tehnoalat-logo-200

CC-GRIND brusni diskovi

CC-GRIND brusni diskovi  
Brzi put do optimalnog alata  
CC-GRIND-SOLID  
Sa CC-GRIND-SOLID kompanija PFERD nudi modernu, visoko učinkovitu i ergonomsku alternativu  
brusnoj ploči.  
Prednosti:  
Maksimalno brz napredak rada putem visoko agresivnog brusnog sredstva.  
Znatno ergonomičnije nego brusna ploča: buka i vibracije se smanjuju za 50 %, prašina za 80 %.  
Kompozitna struktura nosećeg tanjira od staklenih vlakana garantira jednako robusnu i sigurnu  
primjenu kao sa brusnom pločom.  
Znatno bolja površina u poređenju sa  
brusnim pločama.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 45  
+ 100 %  
(SG  ) i 49 (SGP ★ ★ ).  
+ 100 %  
CC-GRIND-FLEX  
CC-GRIND-FLEX je polusavitljiva dopuna CC-GRIND-SOLID. Ona je razvijena specijalno za obradu  
šavova zavarivanja. Čeoni šavovi zavarivanja se mogu kompletno ravno izjednačiti. Zahvaljujući  
tome udubljenje i izbočine, koje se posebno mogu vidjeti poslije premaza ili lakiranja, pripadaju  
prošlosti.  
Prednosti:  
Maksimalno brz napredak rada putem visoko agresivnog brusnog sredstva.  
Znatno ergonomičnije nego brusna ploča: buka i vibracije se smanjuju za 50 %, prašina za 80 %.  
Kompozitna struktura nosećeg tanjira od staklenih vlakana garantira jednako robusnu i sigurnu  
primjenu kao sa brusnom pločom.  
Kompletno ravno izjednačavanje čeonih šavova zavarivanja – bez udubljenja i izbočina.  
Znatno bolja površina u poređenju sa brusnim pločama.  
6
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 46 (SG ★ ★ ★ ) i 50 (SGP ★ ★ ★ ).  
CC-GRIND-STRONG  
CC-GRIND-STRONG predstavlja međukorak između brusne ploče (noseći tanjir takođe brusi) i  
moderne alternative CC-GRIND-SOLID (ergonomsko, brzo brušenje).  
Prednosti:  
Trostruki vijek trajanja u poređenju sa CC-GRIND-SOLID SG STEEL zbog nosećeg tanjira koji  
takođe brusi i tri brusna međusloja, koji se mogu odraditi jedan za drugim.  
Maksimalno brz napredak rada putem agresivnog brusnog sredstva.  
Znatno ergonomičnije nego brusna ploča: buka i vibracije se smanjuju za 50 % prašina za 70 %.  
Znatno bolja površina u poređenju sa brusnim pločama.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 47.  
CC-GRIND brusni diskovi  
Brzi put do optimalnog alata  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci obrade  
Linija  
kvaliteta  
Čelik (STEEL)  
...-FLEX  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
...-SOLID  
...-STRONG  
...-SOLID  
Brušenje poršine  
Poravnavanje  
Obrada šava zavarivanja  
Obaranje ivica  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
CC-GRIND-SOLID  
SG STEEL  
CC-GRIND-STRONG  
SG STEEL  
CC-GRIND-SOLID  
SG INOX  
Skidanje srha  
★★★  
Strana 45  
Strana 47  
Strana 45  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
CC-GRIND-SOLID  
SGP STEEL  
CC-GRIND-SOLID  
SGP INOX  
Strana 49  
Strana 49  
Poravnjati sučeone šavove  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
CC-GRIND-FLEX  
SG STEEL  
★★★  
Strana 46  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
CC-GRIND-FLEX SGP  
STEEL  
Strana 50  
Brusnu ploču CERAMIC  
COMFORT možete pronaći na  
strani 56.  
CC-GRIND-SOLID  
DIAMOND možete pronaći u 5.  
dijelu kataloga.  
CC-GRIND brusni diskovi  
Učinkovita linija SG ★★  
CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Napomene o naručivanju:  
Čelik  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
D
[mm]  
EAN  
4007220  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
SOLID  
100  
115  
125  
150  
180  
919682  
887059  
887073  
952894  
887080  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
CC-GRIND-SOLID 100 SG STEEL/16,0  
CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL  
CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL  
CC-GRIND-SOLID 150 SG STEEL  
CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL  
CC-GRIND-SOLID SG INOX ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Napomene o naručivanju:  
Plemeniti čelik (INOX)  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
6
D
EAN  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
SOLID  
115  
125  
180  
900895  
900901  
900918  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX  
CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX  
CC-GRIND-SOLID 180 SG INOX  
CC-GRIND komplet steznih prirubnica  
Pomoću CC-GRIND kompleta sretznih prirubnica se CC-GRIND-SOLID i -FLEX optimalno  
pozicioniraju u zaštitnom poklopcu kutne brusilice. Brusni diskovi se tako mogu efikasno koristiti  
posebno ravno, te stoga i efikasno.  
Crni potporni tanjir se postavlja na originalnu prihvatnu prirubnicu kutne brusilice.  
Srebrna prirubna matica zamjenjuje originalnu prirubnu maticu.  
Odgovara za kutnu brusilicu  
EAN  
Oznaka  
4007220  
Metrički  
Colno  
100 mm, vreteno M10  
115 / 125 mm, vreteno M14  
150 / 180 mm, vreteno M14  
932209  
887578  
887585  
1
1
1
SFS CC-GRIND 100 M10  
SFS CC-GRIND 115/125 M14  
SFS CC-GRIND 150/180 M14  
115 / 125 mm, vreteno 5/8"-11  
150 / 180 mm, vreteno 5/8"-11  
887592  
887608  
1
1
SFS CC-GRIND 115/125 5/8"  
SFS CC-GRIND 150/180 5/8"  
CC-GRIND brusni diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Čelik  
Napomene o naručivanju:  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, brušenje poršine  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
D
[mm]  
Veličina zrna  
FINE (fino) COARSE (grubo)  
EAN 4007220  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
FLEX  
115  
125  
032800  
032824  
032831  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
CC-GRIND-FLEX 115 ... SG STEEL  
CC-GRIND-FLEX 125 ... SG STEEL  
032817  
CC-GRIND komplet steznih prirubnica  
Pomoću CC-GRIND kompleta sretznih prirubnica se CC-GRIND-SOLID i -FLEX optimalno  
pozicioniraju u zaštitnom poklopcu kutne brusilice. Brusni diskovi se tako mogu efikasno koristiti  
posebno ravno, te stoga i efikasno.  
Crni potporni tanjir se postavlja na originalnu prihvatnu prirubnicu kutne brusilice.  
Srebrna prirubna matica zamjenjuje originalnu prirubnu maticu.  
Odgovara za kutnu brusilicu  
EAN  
Oznaka  
4007220  
Metrički  
Colno  
115 / 125 mm, vreteno M14  
887578  
887592  
1
1
SFS CC-GRIND 115/125 M14  
SFS CC-GRIND 115/125 5/8"  
115 / 125 mm, vreteno 5/8"-11  
Strana Kataloga  
6
CC-GRIND brusni diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★★  
CC-GRIND-STRONG  
CC-GRIND-STRONG predstavlja međukorak  
između brusne ploče (noseći tanjir takođe  
brusi) i moderne alternative CC-GRIND-SOLID  
(ergonomsko, brzo brušenje).  
Prednosti:  
Trostruki vijek trajanja u poređenju sa  
CC-GRIND-SOLID SG STEEL zbog nosećeg  
tanjira koji takođe brusi i tri slojabrusnog  
sredstva, koji se mogu odraditi jedan za  
drugim.  
Maksimalno brz napredak rada putem-  
agresivnog brusnog sredstva.  
Znatno ergomoničnije nego brusna ploča:  
buka i vibracije se smanjuju za 50 % prašina  
za 70 %.  
Znatno bolja površina u poređenju sa  
brusnim pločama.  
CC-GRIND-STRONG SG STEEL ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Čelik, cunder  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
D
[mm]  
EAN  
4007220  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
6
STRONG  
115  
125  
104477  
104484  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
CC-GRIND-STRONG 115 SG STEEL  
CC-GRIND-STRONG 125 SG STEEL  
CC-GRIND brusni diskovi  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★ ★  
Alati visokog učinka sa VICTOGRAIN brusnim zrnom  
VICTOGRAIN proizvodi spadaju u najefikasnije brusne alate na svijetu.  
Zahvaljujući trokutnom, precizno oblikovanom brusnom zrnu kompanije PFERD se postiže  
jedinstveno visok učinak brušenja.  
Oštre ivice trokuta istog oblika i veličina VICTOGRAIN brusnog zrna pod optimalnim kutom nailazi  
na obradak. Uslijed toga je pojedinačnom brusnom zrnu potrebno samo malo energije, da bi se  
prodrlo u obradak. Korisnik na ovaj način profitira od efikasnog procesa rastvaranja sa  
brzim napredovanjem rada,  
dug vijekom trajanja,  
manje toplote, koja se unosi u obradak i  
manjom potrebnom snagom pogona alata.  
Brusna zrna VICTOGRAIN se s jednom stranom trokuta fiksiraju na nosaču. Tako se zrna vezuju  
posebno čvrsto i u kombinaciji sa tankim oblikom nude izuzetno veliki prostor za rastvaranje,  
uslijed čega proces rastvaranja postaje još efikasniji.  
Struktura trokuta VICTOGRAIN je specijalno prilagođena. Vrlo mali kristali unutar trokuta nude  
optimalnu performansu habanja: Uvijek su na raspolaganju vrlo oštre ivice, ali samo neophodni  
minimum brusnog zrna/trokuta se odlama.  
Kombinacija ovih svojstava nudi korisniku ultimativni, konstantni maksimalni učinak uz hladno  
brušenje i izuzetno dug vijek trajanja pri ravnomjernoj hrapavosti površine obratka.  
VICTOGRAIN proizvodi CC-GRIND-SOLID SGP i CC-GRIND-FLEX SGP kombinuju najbolje  
rasploživo brusno sredstvo sa najmodernijim inovativnim konstrukcijama alata kompanije PFERD:  
Ultimativna agresivnost za najbrže napredovanje rada.  
+ 100 %  
Lako VICTOGRAIN alati imaju samo jedan sloj brusnih zrna, oni nude izuzetan vijek trajanja –  
duži nego brusne ploče i mnogi lepezasti diskovi.  
Znatno ergomoničnije nego brusna ploča: buka i vibracije se smanjuju za 50 %, prašina za 80 %.  
Kompozitna struktura nosećeg tanjira od staklenih vlakana garantira jednako robusnu i sigurnu  
primjenu kao sa brusnom pločom.  
+ 100 %  
Znatno bolja površina u poređenju sa brusnim pločama.  
Konvencionalno brusno zrno  
VICTOGRAIN brusno zrno  
Optimalno pozicioniranje VICTOGRAIN  
brusnog zrna  
CC-GRIND brusni diskovi  
Specijalna linija SGP ★★ ★  
CC-GRIND-SOLID SGP STEEL ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Napomene o naručivanju:  
Čelik  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
D
[mm]  
EAN  
4007220  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
SOLID  
100  
115  
125  
150  
180  
104965  
104972  
104989  
104996  
105009  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
CC-GRIND-SOLID 100 SGP STEEL/16,0  
CC-GRIND-SOLID 115 SGP STEEL  
CC-GRIND-SOLID 125 SGP STEEL  
CC-GRIND-SOLID 150 SGP STEEL  
CC-GRIND-SOLID 180 SGP STEEL  
CC-GRIND-SOLID SGP INOX ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Napomene o naručivanju:  
Plemeniti čelik (INOX)  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
6
D
EAN  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
SOLID  
115  
125  
180  
105016  
105023  
105030  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
CC-GRIND-SOLID 115 SGP INOX  
CC-GRIND-SOLID 125 SGP INOX  
CC-GRIND-SOLID 180 SGP INOX  
CC-GRIND komplet steznih prirubnica  
Pomoću CC-GRIND kompleta sretznih prirubnica se CC-GRIND-SOLID i -FLEX optimalno  
pozicioniraju u zaštitnom poklopcu kutne brusilice. Brusni diskovi se tako mogu efikasno koristiti  
posebno ravno, te stoga i efikasno.  
Crni potporni tanjir se postavlja na originalnu prihvatnu prirubnicu kutne brusilice.  
Srebrna prirubna matica zamjenjuje originalnu prirubnu maticu.  
Odgovara zu kutnu brusilicu  
EAN  
Oznaka  
4007220  
Metrički  
Colno  
100 mm, vreteno M10  
115 / 125 mm, vreteno M14  
150 / 180 mm, vreteno M14  
932209  
887578  
887585  
1
1
1
SFS CC-GRIND 100 M10  
SFS CC-GRIND 115/125 M14  
SFS CC-GRIND 150/180 M14  
115 / 125 mm, vreteno 5/8"-11  
150 / 180 mm, vreteno 5/8"-11  
887592  
887608  
1
1
SFS CC-GRIND 115/125 5/8"  
SFS CC-GRIND 150/180 5/8"  
CC-GRIND brusni diskovi  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★ ★  
CC-GRIND-FLEX SGP STEEL ★ ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Čelik  
Napomene o naručivanju:  
Set montažnih matica SFS molimo naručiti  
odvojeno.  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, brušenje poršine  
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalan učinak sa ravnim  
kutom prislanjanja i kompletom steznih  
prirubnica SFS CC-GRIND.  
Koristiti samo sa površinom, nije pogodno  
za obodno brušenje.  
D
[mm]  
Veličina zrna  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
COARSE (grubo)  
EAN 4007220  
FLEX  
115  
125  
105047  
105054  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
CC-GRIND-FLEX 115 COARSE SGP STEEL  
CC-GRIND-FLEX 125 COARSE SGP STEEL  
CC-GRIND komplet steznih prirubnica  
Pomoću CC-GRIND kompleta sretznih prirubnica se CC-GRIND-SOLID i -FLEX optimalno  
pozicioniraju u zaštitnom poklopcu kutne brusilice. Brusni diskovi se tako mogu efikasno koristiti  
posebno ravno, te stoga i efikasno.  
Crni potporni tanjir se postavlja na originalnu prihvatnu prirubnicu kutne brusilice.  
Srebrna prirubna matica zamjenjuje originalnu prirubnu maticu.  
Odgovara za kutnu brusilicu  
EAN  
Oznaka  
4007220  
Metrički  
Colno  
115 / 125 mm, vreteno M14  
887578  
887592  
1
1
SFS CC-GRIND 115/125 M14  
SFS CC-GRIND 115/125 5/8"  
115 / 125 mm, vreteno 5/8"-11  

Zatražite ponudu: