tehnoalat-logo-200

Posebni pogoni električni

Električni pogoni  
Kruti produžeci za EL motore DIN 10  
Maks. 25.000 O/M (STV9 i STV13)  
Karakteristike snage:  
Kruti produžeci za teško pristupačne  
zadatke obrade.  
Posebne dužine i mogućnosti za prilagođa-  
vanje obratka na upit.  
Kruti produžeci  
STV9  
STV13  
Početak mogućnosti savijanja i radijus  
savijanja je tipa STV i individualno zavisi od  
željenog broja stepeni.  
Moguća minimalna dužina za savijene izved-  
be od 500 mm (vidi 2. i 5. sliku).  
STV20  
STV27  
STV33  
Obim isporuke:  
STV9  
Stezna kliješta 3 mm, 3 stezna ključa.  
STV13  
Stezna kliješta 6 mm, 3 stezna ključa.  
STV20 uklj. HA 4 ZGA STV G16/G22  
Stezna kliješta 6 mm, 2 stezna ključa.  
Oznaka  
EAN Priključna Klizni pri- ø x dužina  
Maks. radijus  
savijanja  
[mm]  
Odgovarajući Odgova- *  
Neto  
težina  
[kg]  
4007220  
spojnica  
[DIN]  
ključak  
[G]  
[mm]  
prihvat za alat  
rajući  
pogoni  
STV9 L300  
035092  
035108  
035115  
035122  
733004  
768242  
035139  
035146  
272770  
179604  
179703  
282137  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
-
9 x 300  
9 x 500  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
Grupa steznih kliješta 2  
Grupa steznih kliješta 2  
Grupa steznih kliješta 2  
Grupa steznih kliješta 2  
Grupa steznih kliješta 10  
Grupa steznih kliješta 10  
Grupa steznih kliješta 10  
Grupa steznih kliješta 10  
HA 4 ZGA STV G16/G22  
HA 4 ZGA STV G16/G22  
HA 4 ZGA STV G16/G22  
1, 2 *  
0,430  
0,520  
0,640  
0,720  
0,520  
0,670  
0,890  
1,040  
0,400  
0,630  
0,890  
0,550  
STV9 L500  
-
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2 *  
1, 2, 3 *  
STV9 L800  
-
9 x 800  
STV9 L1000  
STV13 L300  
STV13 L500  
STV13 L800  
STV13 L1000  
STV20 L200  
STV20 L400  
STV20 L600  
STV27 L250  
-
9 x 1.000  
13 x 300  
13 x 500  
13 x 800  
13 x 1.000  
20 x 200  
20 x 400  
20 x 600  
27 x 250  
-
-
-
-
16/22  
16/22  
16/22  
22  
250 HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22,  
WZ 7-45° STV G22  
STV27 L500  
STV33 L250  
STV33 L500  
STV33 L1000  
179499  
179420  
179468  
179758  
10  
10  
10  
10  
22  
28  
28  
27 x 500  
33 x 250  
33 x 500  
250 HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22,  
WZ 7-45° STV G22  
1, 2, 3 *  
0,930  
1,025  
2,100  
3,250  
300  
300  
300  
HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, 2, 3, 4, 5 *  
WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV  
HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, 2, 3, 4, 5 *  
WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV  
28 33 x 1.000  
HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, 2, 3, 4, 5 *  
WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV  
* 1 = EMER 5/250 SI, 2 = EMER 15/150 SI, 3 = EMER 11/90 SI, 4 = EMER 15/60 SI, 5 = EMER 15/30 SI  
Ručni dijelovi  
HA 4 ZGA STV G16/G22  
WZ 7 B STV G22  
WZ 7-45° STV G22  
WZ 10 B STV G28  
Prijenosni  
WZ 10-45° STV G28  
Oznaka  
EAN  
4007220  
Maks.  
dopušt. broj  
okretaja  
Klizni ø x dužina  
Uklj. stezna Grupa steznih  
Neto  
težina  
[kg]  
priključak  
[mm]  
odnos  
kliješta  
ø [mm]  
kliješta  
[G]  
HA 4 ZGA STV G16/G22  
WZ 7 B STV G22  
247952  
334645  
334614  
334638  
334621  
25.000  
17.100  
17.100  
17.100  
17.100  
16/22  
22  
20 x 110  
55 x 157  
57 x 175  
55 x 156  
57 x 184  
-
1,3 : 1  
1,3 : 1  
1,3 : 1  
1,3 : 1  
6
6
6
6
6
11  
6
0,165  
0,710  
0,750  
0,805  
0,845  
WZ 7-45° STV G22  
WZ 10 B STV G28  
WZ 10-45° STV G28  
22  
6
28  
6
28  
6
Dodatne odgovarajuće ručne dijelove pronaći ćete na stranici 113.  

Zatražite ponudu: