tehnoalat-logo-200

Glodane turpije

Glodane turpije  
Strugalica za lak  
Strugalica za lak  
Kompaktna konstrukcija strugalice za lak omogućava obradu teško pristupačnih mjesta. Koristi  
se za finu obradu najmanjih lakiranih površina sa pripadajućim držačem od umjetnog materijala.  
Ovaj držać od umjetnog materijala omogućava veoma precizno podešavanje turpije pomoću dva  
šarafa za podešavanje. Za egalizaciju, popravku grešaka na laku poput onečišćenja, čestica prašine  
i vazdušnih mjehurića, kao i za skidanje vrlo tankih slojeva laka.  
Prednosti:  
Branša:  
Konveksnost turpije sprječava neželjene  
ogrebotine.  
Sklop automobila, karoserije i prikolice,  
Proizvodnja nameštaja  
Vrlo visok kvalitet površine bez žlijebova  
zahvaljujući precizno glodanom obliku kao  
noža oštrih zubaca.  
Obradive sirovine:  
Aluminij, čelik do 1.200 N/mm2  
Radne površine moguće je odmah prelakirati  
ili dalje obraditi.  
List za turpiju koji se može obostrano  
koristiti.  
Napomene o naručivanju:  
Strugalica za lak se isporućuje uklj. sa  
turpijom.  
Rezervna turpija za strugalicu za lak:  
LAHF 50 Z3  
Dužina  
[mm]  
Dužina Ozubljenje  
Poprečni presjek Zamjenska turpija  
[mm]  
Oznaka  
[inč]  
3
EAN 4007220  
Strugalica za lak  
50  
2
2
016428  
016329  
36,0 x 4,7  
36,0 x 4,7  
LAHF 50 Z3  
-
1
LAH Z3  
Rezervna turpija za strugalicu za lak  
50  
10  
LAHF 50 Z3  
Univerzalna turpija za ivice  
Univerzalna turpija za ivice  
Pravougaona turpija u specijalnom držaču od umjetnog materijala, sa kosim ozubljenjem sa  
dvije strane. Idealno za jednostavno i brzo osposobljavanje i skidanje srhova sa šina za vođenje  
motornih pila. Redovno održavanje produžava vijek trajanja šine za vođenje i lanca pile.  
Preciznost rezanja i sigurnost se povećavaju.  
UKF  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Omogućuje vođenje bez problema i tačno  
pravopkutno postavljanje vodeće šine  
zahvaljujući specijalnom nosaču.  
Izvanredno pogodno i za oštrenje rubova  
skija.  
Obrada ivica, obaranje ivica, skidanje srhova  
KF 110  
Napomene o naručivanju:  
Univerzalna turpija za ivice isporučuje se  
zajedno sa listom turpije.  
Rezervni list turpije za univerzalnu trupiju za  
ivice: KF 110 Z2  
Obradive sirovine:  
Aluminij, sivi lijev, čelik do 1.200 N/mm2  
Dužina  
[mm]  
Dužina Ozubljenje  
Poprečni Zamjenska turpija  
presjek  
Oznaka  
[inč]  
2
[mm]  
EAN 4007220  
016008  
015995  
Univerzalna turpija za ivice  
110  
Rezervni list turpije  
110  
4-1/2  
4-1/2  
-
KF 110 Z2  
-
1
UKF Z2  
31,0 x 4,7  
10  
KF 110 Z2  

Glodane turpije  
Glodane turpije s dijelom za postavljanje drške  
1
Glodane turpije PFERD posebno su pogodne za grubo rastvaranje. Zbog agresivnog, glodanog  
oblika zubaca sa velikim komorama za strugotinu sprječava se začepljavanje zubaca.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Vrlo agresivno.  
Aluminij  
Nema začepljenja zahvaljujući velikim  
komorama za opiljke.  
Sivi liv  
Čelici do 1.200 N/mm²  
Čelični liv  
Bakar  
Preporuke za primjenu:  
Mesing  
Odaberite ozubljenje 1 sa 8 zubaca po inču  
za grubo rezanje-rastvaranje.  
Odaberite ozubljenje 2 sa 11 zubaca po inču  
za srednje rezanje-rastvaranje.  
Zadaci obrade:  
Izjednačavanje  
Odaberite ozubljenje 3 sa 17 zubaca po inču  
za fino rezanje-rastvaranje.  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Obrada ivica (obaranje ivica, zaobljivanje)  
Pljosnasto-tupa  
Pravokutna turpija sa ozubljenjem na tri strane.  
Verzija sa dijelom na koji ide drška. Pljosnate  
strane ukoso ozubljene sa lomačem strugotine,  
visoka ivica sa ravnim ozubljenjem. Pogodno  
za obradu pravokutnih geometrija.  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navedite željeno ozubljenje.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Ozubljenje  
2
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Odgovarajuća  
drška  
Oznaka  
1
3
EAN 4007220  
290  
250  
300  
350  
10 015636  
12 015650  
14 015681  
015643  
015667  
015698  
-
25,0 x 5,5  
30,0 x 6,0  
36,0 x 7,0  
FH 4/1  
FH 5/1  
FH 5/1  
10  
5
290 250 Z...  
290 300 Z...  
290 350 Z...  
015674  
-
5
Poluokrugla, šuplje  
Poluokrugla šuplja, špicasta turpija. Verzija sa  
dijelom na koji ide drška. Na polukružnoj strani  
jednostrano koso nazubljena sa razbijačem  
opiljaka. Pogodno za obradu radijusa i  
turpijanje polukružnih profila.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina Ozubljenje  
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
[inč]  
presjek  
[mm]  
drška  
1
EAN 4007220  
295  
250  
300  
10  
12  
015711  
015735  
23,0 x 7,0  
27,0 x 9,0  
FH 4/1  
FH 5/1  
10  
5
295 250 Z1  
295 300 Z1  

Glodane turpije  
Glodani listovi turpije  
Pljosnasto-tupa  
Pravougaona turpija sa dvije rupe za  
pričvršćivanje na držaču turpije, na ravnim  
stranama sa kosim ozubljenjem sa lomačem  
strugotine.  
Obradive sirovine:  
Aluminij, sivi lijev, čelični gus,  
čelik do 1.200 N/mm2  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navedite željeno ozubljenje.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Ozubljenje  
Poprečni Odgovarajući  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
držači  
1
2
EAN 4007220  
296  
300  
350  
12  
14  
015834  
015858  
015841  
015865  
31,0 x 4,7  
36,0 x 4,7  
296a/300  
296a/350  
5
5
296 300 Z...  
296 350 Z...  
Držači za listove turpije  
Držači za listove turpije  
Ergonomski oblikovani držač turpije koji  
se može ponovno koristiti garantuje  
optimalno vođenje turpije i najbolje radne  
rezultate. Može se također koristiti za listove  
karoserijskih turpija. Dostupna u dvije veličine  
za sve glodane PFERD listove turpija.  
Prednosti:  
Brza zamjena alata bez specijalnog alata.  
Praktična izvedba.  
Odgovarajuće za  
EAN  
4007220  
Odgovarajuća  
drška  
Oznaka  
296 300 mm  
296 350 mm  
015896  
015902  
FH 5/1  
FH 5/1  
1
1
296a/300  
296a/350  

Zatražite ponudu: