tehnoalat-logo-200

Pribor za pogone alata

Pribor za pogone alata  
Ručni dijelovi  
Ručni dijelovi  
HA 4 ZGB G16  
HA 6 Z DPF/SRF  
HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF  
WZ 4 A G16  
HA 7 ZGA G22  
HA 7 ZGE G22 INOX  
WZ 7 B G22  
HA 10 ZGE G28  
HA 10 ZGE G28 INOX  
WZ 10 B G28  
HA 12 ZGA G28  
HA 4 ZGE G16 INOX  
HA 12 ZG G35  
HA 12 ZGE G28 INOX  
HA 12/15 KG MK1 G35  
WZ 6 DPF/SRF  
WZ 7 45° G22  
WZ 10 45° G28  
max. 40°  
WZT 6 3.0 DPF/SRF  
WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF  
FSH G28  
Ručni dio HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF  
Ručni dio sa steznim kliještima 2,34 mm na  
upit.  
Kutni ručni dijelovi WZ 7B G22 i  
WZ 10 B G28  
Držač tračnog brusnog adaptera BSVH 36  
vidi stranu 121.  
WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF – dimenzija  
45 x 260 mm.  
Specijalni ručni dio FSH G28 koji se može  
oblikovati  
Ručni dio se može jednom saviti do radijusa  
savijanja od 200 mm (maks. 40°) (u skladu  
sa specifikacijom klijenta).  
Kutni ručni dio WZ 4 A G16  
Prilikom primjene sa steznim kliještima  
od 6 mm maks. dop. broj obrtaja iznosi  
15.000 O/M.  
Držač tračnog brusnog adaptera BSVH 24  
vidi stranu 121.  
Kutni ručni dijelovi s teleskopskim  
izvlačenjem  
Teleskop je fiksiran na maks. dužinu  
WZT 6 3.0 DPF/SRF – dimenzija  
35 x 255 mm.  
Posebne dužine na upit.  
Oznaka  
EAN Uklj. stezna  
Maks. Spojka koja se Dimenzija ø Prijenosni  
Grupa  
steznih  
kliješta  
Neto  
težina  
[kg]  
4007220  
kliješta  
ø [mm]  
dopušt. nalazi sa strane  
x dužina  
[mm]  
odnos  
broj  
ručnog dijela  
G / ø [mm]  
okretaja  
Ravni ručni dijelovi  
HA 4 ZGB G16  
313374  
101780  
657751  
657768  
181928  
101797  
181966  
101803  
181959  
101827  
181942  
181973  
6
6
40.000  
16 / 16  
19,5 x 110  
20 x 107  
24 x 140  
22 x 139  
27 x 132  
27 x 128  
33 x 163  
33 x 165  
33 x 162  
33 x 165  
42 x 215  
42 x 143  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
9
0,140  
0,146  
0,131  
0,109  
0,320  
0,289  
0,515  
0,540  
0,510  
0,530  
1,280  
1,100  
HA 4 ZGE G16 INOX  
HA 6 Z DPF/SRF  
40.000 DIN 10, ø 30 mm  
6
24.000  
24.000  
25.000  
25.000  
18.000  
18.000  
18.000  
18.000  
10.000  
10.000  
DPF/SRF / 10  
DPF/SRF / 10  
22 / 22  
13  
-
HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF  
HA 7 ZGA G22  
3
6
11  
11  
11  
12  
12  
12  
12  
-
HA 7 ZGE G22 INOX  
HA 10 ZGE G28  
HA 10 ZGE G28 INOX  
HA 12 ZGA G28  
HA 12 ZGE G28 INOX  
HA 12 ZG G35  
6
22 / 22  
6
28 / 28  
6
28 / 28  
12  
12  
12  
-
28 / 28  
28 / 28  
35 / 35  
HA 12/15 KG MK1 G35  
Kutni ručni dijelovi  
WZ 4 A G16  
35 / 35  
323267  
657775  
323250  
303900  
323243  
303917  
3
6
6
6
6
6
20.000  
18.000  
17.100  
17.100  
17.100  
17.100  
16 / 16  
DPF/SRF / 10  
22 / 22  
43 x 111  
50 x 170  
55 x 157  
57 x 175  
55 x 166  
57 x 184  
1:1  
1,25:1  
1,3:1  
1,3:1  
1,3:1  
1,3:1  
10  
13  
6
0,270  
0,225  
0,600  
0,665  
0,760  
0,638  
WZ 6 DPF/SRF  
WZ 7 B G22  
WZ 7 45° G22  
22 / 22  
6
9
WZ 10 B G28  
28 / 28  
6
WZ 10 45° G28  
28 / 28  
6
Kutni ručni dijelovi s teleskopskim izvlačenjem  
WZT 6 3.0 DPF/SRF  
657782  
657799  
3
6
18.000  
18.000  
DPF/SRF / 10  
DPF/SRF / 10  
35 x 170  
45 x 200  
1,38:1  
1,53:1  
14  
13  
0,170  
0,210  
WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF  
Specijalni ručni dio koji se može oblikovati  
FSH G28 182062  
6
12.000  
28 / 28  
24 x 525  
-
11  
1,000  
9

Zatražite ponudu: