tehnoalat-logo-200

Rašpe – turpije za drvo

Turpije i rašpe za drvo  
Turpije za drvo  
Kvalitetne turpije PFERD, koje su specijalno pogodne za grubo rastvaranje drveta.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Visok učinak skidanja.  
Dobro odvođenje opiljaka.  
Površinska obrada  
Obrada radijusa  
Turpije polukružnih profila  
Skidanje srha  
Obrada ivica (obaranje ivica navoja,  
zaobljivanje)  
Obradive sirovine:  
Drvo  
Umjetni materijali  
Turpije za drvo  
Poluokrugla turpija sa specijalnim nasjekom na  
dvije strane. Oblik C prema DIN 7263. Verzija  
sa dijelom na koji ide drška.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
[inč]  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
1159  
200  
250  
8
006368  
006382  
20,0 x 6,0  
25,0 x 7,0  
FH 4/1  
FH 4/1  
10  
10  
1159 200 H2  
1159 250 H2  
10  
Kabinet-turpije  
Poluokrugla špicasta turpija sa specijalnim  
nasjekom na dvije strane. Pljosnatija, šira  
izvedba u upoređenju sa poluokruglom  
turpijom. Oblik F prema DIN 7263. Verzija sa  
dijelom na koji ide drška.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
1
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
1158  
200  
250  
8
009840  
009857  
23,0 x 4,7  
29,0 x 6,0  
FH 4/1  
FH 4/1  
5
5
1158 200 H1  
1158 250 H1  
10  

Turpije i rašpe za drvo  
Rašpe za drvo  
1
Kvalitetne rašpe PFERD, koje su specijalno pogodne za grubo rastvaranje drveta.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Napomena o narudžbi:  
Visok učinak skidanja.  
Dobro odvođenje opiljaka.  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Verzija POS se isporučuje sa ergonomskom  
drškom za turpiju.  
Obaranje ivica  
Nastavak na sljedećoj stranici  
Obrada ivica (obaranje ivica, zaobljivanje)  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Drvo  
PFERDERGONOMICS preporučuje  
ergonomskudršku za turpije za udoban rad.  
Pljosnasto-tupa rašpe za drvo  
Pravokutna rašpa sa nasjekom sa tri strane,  
ravnim stranama sa nasjekom za rašpanje,  
jedna ivica sa nasjekom za turpijanje, jedna  
ivica bez nasjeka. Oblik A prema DIN 7263.  
Verzija sa dijelom na koji ide drška.  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
Poprečni Odgovarajuća  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
1
2
EAN 4007220  
009550  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1512  
200  
250  
8
-
20,0 x 6,5  
25,0 x 7,5  
FH 4/1  
FH 4/1  
-
-
10  
10  
1512 200 H...  
1512 250 H...  
10 009567  
009574  
POS pakovanje (sa drškom)  
1512  
200  
250  
8
-
-
542125  
542132  
20,0 x 6,5  
25,0 x 7,5  
-
-
FH 4/1  
FH 4/1  
5
5
PF 1512 200 H...  
PF 1512 250 H...  
10  
Poluokrugle rašpe za drvo  
Poluokrugla špicasta turpija sa nasjekom  
za rašpanje na dvije strane. Oblik C prema  
DIN 7263. Verzija sa dijelom na koji ide drška.  
PFERDVALUE:  
Profil Dužina Dužina  
Nasjek  
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Odgovarajuća  
drška  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
[mm]  
[inč]  
1
2
3
EAN 4007220  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1552  
150  
200  
250  
300  
6
8
-
009598  
-
-
16,0 x 6,0  
21,0 x 7,5  
25,0 x 8,5  
30,0 x 10,0  
FH 3  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 5/1  
-
-
-
-
10  
10  
10  
5
1552 150 H...  
1552 200 H...  
1552 250 H...  
1552 300 H...  
009611 009628  
10 009659 009666 009673  
12 009697 009703  
-
POS pakovanje (sa drškom)  
1552  
150  
200  
250  
6
8
-
542163  
542187 542194  
542217  
-
-
-
16,0 x 6,0  
21,0 x 7,5  
25,0 x 8,5  
-
-
-
FH 3  
FH 4/1  
FH 4/1  
5
5
5
PF 1552 150 H...  
PF 1552 200 H...  
PF 1552 250 H...  
10  
-

Turpije i rašpe za drvo  
Rašpe za kopite  
1
Strugalica za kopite  
Pravokutna turpija sa dijelom na koji ide drška  
i ozubljenjem na četiri strane. Jedna strana  
fina, jedna strana gruba. Za ravno rendisanje  
površine potkovica, za finu obradu bočne  
strane potkovica, za turpijanje kopita, kao i za  
obradu eksera za potkivanje poslije zabijanja.  
Prednosti:  
Dug vijek trajanja.  
Vrlo dobar kvalitet površine.  
Štedi snagu i leđa.  
Prijatan osećaj turpijanja za ljude i životinje.  
Obradive sirovine:  
Drvo, rožnata materija  
Preporuke za primjenu:  
PFERD potkovičasto rende može se  
koristiti sa standardnim drškama za turpije  
odgovarajuće veličine.  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina Ozubljenje  
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
[inč]  
presjek  
[mm]  
drška  
glodano  
EAN 4007220  
3515  
350  
14  
809631  
44,0 x 6,0  
FH 5  
5
3515 350  
Rašpa za kopite sa dijelom za  
montažu drške  
Pravougaona rašpa sa dijelom za postavljanje  
drške i nasjekom sa četiri strane, jedna  
pljosnata strana sa nasjekom za rašpanje,  
jedna pljosnata strana sa križnim nasjekom,  
dvije ivice sa nasjekom za turpijanje. Oblik B  
prema DIN 7263.  
Prednosti:  
Vrlo robusan alat.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
Poprečni  
presjek  
[mm]  
Odgovarajuća  
drška  
Oznaka  
Nasjek rašpe/turpije 1  
EAN 4007220  
3510  
350  
14  
009901  
40,0 x 6,0  
FH 5  
5
3510 350 H1  

Turpije i rašpe za drvo  
Specijalne rašpe  
Specijalne rašpe PFERD mnogi profesionalci iz brojnih branši koriste za razne namjene. Za obradu  
teško pristupačnih mjesta, npr. na ukrasima, rezbarijama i plastikama, reljefnim ornamentima,  
modelima za livnice.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Moguće univerzalno koristiti na brojnim  
materijalima.  
Verzije orijentisane na primjenu.  
Drvo  
Mekani kamen  
Umjetni materijali  
Pljosnasto-tupa  
Kiparska turpijska rašpa  
Poluokrugla turpija i rašpa sa povijenim  
krajevima sa različitim nasjecima (nasjek za  
turpijanje i nasjek za rašpanje).  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Oznaka  
EAN 4007220  
3553  
200  
8
009932  
5
3553 200 H2  
Rašpa sa nasjekom za turpijanje  
za graditelje stepenica  
Turpija i rašpa sa dva poluokrugla povijena  
kraja sa nasjekom za rašpanje na vanjskom  
radijusu i nasjekom za turpijanje na  
unutrašnjem radijusu.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Oznaka  
EAN 4007220  
3554  
250  
10  
009529  
5
3554 250 H2  
Rašpa za graditelje stepenica  
Poluokrugla, povijeno tijelo turpije sa nasjekom za rašpanje na poluokrugloj strani. Jako povijeni,  
poluokrugla profil omogućava obradu različitih radijusa. Za naknadnu obradu rukohvata, ukrasa,  
rezbarija, plastika i modela za livenje.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Oznaka  
EAN 4007220  
3556  
250  
10  
009512  
2
3556 250 H2  

Turpije i rašpe za drvo  
Igličaste rašpe  
1
Igličaste rašpe  
2501  
2502  
Igličaste rašpe su izuzetno pogodne za obradu  
teško pristupačnih mjesta, npr. na ukrasima,  
modelima za livnice, rezbarijama i plastikama.  
2506  
2507  
2508  
2510  
Obradive sirovine:  
Drvo, mekano kamenje, umjetni materijali,  
rožnata materija  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, obrada površine, obrada ivica,  
obaranje ivica, zaobljivanje  
Preporuke za primjenu:  
Igličaste rašpe imaju kovane drške i mogu se  
koristiti sa i bez futrole za turpiju.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
Švicarski  
nasjek  
ø dijela za  
montažu drške  
[mm]  
Oznaka  
[inč]  
2
EAN 4007220  
pljosnasto-tupa  
poluokrugla  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
5 1/2  
5 1/2  
5 1/2  
5 1/2  
5 1/2  
5 1/2  
346013  
346051  
346006  
346020  
346037  
346044  
3,0  
3,0  
3,0  
3,0  
3,0  
3,0  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
2501 140 H2  
2502 140 H2  
2506 140 H2  
2507 140 H2  
2508 140 H2  
2510 140 H2  
pljosnasto-špicasta  
trokutna  
četverougaona  
okrugla  
Set igličastih rašpi  
Set igličastih rašpi  
Igličaste rašpe imaju kovane drške i mogu se koristiti bez drške za turpiju.  
Sadržaj:  
Obradive sirovine:  
Šest igličastih rašpi:  
pljosnasto-špicasta (2506)  
pljostnato-tupi (2501)  
trokutna (2507)  
četverougaona (2508)  
okrugla (2510)  
Drvo, mekano kamenje, umjetni materijali,  
rožnata materija  
Zadaci obrade:  
Skidanje srhova, obrada površine, obrada ivica,  
obaranje ivica, zaobljivanje  
poluokrugla (2502)  
Napomene o naručivanju:  
Isporučuje se u preglednoj futroli od  
umjetnog materijala koja štiti od prljavštine  
i oštećenja.  
Prednosti:  
Zahvaljujući kovanim drškama može se  
koristiti sa ili bez drške za turpiju.  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Švicarski  
nasjek  
Sadržaj  
[komada]  
Oznaka  
2
EAN 4007220  
140  
5 1/2  
235522  
6
1
2527 140 H2  

Zatražite ponudu: