tehnoalat-logo-200

HSS stepenasta burgija, HSS pile za rupe i TM rezači za rupe

HSS stepenasta burgija sa HICOAT prevlakom  
HSS stepenasta burgija sa HICOAT prevlakom  
HSS stepenasta burgija sa HICOAT prevlakom  
d2  
Visokoučinkoviti robusni alat za bušenje bez srhova, skidanje srhova sa limova, cijevi i profila.  
Materijali debljine do 4 mm mogu se bušiti i osloboditi srha u jednom radnom prolazu uz mali  
napor. Visokokvalitetna HICOAT obloga je otporna na habanje i može se mnogostrano koristiti  
kod obrade čelika, nehrđajućeg čelika (INOX), neferitnih metala, termoplastičnih i duroplastičnih  
umjetnih materijala.  
l1  
8
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Bušenje i skidanje srha u samo jednom  
radnom koraku.  
Apsolutna mirnoća pri radu i velika snaga  
rezanja.  
Centriranje i nabušavanje bez napora,  
zahvaljujući visokokvalitetnom vrhu glodala.  
Lakše povlačenje kada su limovi bušeni  
konusom alata.  
Strugotina koja se ne lomi, biva uredno  
odtransportovana kao kod spiralne burgije.  
Sprječava se stvaranje dogradnih sječiva i  
hladnih zavarivanja na sječivima.  
Bušenje, Skidanje srhova  
Preporuke za primjenu:  
10  
Koristite HSS stepenaste burgije sa HICOAT  
oblogom na limovima, cijevima i profilima  
do maks. debljine materijala od 4 mm.  
Kao rashladni materijal/mazivo koristite ulje  
za sječiva odn. komprimirani vazduh.  
U tablici pronađite preporučene brojeve  
obrtaja.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Bušilica  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX), ostali neželjezni  
metali, umjetni materijali  
Područje  
Broj  
d2  
l1  
EAN  
Oznaka  
bušenja stepena burgije  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220  
4–20  
4–30  
9
8
75  
802755  
802762  
1
1
STB HSS 04-20/8 HC-FEP  
STB HSS 04-30/10 HC-FEP  
14  
10  
100  
Preporučeni opseg broja obrtaja [O/M] za HSS stepenaste burgije  
Čelik  
Nehrđajući čelik (INOX)  
Neželjezni metali  
Umjetni materijali  
ø stepena  
[mm]  
Prep. Maks. dozv. broj okretaja [O/M]  
4
6
8
2.390  
1.590  
1.190  
950  
800  
680  
600  
530  
480  
430  
1.590  
1.060  
800  
640  
530  
450  
400  
350  
320  
290  
270  
240  
230  
210  
2.390  
1.590  
1.190  
950  
800  
680  
600  
530  
480  
430  
1.590  
1.060  
800  
640  
530  
450  
400  
350  
320  
290  
270  
240  
230  
210  
10  
12  
14  
16  
18  
20  
22  
24  
26  
28  
30  
400  
370  
340  
400  
370  
340  
320  
320  Setovi i pribor za pile za rupe od brzoreznog čelika  
Opće informacije  
Pile za rupe se sastoje od žilavog HSS bimetala koji je stabilan i otporan na lom. Zupci pile su  
napravljeni od visokokvalitetnog materijala M42 (Co8). Na raspolaganju je odabir najstandardnijih  
HSS pila zarupe kao kompleti za zanatlije, instalatere, električare i montere.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Ekonomično rezanje okruglih proboja pilom.  
Nema lupanja zahvaljujući varijabilnom  
rasporedu zubaca.  
Visoka tačnost okretanja.  
Dobro odvođenje opiljaka.  
Udobno centriranje i vođenje pile za rupu  
preko izmjenjive HSS centrirajuće burgije.  
Isporuka drške pile za rezanje rupa sa  
pritisnom oprugom koja omogućava bolje  
izbacivanje pilanog materijala.  
Pridržavajte se preporučenih brojeva obrtaja.  
Stegnite centrirajuću burgiju u dršku pile za  
rupe i vodite računa da štrši najmanje 3 mm  
(1/8“) iznad zubaca pile za rupe.  
2
Prilikom rezanja metala pilom po  
mogućnošću koristite visokokvalitetno ulje  
za rezanje. To pospješuje mirno okretanje i  
produžava vijek trajanja pile za rupe.  
Izuzetak: U toku obrade aluminija sipajte  
petrolej umjesto ulja za rezanje.  
HSS pile za rupe su pogodne za obradu  
plemenitog čelika (INOX). Kako bi se  
izbjegla korozija, potrebno je pri obradi  
ukloniti čestice sa izratka koje nastaju  
prilikom obrade. Čistite obradak hemijski ili  
mehanički (nagrizanjem/poliranjem itd.).  
Vodite računa da se svi zupci ravnomjerno  
koriste. Izbjegavajte klaćenje pri piljenju,  
kako bi se spriječilo odlamanje zubaca.  
Izbjegavajte pregrijavanje.  
Obradive sirovine:  
Čelik  
Nehrđajući čelik (INOX)  
Aluminij  
Bakar, bronza, mesing  
Umjetni materijali  
Drvo  
Sigurnosne upute:  
Ako se koriste produžeci za drške,  
preporučeni brojevi obrtaja pila za rupe se  
ne smiju prekoračiti. Opasnost od nezgoda!  
Zadaci obrade:  
= Koristiti zaštitu za oči!  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Stvaranje prodora  
Bušilica  
= Poštujte sigurnosne napomene!  
Primjeri primjene za HSS pile za rupe i HM rezač za rupe  
ø
Zadaci obrade  
ø
Zadaci obrade  
ø
Zadaci obrade  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
25,0 Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje  
30,0 Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje  
32,0 Armature sudopera ø 32 mm  
50,0 Cijevi za vodu i grijanje  
s izolacijom  
74,0 Razdjelne utičnice za gipsane ploče  
ø 74 mm  
55,0 Ugradna svjetla ø 55 mm  
60,0 Ugradna svjetla ø 60 mm  
68,0 Utičnice za gispane ploče ø 68 mm  
80,0 Razvodne utičnice, ugradna svjetla,  
poklopci za kablovske provodnice  
ø 80 mm  
35,0 Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje,  
razdjelne utičnice za gipsane ploče,  
halogeni reflektori  
90,0 Ugradna svjetla ø 90 mm  
105,0 Izduvne cijevi  
70,0 Razdjelne utičnice za gipsane ploče  
ø 70 mm  
40,0 Sanitarne odvodne cijevi  
45,0 Cijevi za vodu i grijanje  TM rezač rupa i pribor  
Opće informacije  
Tvrdometalni rezači rupa su profesionalni alati za brzo tačno rezanje rupa (prodora) promjera iz­  
među 16 i 105 mm. Pogodni su za obradu legiranih i nelegiranih čelika, plemenitih čelika (INOX),  
neželjeznih metala i umjetnih materijala (također GFK). Tvrdometalni rezači rupa se primjenjuju na  
ručnim bušilicama ili stacionarnim mašinama.  
35 mm visina alata (duboka izvedba) za  
obradu cijevi i zaobljenih površina, dostupno  
Prednosti:  
Visoka tačnost okretanja, jer su rezna glava i  
drška izrađeni od jednog komada.  
Optimalni učinak rezanja zahvaljujući  
brušenim oštricama od visokokvalitetnog  
tvrdog metala.  
u različitim promjerima od 16 do 60 mm.  
Tvrdometalne rezače rupa od PFERD­a je  
moguće naknadno oštriti. Pravovremeno i  
pravilno naknadno oštrenje u velikoj mjeri  
produžava vijek trajanja alata. Molimo Vas  
obratite se lokalnoj službi za naknadno  
oštrenje u vašoj blizini.  
Zamjenjiva HSS centrirajuća burgija.  
Napomene o naručivanju:  
Rezači rupa od tvrdog metala se isporučuju  
zajedno sa centrirajućom burgijom.  
8 mm visina alata (ravna izvedba) za obradu  
limova i ravnog materijala, dostupno u  
različitim promjerima od 16 do 105 mm.  
Preporuke za primjenu:  
Navedene vrijednosti brojeva obrtaja (vidjeti  
prep. broj obrtaja [O/M]) važe za strojeve,  
koji pri opterećenju održavaju približno  
konstantan broj obrtaja. Za strojeve manje  
snage sa jakim padom broja obrtaja  
vrijednosti se mogu povećati za oko 30%.  
Orijentacione vrijednosti broja obrtaja se  
mogu povećati do 100%, ako zubi, npr.  
kod cijevi ili zakrivljenih materijala, nisu  
kontinuirano u radu. Na taj način se kod  
ručne primjene spriječava lupanje i od­  
lamanje zuba.  
Cijevi  
Ravni materijal  
Kod limova ostaviti slobodan izlaz za rezač  
rupa. Podloga van reznog opsega.  
Ne  
naginjati  
burgiju  
Dubina bušenja  
kod cijevi  
Debljina zida  
maks. 4 mm  
TM rezači rupa pogodni su za obradu  
plemenitog čelika (INOX).  
Kako bi se izbjegla korozija, potrebno je pri  
obradi ukloniti čestice sa izratka koje nastaju  
prilikom obrade. Čistite obradak hemijski ili  
mehanički (nagrizanjem/poliranjem itd.).  
Markiranje  
Vođenje  
pomoću  
centrirne  
burgije  
Čim vrhovi oštrice  
dođu u dodir sa mate­  
rijalom, primijeniti  
slab i ravnomjeran  
pritisak  
Maks.  
4 mm  
Raspored zubaca:  
Oblik i dimenzije drške:  
Raspored zubaca (razmak između  
zubaca) rezača rupa PFERD je neravnomjeran  
čime se spriječava lupanje.  
Donja tabela pruža informacije o dimenzijama i obliku drške PFERD rezača rupa LOS.  
PFERD rezač rupa  
ø rezač rupa  
ø drške [mm]  
Oblik drške  
LOS HM 1608 do LOS HM 2208 ø 16 do 22 mm  
LOS HM 2308 do LOS HM 5508 ø 23 do 55 mm  
LOS HM 6008 do LOS HM 10508 ø 60 do 105 mm  
7
D
10  
12  
Sigurnosne upute:  
Pridržavajte se preporučenih  
brojeva obrtaja!  
= nositi zaštitu za oči!  
=
Neravnomjeran raspored  
zubaca  


Zatražite ponudu: