tehnoalat-logo-200

TOUGH i TOUGH-S za teške primene

TM roto glodala za primjene visokog učinka  
Ozubljenja TOUGH i TOUGH-S za teške primjene  
Ozubljenja TOUGH i TOUGH-S su razvijena specijalno za teške primjene na brodogradilištima,  
Ozubljenje TOUGH  
u livnicama i kod čeličnih konstrukcija. Odgovaraju za korištenje u svim područjima proizvodnje  
u kojima zbog teških okolnosti proizvodnje često dolazi do lomljenja zubaca ili oštećenja na  
uobičajenim roto glodalima.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Inovativna specijalna ozubljenja sa  
ekstremnom neosjetljivošću na udarce.  
Minimiranje odlamanja zubaca, otpadanja-  
materijala i lomljenja glodala zahvaljujući  
vrlo robusnim, učinkovitim varijantama  
ozubljenja.  
Željezni liv  
Čelik  
Čelični liv  
Ozubljenja TOUGH i TOUGH-S se mogu  
koristiti na materijalima sa do 54 HRC. Kod  
tvrđih materijala se preporučuje prethodno  
izvršavanje odgovarajućih testova.  
Tvrdometalna roto glodala sa ozubljenjem  
TOUGH su posebno agresivna i odlikuju se po  
dobrom skidanju materijala.  
Ozubljenje TOUGH-S  
Moguće koristiti i u opsegu niskog broja  
obrtaja.  
Zbog izuzetne neosjetljivosti na udarce  
veoma dobro se može koristiti kao varijanta  
sa dugačkom drškom.  
Preporuke za primjenu:  
Za ekonomičnu primjenu glodala se radi  
u gornjem opsegu broja obrtaja/brzine  
rezanja.  
Preporučena snaga za pogone alata:  
- ø drške od 3 mm: 75 do 300 W  
- ø drške od 6 mm: od 300 W  
Vodite računa o preporučenim brojevima  
obrtaja.  
Zadaci obrade:  
Udarna primjena prilikom korištenja  
produžetaka drške  
Korištenje s visokim obodnim uglom  
Glodanje uskih kontura  
Situacije primjene u kojima nisu raspoloživi  
visoki brojevi okretaja  
Glodala od tvrdog metala sa ozubljenjem  
TOUGH-S se odlikuju mirnim ponašanjem pri  
glodanju i visokim skidanjem materijala.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Preporučeni opseg broja obrtaja [O/M]  
Sigurnosna napomena:  
Da biste odredili preporučeni opsegbrzine  
rezanja [m/min], postupite na sljedeći način:  
Da biste odredili preporučeni opseg broja  
obrtaja [O/M], postupite na sljedeći način:  
Oratite pažnju na smanjene broje-  
ve obrtaja za glodala sa dugač-  
kom drškom. Njih možete pronaći  
na strani 11.  
Odaberite grupu radnih materijala koju  
treba obraditi.  
Odaberite ozubljenje.  
Odabrati željeni promjer glodala.  
Opseg brzine rezanja i promjer glodala daju  
preporučeni opseg broja obrtaja.  
Odrediti opseg brzine rezanja.  
Slučaj obrade  
Grupa materijala  
Ozubljenje  
Brzina rezanja  
Građevinski čelici, ugljenični  
čelici, alatni čelici, nelegirani  
čelici, čelici za primjenu, čelični liv,  
čelici za oplemenjivanje  
TOUGH  
Čelici do  
1.200 N/mm²  
(manje 38 HRC)  
250–600 m/min  
TOUGH-S  
TOUGH  
Grubo rastvaranje  
sa udarnim  
opterećenjem  
Čelik,  
čelični liv  
Kaljeni, oplemenjeni  
čelici preko  
1.200 N/mm²  
(veće 38 HRC)  
Alatni čelici, kaljeni čelici, legirani  
čelici, čelični liv  
250–350 m/min  
250–600 m/min  
TOUGH-S  
Željezni liv sa lamelnim grafitom  
EN-GJL (GG), sa kuglastim grafitom/  
nodularnim livom EN-GJS (GGG),  
Bijeli temperni liv EN-GJMW (GTW),  
crni temperni liv EN-GJMB (GTS)  
TOUGH  
Grubo rastvaranje  
sa udarnim  
opterećenjem  
Sivi željezni liv,  
bijeli željezni liv  
Željezni liv  
TOUGH-S  
Primjer:  
Brzine rezanja [m/min]  
350  
TM roto glodalo,  
ozubljenje TOUGH,  
ø glodala 12 mm.  
250  
600  
ø glodalo [mm]  
Broj obrtaja [O/M]  
Grubo rastvaranje sa udarnim opterećenjem  
čelika do 1.200 N/mm².  
Brzina rezanja: 250–600 m/min  
8
10  
12  
16  
10.000  
8.000  
7.000  
5.000  
14.000  
11.000  
9.000  
24.000  
19.000  
16.000  
12.000  
Opseg broja obrtaja: 7.000–16.000 O/M  
7.000  


Zatražite ponudu: