tehnoalat-logo-200

Turpije od tvrdog metala

Tvrdometalne turpije  
Tvrdometalne turpije  
1
Tvrdometalne turpije ravne  
HMF 5010/1  
HMF 13220/1  
Pljosnate tvrdometalne turpije za obradu ravnih, konveksnih i konkavnih površina.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Najbolji rezultati rada zahvaljujući radijalnom  
i loptatstom profilu zubaca.  
HMF 5010/1, HMF 13220/1: Četverougaon  
a turpija, konveksna u poprečnom i uzdužno  
m smjeru, s ozubljenjem na jednoj strani.  
HMF 5010/2, HMF 13220/2:  
Četverougaona turpija, konveksna u  
poprečnom smjeru, s ozubljenjem na  
dvije strane, od koje je jedna opremljena  
lomačima strugotine.  
HMF 5010/2  
HMF 13220/2  
Obradive sirovine:  
Čelik, čelični materijali sa tvrdoćom veće 54 HRC  
Preporuke za primjenu:  
Koristite tvrdometalne turpije bez razbijača  
strugotine, kako biste postigli vrlo visok  
kvalitet površine.  
Koristite tvrdometalne turpije sa razbijačima  
strugotine, kako bi se postiglo visoko  
skidanje materijala.  
Držač tvrdometalnih turpija (HMFH) molimo  
odvojeno naručiti.  
Turpije od tvrdog metala je moguće  
dodatno oštriti.  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
EAN  
4007220  
Zupci  
po cm  
Poprečni presjek  
[mm]  
Lomači strugotine Odgovarajući  
Oznaka  
držači  
50  
2
016435  
016442  
016473  
016480  
10  
6,5  
6,5  
5
10 x 5,0  
bez  
HMFH 50  
HMFH 50  
1
1
1
1
HMF 5010/1  
HMF 5010/2  
HMF 13220/1  
HMF 13220/2  
10 x 5,0 1 strana bez, 1 strana sa  
20 x 7,0 bez  
20 x 7,0 1 strana bez, 1 strana sa  
132  
5 1/4  
HMFH 132  
HMFH 132  
Tvrdometalne turpije okrugla  
HMF 1050  
Okrugla turpije za tvrdi metal i obradu konkavnih oblika i za doradu unutrašnjih radijusa, npr. ivice  
za curenje. Okrugla tvrdometalne turpije sa ozubljenjem sa svih strana. Prihvat na držaču turpije  
HMFH 51 R konstruisan je tako da turpije mogu da se u koracima od 60º pomeraju oko svoje ose.  
HMF 1250  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Jedinstvena geometrija zubaca garantuje  
najbolje radne rezultate.  
Moguće 360º korištenje.  
Čelik, čelični materijali sa tvrdoćom veće 54 HRC  
Napomene o naručivanju:  
Držač turpije za tvrdi metal (HMFH 51 R)  
naručite posebno.  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
EAN  
4007220  
Zupci  
po cm  
ø
Odgovarajući  
držači  
Oznaka  
[mm]  
50  
2
016459  
016466  
8
8
10,0  
12,0  
HMFH 51 R  
HMFH 51 R  
1
1
HMF 1050  
HMF 1250  
Držač za tvrdometalne turpije  
Držač za tvrdometalne turpije  
HMFH 50  
Držači turpija sa ergonomskom drškom za turpije koji se mogu ponovo koristiti.  
HMFH 132  
HMFH 51 R  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Turpije za tvrdi metal naručite posebno.  
Garantiraju optimalno vođenje turpije.  
Najbolji rezultati rada.  
Brza zamjena alata.  
PFERDVALUE:  
Odgovarajuće tvrdometalne turpije  
EAN  
Oznaka  
4007220  
HMF 5010/1, HMF 5010/2  
HMF 13220/1, HMF 13220/2  
HMF 1050, HMF 1250  
016398  
016411  
016404  
1
1
1
HMFH 50  
HMFH 132  
HMFH 51 R  

Zatražite ponudu: