tehnoalat-logo-200

Pribor

Pribor  
Držač alata  
Da bi se četke sa otvorom mogle koristiti na  
pogonimaalata sa steznim kliještima, PFERD za  
svaki tip četke nudi odgovarajući držač alata.  
Primjeri za četke sa držačem alata  
Prednosti:  
Sigurno nalijeganje četke uslijed visokog  
stepena poravnatosti.  
BO  
Omogućavaju primjenu okruglih i tanjirastih  
četaka sa otvorima na pogonima alata sa  
steznim kliještima, npr. električnim ravnim  
brusilicama i pogonima savitljivog vratila.  
DS  
BO 8/22,2 100-125  
Sigurnosne upute:  
Držači alata se smiju koristiti samo za ø  
četke do maks. 200 mm.  
BO 12/22,2 200  
BO 8/12-14 100-125  
BO 12/22,2 75-100  
BO 12/22,2 125-150  
BO 12/22,2 150-180  
DS  
Odgovara Odgovarajuće  
Odgovarajuće za  
Strana  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
za-o četki  
[mm]  
za ø rupe  
DA / DM  
[mm]  
4007220  
IP  
Držač alata za okrugle četke  
8
100–125  
12/14  
22,2  
Okrugle četke, neupletene (RBU) 22, 24, 25  
107843  
751930  
1
1
BO 8/12-14 100-125  
BO 8/22,2 100-125  
Okrugla četka, upletena (RBG)  
18, 19,  
20, 21, 42  
12  
150–180  
22,2  
Okrugle četke, neupletene (RBU),  
Okrugla četka, upletena (RBG)  
18, 19,  
20, 21,  
22, 24,  
25, 27  
107850  
1
BO 12/22,2 150-180  
200  
22,2  
Okrugle četke, neupletene (RBU),  
Okrugla četka, upletena (RBG)  
21, 22,  
23, 24,  
107867  
1
BO 12/22,2 200  
25, 27, 28  
Držač alata za tanjiraste četke  
12  
75–100  
22,2  
22,2  
Tanjiraste četke (DBU)  
Tanjiraste četke (DBU)  
29, 30  
29, 30  
808887  
808894  
1
1
BO 12/22,2 75-100  
BO 12/22,2 125-150  
125–150  
BO, POLISCRATCH  
8
DT  
DS  
Za stezanje POLISCRATCH četaka na ravnim brusilicama, savitljivim vratilima ili bušilicama.  
Sigurnosne upute:  
Koristiti isključivo sa POLISCRATCH četkama.  
DT  
DS  
Odgovarajuće za  
Strana  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
IP  
M14x2  
8
Okrugle četke neupletene (RBU),  
izvedba POLISCRATCH  
17  
900482  
1
BO 8/M14  

Zatražite ponudu: