tehnoalat-logo-200

Abrazivne ploče za stacionarne mašine do 3 kw

Rezne ploče za stacionarnu primjenu  
Univerzalna linija PSF, CHOPSAW ★ ★  
PSF CHOP STEEL ★ ★  
Alat koji vrlo dobro reže i ima tvrdoću K sa srednjim platnom. Za agresivno rezanje sa malo srha.  
Prednosti:  
Brusna sredstva:  
Visoka ekonomičnost uslijed dugog vijeka  
trajanja.  
Brzo napredovanje rada putem visoke snage  
rezanja.  
Korund A  
Odgovarajući pogoni za alat:  
CHOPSAW do 3 KW  
Rezanje sa veoma malo srha zbog manjeg  
bočnog trenja.  
Za univerzalne zadatke rezanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik  
Zadaci obrade:  
Rezanje punog materijala, profila i cijevi  
Sigurnosne upute:  
Koristiti samo na stacionarnim mašinama  
snage do 3 KW.  
D
T
H
EAN  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220 dopušt. broj  
okretaja  
Maksimalna radna brzina 80 m/s, ravna izvedba T (oblik 41)  
300  
350  
400  
2,8  
2,8  
3,8  
25,4  
25,4  
25,4  
832264  
817605  
832271  
5.100  
4.400  
3.800  
20  
10  
10  
80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4  
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4  
80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEEL/25,4  
PSF CHOP STEELOX ★ ★  
Alat koji dobro reže, tvrdoće K sa srednjim platnom za čelik i nehrđajući čelik (INOX). Za agresivno  
rezanje sa malo srha.  
Prednosti:  
Brusna sredstva:  
Visoka ekonomičnost uslijed dugog vijeka  
trajanja.  
Brzo napredovanje rada putem visoke snage  
rezanja.  
Korund A  
Odgovarajući pogoni za alat:  
CHOPSAW do 3 KW  
Rezanje sa veoma malo srha zbog manjeg  
bočnog trenja.  
Za univerzalne zadatke rezanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
Zadaci obrade:  
Rezanje punog materijala, profila i cijevi  
Sigurnosne upute:  
Koristiti samo na stacionarnim mašinama  
snage do 3 KW.  
D
T
H
EAN  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220 dopušt. broj  
okretaja  
Maksimalna radna brzina 80 m/s, ravna izvedba T (oblik 41)  
300  
350  
400  
2,8  
2,8  
3,8  
25,4  
25,4  
25,4  
950180  
950197  
950210  
5.100  
4.400  
3.800  
20  
10  
10  
80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4  
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4  
80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4  

Zatražite ponudu: