tehnoalat-logo-200

TITANIUM za titanij

TM roto glodala za primjene visokog učinka  
Ozubljenje TITANIUM za titanij  
Ozubljenje TITANIUM je razvijeno specijalno za obradu tvrdih titanijskih materijala (otpornost na  
povlačenje veće 500 N/mm²). Ono se odlikuje ekstremno visokim učinkom rastvaranja na ovoj  
grupi materijala koja se vrlo teško rastvara. Glodala od tvrdog metala sa ozubljenjem TITANIUM  
osvajaju mirnim ponašanjem pri glodanju sa znatno smanjenim vibracijama i manje buke.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Izuzetan učinak rastvaranja i vijek trajanja  
uslijed inovativne geometrije zubaca.  
Osjetno povećana agresivnost, veliki opiljci,  
vrlo dobro odvođenje opiljaka.  
Udoban rad sa smanjenim vibracijama i  
manjom bukom.  
Odredite individualni broj obrtaja zavisno od  
titanjske legure koja treba da se obradi.  
Smanjite broj obrtaja ako nastaje previše  
jako iskrenje. Zavisno od legure koju treba  
obraditi, iskrenje se ne može u potpunosti  
spriječiti.  
Sigurnosna napomena:  
Uslijed vrlo visokog učinkarastvaranja  
može doći do diskoloracija na dršci. To ne  
predstavlja sigurnosni rizik.  
Po mogućstvu primijenite alate na jakim  
pogonima sa elastično uležištenim  
vretenom, da biste izbjegli vibracije.  
Za ekonomičnu primjenu glodala se radi  
u gornjem opsegu broja obrtaja/brzine  
rezanja.  
Preporučena snaga za pogone alata:  
- ø drške od 3 mm: 75 do 300 W  
- ø drške od 6 mm: od 300 W  
PFERDVALUE:  
Obradive sirovine:  
PFERDERGONOMICS preporučuje glodala  
sa ozubljenjem TITANIUM kao inovativno  
rješenje za alate radi udobnog rada sa znatno  
smanjenim vibracijama i manje buke.  
Titanij  
Tvrde titanijske legure  
Zadaci obrade:  
Glodanje  
Izjednačavanje  
Skidanje srha  
Stvaranje prodora  
Površinska obrada  
Obrada šavova zavarivanja  
Vodite računa o preporučenim brojevima  
obrtaja.  
PFERDEFFICIENCY preporučuje glodala  
sa ozubljenjem TITANIUM za dug rad koji  
proizvodi malozamora i štedi resurse, te daje  
savršene rezultate za najkraće vrijeme.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Robot  
Mašine za alate  
Preporučeni opseg broja obrtaja [O/M]  
Da biste odredili preporučeni opseg broja obrtaja [O/M], postupite na sljedeći način:  
Pronađite brzinu rezanja u tabeli.  
Odaberite željeni promjer glodala.  
Opseg brzine rezanja i promjer glodala daju  
preporučeni opseg broja obrtaja.  
Grupa materijala  
Slučaj obrade  
Grubo rastvaranje  
Ozubljenje  
Brzina rezanja  
Neželjezni  
metali  
Tvrdi neželjezni  
metali  
Tvrde titanijske legure  
TITANIUM  
250–450 m/min  
Primjer:  
TM roto glodalo,  
ozubljenje TITANIUM,  
ø glodala 12 mm.  
Brzina rezanja [m/min]  
250  
450  
ø glodala [mm]  
Broj obrtaja [O/M]  
Grubo rastvaranje tvrdih titanijskih legura.  
Brzina rezanja: 250–450 m/min  
Opseg broja obrtaja: 7.000–12.000 O/M  
3
4
27.000  
20.000  
16.000  
13.000  
7.000  
48.000  
36.000  
29.000  
24.000  
12.000  
5
6
12  
Napomena:  
Za mekane titanijske legure (otpornost na povlačenje manje 500 N/mm²) preporučujemo  
glodala od tvrdog metala sa ozubljenjem INOX. Posebna geometrija zubaca ovih glodala  
spriječava začepljenje prostora za opiljke, specijalno kod mekanih, mažućih materijala  
(vidjeti stranu 44).  


Zatražite ponudu: