tehnoalat-logo-200

Uvod – Rezne ploče za stacionarnu primenu

Rezne ploče za stacionarnu primjenu  
Opće informacije  
Kvalitet  
Stacionarni brusno-rezni diskovi PFERD se razvijaju, proizvode i ispituju prema najvišim zahtjevima  
kvaliteta.  
Istraživanje i razvoj, sopstvena gradnja mašina i postrojenja te stalna provjera i daljnji razvoj  
standarda kvaliteta i sigurnosti u sopstvenim laboratorijama garantuju visok PFERD kvalitet.  
PFERD-ovo upravljanje kvalitetom je certifikovano prema ISO 9001.  
Pružanje savjeta i servis  
PFERD Vam za rješenje vašeg problema primjene nudi ciljano i individualno pružanje savjeta.  
Iskusni spoljni saradnici kompanije PFERD će Vam rado pomoći.  
Za rješenje kompleksnih problema primjene i upotrebe dodatno su Vam dostupni naši  
tehnički savjetnici za klijente s kvalificiranim znanjem.  
Putem dugogodišnje saradnje sa proizvođačima brusilica u zemlji i inostranstvu možemo Vam  
pružiti savjete i pri projektovanju odgovarajućih mašinskih instalacija.  
Molimo, kontaktirajte nas.  
Prednosti stacionarnog rezanja  
Područja korištenja  
Univerzalni postupak rezanja za sve vrste čelika i liva, leguraneželjeznih metala,  
specijalne legure poput legura na bazi nikla i titanija, kao i materijali, koji se teško, odn. uopšte  
ne mogu rezati pilom ili plamenikom.  
Rezanje rezačicom je jedan od najučinkovitijih  
i najpovoljnijih postupakarezanja i koristi se u  
sljedećim oblastima:  
Uslijed glatkih reznih površina i čistih rezova pri hladnom rezanju nije potrebna  
dodatna obrada.  
Valjaonice  
Livnicama  
Kratka vremena rezanja nezavisno od kvaliteta materijala.  
Znatno manje stvaranje srha kod vrućeg rezanja nego kod vrućeg rezanja pilom.  
Manja buka nego kod vrućeg rezanja pilom.  
Proizvodnja strojeva  
Čelične konstrukcije  
Održavanje šina  
Primjer:  
Kovnice i njihova podešavanja  
Laboratorije  
Vruće rezanje brusilicom: 85 do 95 dBA  
Vruće rezanje rezačicom: 105 do 110 dBA  
Konstantni kvalitet rezanja preko ukupnog trošenja brusno-reznog diska zbog kontinuiranog  
efekta samooštrenja brusno-reznog diska.  
Moguće rezanje već ohlađenih valjanih ili kovanih komada u linijama za vruće rezanje.  
Specijalne izrade  
Ukoliko naš kataloški program nije dovoljan za rješavanje Vašeg zadatka obrade, PFERD će na  
upit izraditi posebno za Vašu primjenu stacionarne rezne diskove do promjera od 2.000 mm u  
efikasnom PFERD kvalitetu. Dodatne informacije pronaći ćete na strani 19.  
Rezne ploče za stacionarnu primjenu  
Sigurnosne upute  
PFERD je jedna od  
Sigurnosna norma  
članica-osnivača oSa  
Brusno-rezne ploče PFERD ispunjavaju najviše  
zahtjeve u pogledu sigurnosti i u skladu sa  
EN 12413 su označene za brusna tijela od  
vezanih brusnihsredstava.  
PFERD se zajedno sa drugim poznatim  
proizvođačima dobrovoljno obavezao da  
proizvodi kvalitetne alate u skladu s najvišim  
sigurnosnimstandardima.  
Firme koje su članice organizacije za sigurnost  
brusnih alata (Organizacija za sigurnost  
brusnih alata e.V. (oSa)) garantiraju stalnu  
kontrolu sigurnosti i kvaliteta vaših proizvoda.  
PFERD alati su označeni žigom  
Maksimalna radna brzina  
Maksimalno dopuštenu brzinu rada [m/s]  
možete pronaći na etiketama proizvoda, kao  
i u tabelama proizvoda u ovom katalogu.  
Podatci o maksimalno dozvoljenom broju  
okretaja se odnose na nominalni promjer  
nekorištenih ploča. On se iz sigurnosnih  
razloga nikad ne smije prekoračiti.  
oSa.  
Sigurnosne upute  
Informacija za korisnike  
Vodite računa o informaciji  
za korisnike koja je priložena  
svim proizvodima u cilju  
sigurnog korištenja  
stacionarnih reznih diskova,  
kao i o informaciji za korisni-  
ke korištene brusilice.  
= Nositi zaštitu za oči!  
= Ne koristite oštećene ploče!  
Benutzerinformation  
User information  
信息  
Uživatelské informace  
Información para el usuario  
Informations  
à
destination des utilisateurs  
Informazione per utenti  
Gebruikersinformatie  
Informacja dla użytkownika  
Instruções de utilização  
Информация для пользователей  
Användarinformation  
Kullanıcı Bilgilendirme  
Nije dopušteno za slobodno  
= brušenje rukom i ručno vođeno  
brušenje!  
= Nositi zaštitu od buke!  
August Rüggeberg GmbH  
Hauptstrasse 13  
&
Co. KG · PFERD-Werkzeuge  
·
D-51709 Marienheide  
Koristiti masku za zaštitu od  
prašine!  
FEPA  
=
Udruga njemačkih tvornica  
brusnih sredstava  
Sigurnosnepreporuke FEPA na  
www.pferd.com su spremne  
za preuzimanje.  
SAFETY RECOMMENDATIONS FOR  
THE USE OF ABRASIVE PRODUCTS  
PASS ON THIS LEAFLET TO THOSE USING THE ABRASIVE PRODUCT  
The recommendations contained in this leaflet should be followed by  
all users of abrasive products in the interests of their personal safety  
Poštujte sigurnosne napomene VDS-a.  
Dodatne informacije možete pronaći na:  
GENERAL PRINCIPLES OF SAFETY  
Abrasive products improperly used can be very dangerous.  
= Navucite rukavice!  
Always follow the instructions provided by the abrasive product and machine supplier.  
Ensure that the abrasive product is suitable for its intended use. Examine all abrasive  
products for damage or defects before mounting.  
Follow the correct procedures for handling and storage of abrasive products.  
Be aware of the hazards likely during the use of abrasive products and observe the recom-  
mended precautions to be taken:  
Bodily contact with the abrasive product at operating speed  
Injury resulting from product breakage during use  
Grinding debris, sparks, fumes and dust generated by the grinding process  
Noise  
Vibration  
Use only abrasive products conforming to the highest standards of safety. The following EN  
standards provide the essential safety requirements for relevant abrasives products:  
EN 12413 for Bonded Abrasives  
EN 13236 for Superabrasives  
EN 13743 for Specific Coated Abrasives (vulcanised fibre discs, flap wheels, flap discs  
and spindle-mounted flap wheels).  
Never use  
a
machine that is not in good working order or one with defective parts.  
Poštujte sigurnosne  
napomene!  
Employers should carry out  
mine the appropriate protective measures necessary. They should ensure that their employ-  
ees are suitably trained to carry out their duties.  
a
risk assessment on all individual abrasive processes to deter-  
=
This leaflet is only intended to provide basic safety recommendations. For more detailed infor-  
mation on the safe use of abrasive products, reference to our comprehensive Safety Codes is  
strongly recommended.  
These are available from FEPA or your National Trade Association:  
FEPA Safety Code for Bonded Abrasives and Precision Superabrasives  
FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction  
FEPA Safety Code for Coated Abrasives  
Besprijekorno stezanje  
reznih diskova  
Prirubnice  
Pravilno stezanje reznog diska je preduslov za  
optimalan učinak i obavezno je radi sigurnosti  
korisnika. Na skici pored je prikazan pravilan  
način postupanja:  
Vreteno stroja sa visokom  
preciznošću pravilnog okretanja.  
Prirubnice iste veličine.  
Vreteno mašine  
Papirni međuslojevi, ako su potrebni radi  
sigurnog stezanja i sigurnog korištenja.  
Naše preporuke:  
Poslije svake druge zamjene diska  
promijenite papirne međuslojeve.  
Počev od promjera diska > 400 mm  
obavezno koristite papirne međuslojeve.  
Međuslojevi od papira  
Sigurnosne upute:  
Sigurna primjena PFERD alata presudno  
zavisi od besprijekornih sistema stezanja.  
Dvije prirubnice, između kojih je montirano  
brusno tijelo, moraju imati isti spoljni promjer  
i iste površine nalijeganja (prema EN 13218,  
ANSI B7.1, AS 1788.1).  
tačno  
pogrešno  
Rezne ploče za stacionarnu primjenu  
Pakovanje  
Pakovanje  
Pakovanja stacionarnih reznih diskova su usklađena sa zahtjevima industrije. Oni štite alata na  
najbolji način od prljavštine i oštećenja. Raspoložive su tri vrste pakovanja.  
Sanduk  
Karton  
Paleta  
Etiketa na pakovanju  
WERKZEUGE  
TOOLS  
OUTILS  
WERKZEUGE  
TOOLS  
OUTILS  
HORSEBRAND  
CHEVAL  
CABALLITO  
HORSEBRAND  
CHEVAL  
CABALLITO  
HORSEBRAND  
CHEVAL  
CABAL
Tehničke  
Jedinica pakovanja  
informacije  
350 mm  
14 inch  
E N T A S  
G E  
SG  
T
10  
25,4 mm  
41 / T1  
1 inch  
Linija kvaliteta  
(Sistem vođenja u  
boji)  
STEELOX  
80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEELOX 25,4  
Mat.-Nr. 66323582  
PFERD  
oznaka  
Pogoni za alate  
EDP 64536  
EAN (European  
Article Number)  
Packed on: 03.2018  
Lot-Nr. 12345678  
Datum pakovanja i  
broj šarže  
Rezne ploče za stacionarnu primjenu  
Brzi put do optimalnog alata  
Linije kvaliteta i oznaka u boji  
Univerzalna linija PSF ★ ★  
Linija učinkovitosti SG ★ ★ ★  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★  
Alati specijalne linije SGP  
suspecijalno razvijeni  
za posebne zadatke i  
nude korisniku presudne  
prednosti u odnosu na  
standardne proizvode.  
Osim toga specijalna  
linija SGP obuhvata  
alate koji uslijed svoje  
posebno velike snage u  
primjeni nudi ultimativnu  
ekonomičnost.  
Početni program  
Široki program  
univerzalne linije PSF  
obuhvata solidne alate za  
obradu najstandardnijih  
materijala. Alati  
univerzalne linije PSF  
postižu dobre radne  
rezultate uz visoku  
ekonomičnost.  
linije učinka SG nudi za  
svaku primjenu i svaki  
materijal učinkovito  
rješenja za alat. Alati  
linije učinka SG postižu  
najbolje radne rezultate  
uz visoku ekonomičnost.  
Etikete proizvoda  
oSa – organizacija za sigurnost  
brusnih alata  
(Organisation für die Sicherheit  
von Schleifwerkzeugen e.V.)  
PFERD se kao suosnivač udruženja oSa  
dobrovoljno obavezao da proizvodi  
kvalitetne alate u skladu s najvišim  
sigurnosnim standardima. Firme koje  
su članice organizacije za sigurnost  
brusnih alata (Organisation für die  
Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.  
(oSa)) garantiraju stalnu kontrolu sigur­  
nosti i kvaliteta njihovih proizvoda.  
Traka sa informacijama  
Na ovom mjestu ćete pronaći  
liniju kvaliteta i dimenzije.  
Sigurnosne informacije  
EAN  
Rukovanje brusnim alatima je opasno.  
Pridržavajte se svih važećih sigurnosnih  
propisa i instrukcija.  
(European Article Number)  
Stepen tvrdoće  
Tvrdoća označava čvrstoću sa  
kojom vezivo drži brusno zrno na  
brusnom tijelu.  
Tvrdoća se navodi sa slovnom­  
oznakom (vidjeti tabelu u  
nastavku).  
Napomena o pogonu za alate  
Na osnovu piktograma ćete prepoznati  
na kom pogonu alat smije da se koristi.  
Stepen  
tvrdoće  
Karakteristika  
diskova  
K, H  
L, N  
O, P, Q  
R, S  
T
vrlo mekano  
mekano  
Informacija o materijalu  
U donjem dijelu svake etikete možete  
vidjeti za koji materijal odn. materijale  
je alat pogodan.  
srednje tvrdi  
tvrdo  
vrlo tvrdo  

Zatražite ponudu: