tehnoalat-logo-200

Obuka za rad

Obuka kadrova za rad preporučuje se uz instalaciju svih novih ili polovnih mašina i uređaja.

 Takođe, periodična obuka novih kadrova obezbediće pravilno korišćenje punog potencijala opreme koju korisnik poseduje.

Obuka se izvršava prema fabričkim protokolima i programima učenja koja su usklađena na najvišem nivou.

Moguće je održati na vašoj mašini, gde se nakon obuke potvrđuje znanje na uzorcima korisnika. Takođe obuku je moguće proći i kod nas.

Po izvršenoj obuci polaznici dobijaju odgovarajući sertifikat.

Po zahtevu korisnika, obezbeđujemo i pisanje programa za rad mernih mašina u cilju uštede resursa i vremena korisnika.

Osim konvencionalnih obuka moguće je poručiti i eLearning online kurseve.

Mitutoyo nudi samostalne kurseve e-učenja kroz onlajn sistem za upravljanje učenjem (LMS).

Ovi profesionalno razvijeni kursevi dostupni su kad god i gde god su vam potrebni i pokrivaju širok spektar tehničkih tema.

eLearning kursevi su napravljeni kao kratki, ali potpuni kursevi i stoga vam omogućavaju da prilagodite sopstvene planove obuke.

Zatražite ponudu: