tehnoalat-logo-200

Turpije za oštrenje

Turpije za oštrenje  
Trokutaste turpije za oštrenje pila  
Trokutna, špicasto sužavajuće turpije sa dijelom na koji ide drška. Nasjek na tri strane i tri ivice.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Dobar učinak skidanja.  
Dug vijek trajanja.  
Oštrenje  
Mnogostrano primjenljiv.  
Napomene o naručivanju:  
Verzija POS se isporučuje sa ergonomskom  
drškom za turpiju.  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Čelici do 1.200 N/mm²  
Čelični liv  
Dostupno u normalnoj, uskoj, ekstra uskoj  
i dvostruko ekstra uskoj verziji prema  
DIN 7262.  
PFERDERGONOMICS preporučuje  
ergonomsku dršku za turpije za udoban rad.  
Turpije za pile, normalne (1232)  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1232  
125  
150  
250  
5
6
010310  
010327  
010358  
10,0  
12,0  
18,0  
FH 3  
FH 3  
FH 4  
-
-
-
10  
10  
10  
1232 125 H2  
1232 150 H2  
1232 250 H2  
10  
POS pakovanje (sa drškom)  
1232  
125  
5
6
542347  
542354  
10,0  
12,0  
-
-
FH 3  
FH 3  
5
5
PF 1232 125 H2  
PF 1232 150 H2  
150  
Turpije za pile, uske (1237)  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1237  
100  
125  
150  
175  
200  
4
5
6
7
8
010365  
010389  
010396  
010402  
010419  
6,0  
7,0  
FH 2  
FH 2  
FH 3  
FH 4  
FH 4  
-
-
-
-
-
10  
10  
10  
10  
10  
1237 100 H2  
1237 125 H2  
1237 150 H2  
1237 175 H2  
1237 200 H2  
8,5  
10,0  
12,0  
POS pakovanje (sa drškom)  
1237 125  
150  
5
6
542361  
542378  
7,0  
8,5  
-
-
FH 2  
FH 3  
5
5
PF 1237 125 H2  
PF 1237 150 H2  

Turpije za oštrenje  
Trokutaste turpije za oštrenje pila  
Turpije za tračne pile (1231)  
Trokutna,špicasta turpija sa dijelom na koji ide  
drška. Nasjek na tri strane, okrugla izrađene  
ivice. Oblik D prema DIN 7262. Pogodno za  
oštrenje listova za pile.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
1231  
150  
175  
200  
6
7
8
011096  
011102  
011119  
14,6  
15,5  
17,0  
FH 3  
FH 4  
FH 4  
10  
10  
10  
1231 150 H2  
1231 175 H2  
1231 200 H2  
Turpije u obliku noža  
Turpije u obliku noža (1272)  
Trokutna turpija sa profilom noža i dijelom na  
koji ide drška. Nasjek na dvije strane i uska  
ivica. Oblik G prema DIN 7262.  
Napomene o naručivanju:  
Verzija POS se isporučuje sa ergonomskom  
drškom za turpiju.  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1272  
200  
250  
8
010853  
010860  
20,0 x 6,4 x 1,5  
25,0 x 7,9 x 1,75  
FH 4/1  
FH 4/1  
-
-
10  
10  
1272 200 H2  
1272 250 H2  
10  
POS pakovanje (sa drškom)  
1272 200  
8
542385  
20,0 x 6,4 x 1,5  
-
FH 4/1  
5
PF 1272 200 H2  
Turpija u obliku mača  
Turpija u obliku mača  
Turpija romboidnog oblika sa profilom mača  
i dijelom na koji ide drška. Nasjek na četiri  
strane.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
305  
200  
8
010884  
32,0 x 6,0  
FH 5/1  
10  
305 200 H2  

Turpije za oštrenje  
Mlinarske turpije  
1
Mlinarske turpije (1212)  
Pravokutna turpija sa dijelom na koji ide drška.  
Dostupno u tri verzije: Sa dvije ravne ivice  
(1212), jednom okruglom i jednom ravnom  
ivicom (1212 gr), sa dvije okrugla ivice (1212 r)  
i nasjekom na četiri strane. Oblik E prema  
DIN 7276.  
gr  
Napomene o naručivanju:  
Verzija POS se isporučuje sa ergonomskom  
drškom za turpiju.  
PFERDVALUE:  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Uklj.  
drška  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
Industrijsko pakovanje (bez drške)  
1212  
200  
250  
300  
8
10  
12  
010914  
010921  
010938  
20,0 x 3,5  
25,0 x 4,5  
30,0 x 5,0  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 5/1  
-
-
-
10  
10  
10  
1212 200 H2  
1212 250 H2  
1212 300 H2  
Industrijsko pakovane (bez drške) – gr  
1212 gr  
150  
200  
250  
300  
6
8
010945  
010952  
010976  
010983  
16,0 x 3,0  
20,0 x 3,5  
25,0 x 4,5  
30,0 x 5,0  
FH 3  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 5/1  
-
-
-
-
10  
10  
10  
10  
1212 gr 150 H2  
1212 gr 200 H2  
1212 gr 250 H2  
1212 gr 300 H2  
10  
12  
POS pakovanje (sa drškom) – gr  
1212 gr 200  
Industrijsko pakovanje (bez drške) – r  
8
542248  
20,0 x 3,5  
-
FH 4/1  
5
PF 1212 gr 200 H2  
1212 r  
200  
250  
300  
8
10  
12  
011003  
011027  
011034  
20,0 x 3,5  
25,0 x 4,5  
30,0 x 5,0  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 5/1  
-
-
-
10  
10  
10  
1212 r 200 H2  
1212 r 250 H2  
1212 r 300 H2  
POS pakovanje (sa drškom) – r  
1212 r  
200  
250  
8
542255  
542279  
20,0 x 3,5  
25,0 x 4,5  
-
-
FH 4/1  
FH 4/1  
5
5
PF 1212 r 200 H2  
PF 1212 r 250 H2  
10  
Mlinarske turpije, američki tip  
1212 SP ("Mill file")  
Pravokutna, špicasta turpija sa dijelom na  
koji ide drška. Nasjek na četiri strane. Oblik E  
prema DIN 7262.  
Zadaci obrade:  
Oštrenje, skidanje srhova, obrada površine  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navesti željeni nasjek.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
1
2
3
EAN 4007220  
1212 SP  
150  
200  
250  
300  
6
8
011546  
011577  
-
011560  
011591  
011621  
011652  
16,0 x 3,0  
20,0 x 3,5  
25,0 x 4,5  
30,0 x 5,0  
FH 3  
FH 4/1  
FH 4/1  
FH 5/1  
10  
10  
10  
10  
1212 SP 150 H...  
1212 SP 200 H...  
1212 SP 250 H...  
1212 SP 300 H...  
011584  
011614  
011645  
10 011607  
12 011638  

Turpije za oštrenje  
Turpije za lančane pile  
Turpije za lančane pile, okrugla  
Okrugla turpija za ručno oštrenje lanaca pila sa preciznim spiralnim nasjekom za izuzetnu oštrinu  
i posebno dug vijek trajanja. Brzo i bez brazda oštri oštricu zubaca. Omogućava ekonomično i,  
u upoređenju sa mašinskim osposobljavanjem, blaže oštrenje bez termičkog opterećenja zbog  
trenja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Classic Line: Optimalna kombinacija  
vijeka trajanja i učinka skidanja, agresivno  
turpijanje za brzo oštrenje.  
Premium Line: Savršena oštrina zahvaljujući  
inovativnom spiralnom nasjeku, stvara  
finu površinu zubaca za maksimalni  
učinak rezanja, garantira mekši osjećaj pri  
turpijanju.  
Oštrenje  
Napomene o naručivanju:  
Molimo navedite željenu krivulju snage.  
Isporučivo sa različitim promjerima koji  
odgovaraju svim lančanim pilama koje su  
uobičajene u prodaji.  
Jedinice pakovanja od 6 i 60 komada u  
praktičnom kartonu.  
Obradive sirovine:  
Čelik do 1.200 N/mm2  
Profil Dužina Dužina  
ø
ø
[inč]  
Linija učinkovitosti  
Korak  
lanca pile  
[inč]  
Odgovarajuća  
drška  
Oznaka  
[mm]  
[inč] [mm]  
Classic Line Premium Line  
EAN 4007220  
412  
200  
8
3,5  
4,0  
4,5  
4,8  
5,16  
5,5  
6,3  
7,0  
7,9  
9/64  
5/32  
11/64  
3/16  
13/64  
7/32  
1/4  
005194  
005217  
005224  
005231  
005248  
005255  
005262  
005279  
005286  
-
1/4 LP*  
1/4 , 3/8 LP*  
.325  
SH 220  
FH 2  
6
6
6
6
6
6
6
6
6
412 200 x 3,5 ...  
412 200 x 4,0 ...  
412 200 x 4,5 ...  
412 200 x 4,8 ...  
412 200 x 5,16 ...  
412 200 x 5,5 ...  
412 200 x 6,3 ...  
412 200 x 7,0 ...  
412 200 x 7,9 ...  
021897  
021910  
021927  
021934  
021941  
-
FH 2  
.325 HKSF 100, FH 2, FH 3  
3/8  
HKSF 100, FH 3  
HKSF 100, FH 3  
HKSF 100, FH 3  
HKSF 100, FH 3  
HKSF 100, FH 3  
3/8 , .404  
-
-
9/32  
5/16  
-
-
3/4  
Obavezno obratite pažnju na aktuelne upute i preporuke proizvođača uređaja i lanaca pila. * LP = Low Profile  
Sistem pakovanja za PFERD turpije za lančane pile  
Pakovanje od 6 komada  
6 turpija za lančane pile  
Displej-karton  
60 turpija za lančane testere  
= 10 pakovanja od po 6 komada  
Odgovarajuće ergonomske  
drške za turpije za lančane  
pile kompanije PFERD možete  
pronaći na strani 56.  

Turpije za oštrenje  
Uređaji za oštrenje lančanih pila CHAIN SHARP  
1
Uređaji za oštrenje lanca pila od PFERD-a odlično odgovaraju za ručno oštrenje lanaca pila. Ručno  
oštrenje je ekonomičnije i znatno blaže od mašinskog oštrenja i može produžiti vijek korištenja  
lanca pile.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Fleksibilna primjena na lico mjesta zahvalju-  
jući kompaktnoj konstrukciji uređaja.  
Jednostavno rukovanje i zadati kut oštrenja.  
Dugo trajanje upotrebe zahvaljujući  
izmjenjivim turpijama.  
Čelici do 1.200 N/mm²  
Zadaci obrade:  
Oštrenje  
Precizni i ujednačeni rezultati oštrenja i kod  
neuvježbanih korisnika.  
Uređaji za oštrenje lančanih pila CHAIN SHARP CS-X  
CS-X-3,2  
Uređaj za oštrenje lančanih pila CHAIN SHARP CS-X osvaja svojim vrlo dobrim slojem za turpijanje,  
ergonomskim oblikom uređaja i jednostavnijim rukovanjem. Uređaj zadaje ugao oštrenja od 30°.  
Definisani razmak graničnika dubine možete vidjeti u tabeli.  
CS-X-4,0  
CS-X-4,8  
CS-X-5,16  
CS-X-5,5  
Sadržaj:  
Napomene o naručivanju:  
Uređaj za oštrenje lanca pila se sastoje od:  
jednim uređajem za oštrenje  
jednom turpijom sa graničnikom za dubinu  
dvije turpije za lančane pile Classic Line  
PFERD nudi uređaj za oštrenje lančanih pila  
CHAIN SHARP CS-X u pet verzija, koje su  
prilagođene različitim podjelama lanca.  
Uređaj za oštrenje isporučuje se sa opširnom  
uputom za upotrebu u transparentnoj  
torbici od umjetnog materijala koja se može  
ponovo koristiti i koja štiti od prljanja i  
oštećenja.  
Prednosti:  
Promjena sa desnog na lijevi zub obrtanjem  
uređaja, nije potrebna prepravka.  
Optimizirani oblik za precizno vođenje i  
optimalne rezultate oštrenja.  
PFERDVALUE:  
Jednostavna zamjena turpija uslije  
poboljšanog oblika uređaja.  
Istovremeno oštrenje ozubljenog sječiva i  
fino podešavanje ograničavača dubine.  
Odgovarajuće za Odgovarajuće za  
EAN Korak lanca pile  
Razmak Odgovarajuće  
Oznaka  
ø turpije za  
lančane pile  
[mm]  
ø turpije za  
lančane pile  
[inč]  
4007220  
[inč]  
graničnika  
dubine  
[mm]  
turpije za  
graničnike  
dubine  
POS pakovanje  
3,2  
4,0  
1/8  
5/32  
943731  
835913  
835920  
835937  
835944  
1/4 LP*  
3/8 LP*  
.325  
0,45  
0,65  
0,65  
0,65  
0,75  
4132  
4132  
4132  
4132  
4132  
1
1
1
1
1
CS-X-3,2  
CS-X-4,0  
CS-X-4,8  
CS-X-5,16  
CS-X-5,5  
4,8  
3/16  
5,16  
5,5  
13/64  
7/32  
3/8  
.404  
* LP = Low Profile  

Turpije za oštrenje  
Turpije za graničnike dubine  
1
Turpije sa ograničavačem dubine  
za CHAIN SHARP CS-X  
Pravougaona turpija sa nasjekom sa dvije  
strane. Odgovara uređaju za oštrenje lančane  
pile CHAIN SHARP CS-X.  
Prednosti:  
Precizno s ograničavačem dubine usklađen  
učinak skidanja.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
EAN Poprečni  
4007220 presjek  
[mm]  
Odgovarajuće za  
Oznaka  
4132  
200  
8
2
831335 9,0 x 6,0  
CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16,  
CS-X 5,5  
10  
4132 200  
Turpije sa ograničavačem dubine  
za CHAIN SHARP KSSG  
4130  
4131  
Pravougaona turpija sa nasjekom sa dvije  
strane. Raspoloživa u dva različita presjeka.  
Odgovara uređaju za oštrenje lančane pile  
CHAIN SHARP KSSG.  
Prednosti:  
Precizno s ograničavačem dubine usklađen  
učinak skidanja.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
EAN Poprečni  
4007220 presjek  
[mm]  
Odgovarajuće za  
Oznaka  
4130  
4131  
200  
200  
8
8
2
2
011218 9,0 x 6,0  
011225 7,0 x 4,5  
KSSG 90-4,8, KSSG 90-5,5  
KSSG 91-4,0  
10  
10  
4130 200  
4131 200  
Ravne turpije za lančane pile za  
graničnike dubine  
Pravougaona turpija sa dijelom za postavljanje  
drške, sa dvije kovane ivice i nasjekom na dvije  
strane. Oblik F prema DIN 7262. Pljosnate  
turpije za lančane pile koriste se za turpijanje  
ograničavača dubine lanaca za pile.  
Prednosti:  
Precizno s ograničavačem dubine usklađen  
učinak skidanja.  
Profil  
Dužina  
[mm]  
Dužina  
[inč]  
Nasjek  
2
Poprečni Odgovarajuća  
Oznaka  
presjek  
[mm]  
drška  
EAN 4007220  
1213 ruk  
150  
200  
6
8
011041  
011058  
16,0 x 3,0  
20,0 x 3,5  
FH 3  
10  
10  
1213 ruk 150 H2  
1213 ruk 200 H2  
FH 4/1  

Zatražite ponudu: