od brzoreznog čelika za ivice  
d2  
r
Sa 3 identično ozubljena dijela se HSS glodalo za ivicu može koristiti na tri načina.  
Cilindrično glodalo s trostrukom, konkavnom konturom sa specijalnim ozubljenjem sa promjerom  
drške 6 mm. Pogodno za prelamanje ivice sa definiranim radijusom.  
l3  
l1  
Preporuke za primjenu:  
Opseg brzine rezanja 60–80 m/min,  
opseg broj obrtaja 3.100–4.200 O/M  
Prilikom primjene najmanjeg promjera  
glodala, na primjer obrada ivica lima,  
maks. 9.000 O/M.  
d1  
l2  
d2  
l1  
r
Ozubljenje  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
ø drške 6 mm  
8
30  
6
70  
5,0  
057964  
1
HSS 156/6 SP  HSS roto glodala  
Specijalni oblici  
Lakometalna roto glodala od brzoreznog čelika sa unutrašnjim  
navojem  
d1  
HSS 119  
Univerzalna lakometalna roto glodala, slični oblik konstrukcije.  
Isporučivo sa dva različita specijalna ozubljenja sa unutrašnjim navojem M10.  
l2  
l1  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
HSS 120 se isporučuje sa lomačem  
strugotine.  
Prilikom primjene na mekim neferitnim  
metalima opseg brzine rezanja  
200–300 m/min, opseg broj obrtaja  
3.100–4.700 O/M.  
HSS 120  
2
Prilikom primjene na aluminiju do maks.  
9.000 O/M.  
d1  
[mm]  
l1  
l2  
Unutrašnji  
navoj  
Odgovarajući  
držači alata  
Ozubljenje  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
DIN  
20  
62  
54  
53  
45  
M10 BO 6/10, BO 8/10  
M10 BO 6/10, BO 8/10  
057919  
057926  
1
1
HSS 119 M10 SP  
HSS 120 M10 SP  
Držač alata  
Držač alata za alate sa unutrašnjim navojem  
M10  
d1  
Odgovaraju za alate sa unutrašnjim navojem M10.  
l1  
l2  
d1  
l1  
l2  
Navoj Odgovarajuće za  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220  
6
8
40  
40  
57  
57  
M10  
M10  
HSS 119, HSS 120  
HSS 119, HSS 120  
062111  
062128  
1
1
BO 6/10 M10  
BO 8/10 M10  
HSS glodala za graviranje  
HSS glodala za graviranje  
301/6  
305/6  
306/6  
311/6  
Odgovaraju za fino rastvaranje na malim i teško pristupačnim mjestima.  
Isporučivo sa specijalnim ozubljenjem, u različitim oblicima roto glodala i dimenzijama.  
Objašnjenje dimenzija:  
d1 = ø glodala  
l2 = ozubljena dužina  
d2 = ø drške  
l1 = ukupna dužina  
a = kut  
d1  
[mm]  
l2  
d2  
[mm]  
l1  
Ozubljenje  
Oznaka  
a
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
ø drške 6 mm  
3
2,7  
4,5  
4,5  
5,6  
6
6
6
6
60  
60  
60  
60  
-
-
057971  
058015  
058022  
058077  
5
5
5
5
301/6 SP  
305/6 SP  
306/6 SP  
311/6 SP  
34°  
-
6HSS roto glodala  
Fina roto glodala od brzoreznog čelika  
906–928  
Alati specijalno projektovani za fino  
rastvaranje.  
Isporučivo sa specijalnim ozubljenjem,  
9 različitih oblika glodala i dimenzija, sa  
promjerom drške od 3 mm, dužinom drške od  
30 mm.  
906  
908  
911  
922  
923  
924  
925  
926  
928  
Objašnjenje dimenzija:  
d1 = ø glodala  
l2 = ozubljena dužina  
d2 = ø drške  
l1 = ukupna dužina  
a = kut  
d1  
[mm]  
l2  
d2  
[mm]  
l1  
Ozubljenje  
Oznaka  
a
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
ø drške 3 mm  
6
8
4,2  
5,6  
2,8  
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
34,2  
35,6  
32,8  
34  
71°  
71°  
28°  
29°  
30°  
32°  
32°  
32°  
32°  
058190  
058213  
058244  
058251  
058268  
058275  
058282  
058299  
058312  
5
5
5
5
5
5
5
5
5
906/3 SP  
908/3 SP  
911/3 SP  
922/3 SP  
923/3 SP  
924/3 SP  
925/3 SP  
926/3 SP  
928/3 SP  
1,6  
2,3  
3,2  
4,2  
5,2  
6,2  
8,2  
5,6  
7
35,6  
37  
8,7  
10,5  
14  
38,7  
40,5  
44  
941–954  
Alati specijalno projektovani za fino  
rastvaranje.  
Isporučivo sa specijalnim ozubljenjem,  
12 različitih oblika glodala i dimenzija, sa  
promjerom drške od 3 mm, dužinom drške od  
30 mm.  
941  
942  
943  
944  
945  
953  
946  
947  
948  
Objašnjenje dimenzija:  
d 1 = ø glodala  
l2 = ozubljena dužina  
d2 = ø drške  
l1 = ukupna dužina  
951  
952  
954  
r
= radijus  
d1  
l2  
d2  
l1  
r
Ozubljenje  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
Posebno ozubljenje (SP)  
EAN 4007220  
ø drške 3 mm  
1,6  
2,3  
3,2  
4
1,4  
1,7  
2,2  
2,9  
4,4  
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
31,4  
31,7  
32,2  
32,9  
34,4  
35  
-
058329  
058336  
058343  
058350  
058367  
058374  
058381  
058398  
058404  
058411  
058428  
058435  
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
941/3 SP  
942/3 SP  
943/3 SP  
944/3 SP  
945/3 SP  
946/3 SP  
947/3 SP  
948/3 SP  
951/3 SP  
952/3 SP  
953/3 SP  
954/3 SP  
-
-
-
5
-
-
6
7
6
36  
-
8
7
37  
-
2
32  
9,5  
11,5  
14,0  
15,5  
10  
12  
14  
2,5  
3
32,5  
33  
3,5  
33,5  


Zatražite ponudu: