tehnoalat-logo-200

Precizne turpije

Precizne turpije  
Turpije sa dijelom na koji ide drška  
1
Turpije sa dijelom na koji ide  
drška  
800  
810  
Male, praktične turpije za primjenu na  
filigranskim dijelovima.  
815  
820  
Prednosti:  
Malo i praktično dimenzioniranje.  
Posebno dobro pogodno za obradu manjih i  
filigranskih obradaka.  
830  
Obradive sirovine:  
835  
840  
Čelik do 1.200 N/mm2  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, obrada površine, obrada ivica  
(obaranje ivica, zaobljivanje), fina obrada  
845  
855  
860  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
865  
870  
875  
Profil Dužina Dužina  
Nasjek  
Poprečni Odgova-  
Oznaka  
[mm]  
[inč]  
presjek  
[mm]  
rajuća  
drška  
00  
0
1
2
3
4
EAN 4007220  
Nasadne  
turpije,  
pljosnato-tupe  
100  
150  
200  
150  
200  
250  
150  
200  
250  
150  
200  
4
6
8
6
8
279595 279601 279618 279625 279632 279649  
279656 279663 279670 279687 279694 279700  
279717 279724 279731 279748 279755 279762  
13,0 x 3,0  
18,0 x 4,0  
22,0 x 5,0  
13,0 x 4,0  
15,0 x 5,0  
18,0 x 6,0  
8,0 x 3,5  
FH 2  
FH 3  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
800 100 H...  
800 150 H...  
800 200 H...  
810 150 H...  
810 200 H...  
810 250 H...  
815 150 H...  
815 200 H...  
815 250 H...  
820 150 H...  
820 200 H...  
FH 4/1  
FH 3  
Čivijaste turpije,  
normalne  
279793 279809  
279823 279830  
-
-
-
-
-
-
-
-
279816  
279847  
279878  
279908  
279939  
279960  
279991  
280027  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 2  
10 279854 279861  
Čivijaste  
turpije, uske  
6
8
279885 279892  
279915 279922  
10,0 x 4,5  
12,0 x 5,0  
6,0 x 3,0  
FH 3  
10 279946 279953  
FH 3  
Čivijaste  
turpije,  
vrlo uske  
6
8
279977 279984  
280003 280010  
FH 2  
8,0 x 3,5  
FH 2  
pljosnasto-  
150  
6
-
280058  
-
280065  
-
-
16,0 x 2,0  
FH 3  
12  
830 150 H...  
špicasta, tanki  
poluokrugla  
100  
150  
200  
250  
150  
4
6
8
280072 280089 280096 280102 280119 280126  
280133 280140 280157 280164 280171 280188  
12,0 x 3,5  
16,0 x 4,5  
21,0 x 6,0  
25,0 x 7,0  
12,0 x 3,5  
FH 2  
FH 3  
12  
12  
12  
12  
12  
835 100 H...  
835 150 H...  
835 200 H...  
835 250 H...  
840 150 H...  
280195 280201 280218 280225 280232  
-
-
-
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 3  
10 280256 280263 280270  
-
-
-
poluokrugla,  
uska  
6
280317 280324 280331 280348  
okrugla  
100  
150  
200  
100  
150  
200  
150  
200  
150  
150  
200  
150  
200  
4
6
8
4
6
8
6
8
6
6
8
6
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280379  
-
280393  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0  
6,0  
FH 2  
FH 3  
FH 4  
FH 2  
FH 3  
FH 4  
FH 3  
FH 4  
FH 3  
FH 3  
FH 4/1  
FH 3  
FH 4/1  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
845 100 H...  
845 150 H...  
845 200 H...  
855 100 H...  
855 150 H...  
855 200 H...  
860 150 H...  
860 200 H...  
865 150 H...  
870 150 H...  
870 200 H...  
875 150 H...  
875 200 H...  
280416 280423 280430 280447  
280454 280461 280478 280485  
8,0  
trokutna  
-
280522 280539  
-
6,0  
280553 280560 280577 280584  
280591 280607 280614 280621  
10,0  
14,0  
četverougaona  
280676 280683 280690  
-
6,0  
280713 280720 280737 280744  
8,0  
Ptičiji jezik  
Nož  
-
-
-
-
-
-
280768  
280829  
280843  
280867  
280881  
-
-
-
-
-
16,0 x 4,5  
18,0 x 4,0  
22,0 x 5,0  
16,0 x 4,0  
21,0 x 5,0  
280812  
280836  
280850  
280874  
Baret  

Precizne turpije  
CORINOX turpije  
CORINOX turpije  
COR 800  
COR 810  
COR 835  
CORINOX turpije imaju izuzetnu tvrdoću  
površine od 1.200 HV (tvrdoća po Vickers-u)  
i mogu se koristiti za precizno turpijanje vrlo  
malih i filigranskih dijelova.  
Prednosti:  
Izuzetno otporno na habanje i stabilno  
zahvaljujući velikoj tvrdoći površine.  
Moguće koristiti i na metrijalima koji se  
teško obrađuju turpijom.  
Ne zapunjavaju se.  
Opiljci se mogu lako otresti lupkanjem.  
COR 845  
COR 855  
COR 860  
Obradive sirovine:  
Plemeniti čelik (INOX), materijali otpornih na  
visoke temperature, neferitni metal, tvrdi,  
duroplastični materijali ojačani vlaknima  
(GFK, CFK)  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, obrada površine, obrada ivica  
(obaranje ivica, zaobljivanje), fina obrada  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Švicarski nasjek  
0
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Odgova-  
rajuća  
Oznaka  
00  
2
drška  
EAN 4007220  
Nasadne turpije,  
pljosnato-tupe  
150  
200  
250  
150  
200  
150  
200  
6
8
304082  
304105  
669464  
304136  
304150  
-
304099  
304112  
669471  
304143  
304167  
304174  
304181  
-
18,0 x 4,0  
22,0 x 5,0  
25,0 x 6,0  
13,0 x 4,0  
15,0 x 5,0  
16,0 x 4,5  
21,0 x 6,0  
FH 3  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 3  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
COR 800 150 H...  
COR 800 200 H...  
COR 800 250 H...  
COR 810 150 H...  
COR 810 200 H...  
COR 835 150 H...  
COR 835 200 H...  
304129  
669488  
-
10  
6
Čivijaste turpije,  
normalne  
8
317785  
-
FH 4/1  
FH 3  
Turpije sa dijelom  
na koji ide drška,  
poluokrugla  
6
8
-
317792  
FH 4/1  
okrugla  
trokutna  
200  
200  
150  
8
8
6
-
-
-
304198  
304211  
304204  
317808  
317815  
317822  
8,0  
14,0  
6,0  
FH 4  
FH 4  
FH 3  
12  
12  
12  
COR 845 200 H...  
COR 855 200 H...  
COR 860 150 H...  
četverougaona  

Precizne turpije  
CORINOX igličaste turpije  
1
2306  
2301  
CORINOX igličaste turpije  
CORINOX igličaste turpije imaju izuzetnu  
tvrdoću površine od 1.200 HV (tvrdoća po  
Vickers-u) i mogu se koristiti za precizno  
turpijanje vrlo malih i filigranskih dijelova.  
2307  
2308  
2310  
Prednosti:  
Izuzetno otporno na habanje i stabilno  
zahvaljujući velikoj tvrdoći površine.  
Moguće koristiti i na metrijalima koji se  
teško obrađuju turpijom.  
2302  
Ne zapunjavaju se.  
Opiljci se mogu lako otresti lupkanjem.  
Uslijed svog kovanog dijela na koji ide  
drška moguće je koristiti sa ili bez futrole za  
turpije.  
Obradive sirovine:  
Plemeniti čelik (INOX), materijali otpornih na  
visoke temperature, neferitni metal, tvrdi,  
duroplastični materijali ojačani vlaknima  
(GFK, CFK)  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, obrada površine, obrada ivica  
(obaranje ivica, zaobljivanje), fina obrada  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Švicarski nasjek  
ø dijela za  
montažu  
drške  
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Oznaka  
0
2
[mm]  
EAN 4007220  
pljosnasto-špicasta  
pljosnasto-tupa  
trokutna  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
7
7
7
7
7
7
346532  
346556  
346587  
346600  
346624  
346686  
346549  
346570  
346594  
346648  
346662  
346716  
3,5  
3,5  
3,5  
3,5  
3,5  
3,5  
6,0 x 1,5  
6,0 x 1,5  
4,1  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
COR 2306 180 H...  
COR 2301 180 H...  
COR 2307 180 H...  
COR 2308 180 H...  
COR 2310 180 H...  
COR 2302 180 H...  
četverougaona  
okrugla  
2,7  
3,5  
poluokrugla  
6,0 x 2,0  

Precizne turpije  
Igličaste turpije  
2406  
2401  
2403  
2407  
2408  
2410  
2405  
2402  
2411  
2415  
2416  
2409  
Igličaste turpije  
Izvanredno su pogodne za obradu najmanjih  
površina, proboja, geometrija, profila i radijusa.  
Prednosti:  
Uslijed svog kovanog dijela na koji ide  
drška moguće je koristiti sa ili bez futrole za  
igličaste turpije.  
Obradive sirovine:  
Čelik do 1.200 N/mm2  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, fina obrada  
Napomene o naručivanju:  
Nasjeci igličaste turpije 00, 0, 1, 2, 3, 4, koji  
nisu navedeni u tabeli, ne mogu se isporučiti  
sa zaliha. Stoga vrijeme isporuke za ove  
turpije iznosi oko 8 nedjelja.  
Molimo navesti željeni nasjek.  
Profil Dužina Dužina  
Nasjek  
ø dijela Poprečni  
Oznaka  
[mm]  
[inč]  
za  
montažu  
drške  
presjek  
[mm]  
00  
0
1
2
3
4
[mm]  
EAN 4007220  
237458 237465 237472  
pljosnasto-  
špicasta  
140  
160  
180  
140  
160  
180  
200  
140  
160  
180  
140  
160  
180  
200  
140  
160  
180  
200  
140  
160  
180  
200  
140  
160  
180  
140  
160  
180  
200  
140  
160  
180  
160  
180  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
-
-
3,0 5,1 x 1,3  
3,25 5,5 x 1,4  
3,5 6,0 x 1,5  
3,0 5,1 x 1,3  
3,25 5,5 x 1,4  
3,5 6,0 x 1,5  
3,75 6,4 x 1,6  
3,0 4,5 x 1,8  
3,25 5,2 x 2,3  
3,5 5,7 x 2,5  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
2406 140 H...  
2406 160 H...  
2406 180 H...  
2401 140 H...  
2401 160 H...  
2401 180 H...  
2401 200 H...  
2403 140 H...  
2403 160 H...  
2403 180 H...  
2407 140 H...  
2407 160 H...  
2407 180 H...  
2407 200 H...  
2408 140 H...  
2408 160 H...  
2408 180 H...  
2408 200 H...  
2410 140 H...  
2410 160 H...  
2410 180 H...  
2410 200 H...  
2405 140 H...  
2405 160 H...  
2405 180 H...  
2402 140 H...  
2402 160 H...  
2402 180 H...  
2402 200 H...  
2411 140 H...  
2411 160 H...  
2411 180 H...  
2415 160 H...  
2415 180 H...  
237489 237496 237502 237519  
345979  
-
237526 237533  
-
-
-
pljosnasto-tupa  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
383858 383872 383896 383919  
383933 383957 383971 237168  
-
-
384015 237182 237199 384077  
237212 384114 237236 235898  
-
-
-
-
8
-
Ptičiji jezik  
trokutna  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
-
-
-
237328 237335 237342  
-
237359 237366 237373 237380  
237397 237410 237403  
-
-
-
5 1/2  
6 1/4  
7
237700 237717 237724 237731  
237748 237755 237762 237779  
-
3,0  
3,25  
3,5  
3,5  
3,7  
-
237786 237793  
237823 237830  
-
-
237809 237816  
237847 237854  
-
4,1  
8
-
3,75  
3,0  
4,4  
četverougaona  
okrugla  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
238073 238080 238097 238103  
238110 238127 238134 238141  
-
2,4  
-
3,25  
3,5  
2,5  
238158 238165  
238196 238202  
-
-
238172  
238219  
-
-
-
-
-
2,7  
8
-
3,75  
3,0  
3,0  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
238226 238233 238240  
238264 238271 238288  
238257  
3,0  
238295  
3,25  
3,5  
3,25  
3,5  
345986 238301 238318 238325 238332  
345993 238349 238356 238363 238370  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
3,75  
3,75  
Nož  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
237571 237588 237595  
237601 237618 237625  
-
-
-
3,0 5,5 x 1,5  
3,25 5,8 x 1,7  
3,5 6,2 x 1,8  
3,0 5,0 x 1,7  
3,25 5,7 x 1,8  
3,5 6,0 x 2,0  
3,75 6,4 x 1,8  
3,0 5,0 x 2,1  
3,25 5,3 x 2,1  
3,5 5,6 x 2,3  
3,25 5,5 x 1,4  
3,5 6,0 x 1,5  
237649 237656  
-
237663  
poluokrugla  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
237861 237878 237885 237892  
237908 237915 237922 237939  
237946 237953  
237984 237991  
-
-
237960 237977  
238004 238011  
8
Baret  
5 1/2  
6 1/4  
7
-
-
-
-
-
237175 384039 384053  
-
237205 384091 237229 384138  
237250 237267 237274  
-
-
-
pljosnasto-  
špicasta sa  
okruglim  
ivicama  
6 1/4  
7
-
-
-
238400  
-
238417  
Nastavak na sljedećoj stranici  

Precizne turpije  
Handy turpije  
Handy turpije  
2601  
Handy turpije koje su slične igličastim  
turpijama. Pogodne su za obradu najmanjih  
i teško pristupačnih mjesta na metalu i  
umjetnom materijalu, npr. u proizvodnji alata i  
kalupa za doradu alata za presovanje, kovanje  
i livenje.  
2607  
2608  
2602  
Prednosti:  
Precizan oblik u uskoj, funoj verziji.  
Vrlo su šiljati.  
Visoka robusnost dopušta veći radni pritisak.  
Uslijed svog kovanog dijela na koji ide drška  
moguće je koristiti bez drške.  
Obradive sirovine:  
Čelik do 1.200 N/mm2, umjetni materijali  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, fina obrada, obrada površine,  
obrada ivica (obaranje ivica, zaobljivanje)  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Švicarski nasjek  
00  
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Oznaka  
1
EAN 4007220  
pljosnasto-tupa  
trokutna  
215  
215  
215  
215  
8 1/2  
8 1/2  
8 1/2  
8 1/2  
346372  
346389  
346402  
346426  
346464  
10,3 x 2,8  
10,0  
12  
12  
12  
12  
2601 215 H...  
2607 215 H...  
2608 215 H...  
2602 215 H...  
346396  
346419  
346457  
četverougaona  
poluokrugla  
6,0 x 6,0  
12,8 x 3,7  
Setovi handy turpija  
Setovi handy turpija  
Sadrže prema primjeni orijentisani izbor handy turpija za obradu najmanjih, teško pristupačnih  
mjesta.  
Sadržaj:  
Napomene o naručivanju:  
Isporučuju se u torbici od umjetnog  
materijala koje štiti od prljavštine, oštećenja  
i korozije.  
Pet Handy turpija:  
pljosnasto-tupa (2601)  
trokutna (2607)  
četverougaona (2608)  
okrugla (2610)  
Molimo navesti željeni nasjek.  
poluokrugla (2602)  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
Švicarski nasjek  
Sadržaj  
[komada]  
Oznaka  
[inč]  
00  
1
EAN 4007220  
346488 346501  
215  
8 1/2  
5
1
2627 215 H...  

Precizne turpije  
Povijene turpije, povijene rašpe  
1
Povijene turpije Serija 901P–952P  
901P  
910P  
Graverske turpije dužine 150 mm (najmanja  
izvedba).  
Prednosti:  
911P  
913P  
Moguće korištenje sa i bez držača žljebljenih  
turpija.  
Širina, odabir proizvoda usmjeren na  
primjenu.  
Obradive sirovine:  
914P  
915P  
Čelik do 1.200 N/mm2  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
916P  
917P  
918P  
920P  
930P  
931P  
940P  
941P  
942P  
943P  
952P  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Švicarski nasjek  
Poprečni Odgovarajući  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
držači alata  
2
4
EAN 4007220  
901P  
910P  
911P  
913P  
914P  
915P  
916P  
917P  
918P  
920P  
930P  
931P  
940P  
941P  
942P  
943P  
952P  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
014950  
-
-
4,0 x 1,3  
2,3 x 1,2  
2,3 x 1,2  
2,7 x 1,5  
3,5 x 1,5  
3,5 x 1,5  
3,2 x 1,5  
3,2 x 1,5  
3,8 x 1,7  
4,9 x 1,5  
3,2 x 3,2  
1,7 x 1,7  
1,7  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
RFH 150  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
901P 150 H...  
910P 150 H...  
911P 150 H...  
913P 150 H...  
914P 150 H...  
915P 150 H...  
916P 150 H...  
917P 150 H...  
918P 150 H...  
920P 150 H...  
930P 150 H...  
931P 150 H...  
940P 150 H...  
941P 150 H...  
942P 150 H...  
943P 150 H...  
952P 150 H...  
346099  
014974  
014998  
015018  
346105  
015032  
015056  
015070  
346112  
015094  
346129  
346136  
346143  
015117  
346150  
015131  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,2  
015124  
398708  
015148  
2,6  
3,0  
1,4 x 4,2  

Zatražite ponudu: