tehnoalat-logo-200

Rokvel aparati

Hugh M. Rockwell i Stanley P. Rockwell iz Konektikata u Sjedinjenim Državama zajedno su izmislili „tester tvrdoće po Rokvelu“, mašinu za diferencijalnu dubinu. Oni su podneli zahtev za patent 15. jula 1914. godine.

Mašina za merenje tvrdoće po rokvelu koristi metodu definisanu u ISO 6508 i ASTM E18, i spade u najčešće korišćene metode širom sveta za određivanje tvrdoće materijala i pogodna je za skoro sve metale i u izvesnoj meri za plastiku.

Rokvelov test meri trajnu dubinu udubljenja koju stvara određena sila/opterećenje na određenom utiskivaču. Rokvelov test zahteva najmanju količinu pripreme uzorka, što ga čini bržim i lakšim testom tvrdoće koji se izvodi u mnogim industrijama širom sveta.

Glavna prednost Rokvel testiranja tvrdoće je njegova brzina testiranja i njegova sposobnost da prikaže vrednosti tvrdoće direktno nakon prodiranja u materijal. Rezultat je nedimenzionalni broj označen kao HRA, HRB, HRC, itd., gde je poslednje slovo odgovarajuća Rokvelova skala.

Rokvel aparati za ispitivanje tvrdoće
INNOVATEST - Holandija

  • Sistem zatvorene petlje za visoku tačnost
  • Automatski sistem merenja
  • Robusna I-Touch kontrolna jedinica sa intuitivnim softverom za laku kontrolu pri radu
  • IMPRESSIONS™ napredni softver za kontrolu toka rada, uključuje automatsko merenje, kontrolu kretanja nakovnja, konfigurator šablona, kreiranje i slanje izveštaja, i dr.
  • Automatsko dinamička kontrola Z-ose (opciono)
  • Mogućnost prenosa rezultata merenja putem USB, Ethernet ili Bluetooth komunikacije
  • Mogućnost nadogradnje Brinell skale (opciono)
Model Skala Kapacitet Upravljačka jedinica Z-Osa
FENIX 200 ACL HRC/ HB 10kgf-187.5kgf

Analogno očitavanje preko skazaljke

Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena

FENIX 200 DCL HRC/ HB 10kgf-187.5kgf Digitalni displej 5” osetljiv na dodir sa integrisanom upravljačkom jedinicom Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena
FENIX 300 RS HRC/ HB 1kgf-250kgf i-Touch upravljačka jedinica Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena
FENIX 300 RS-IMP HRC/ HB 1kgf-250kgf Impressions™LT softver Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena
HAWK 250RS/HAWK 450RS HRC/ HB 1kgf-187.5kgf i-Touch upravljačka jedinica Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena
HAWK 400RS-IMP HRC/ HB 1kgf-187.5kgf Impressions™ MT softver Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena, motorizovano pomeranje (opcija)
HAWK 651RS HRC 3kgf-150kgf i-Touch upravljačka jedinica Spuštanje isturenog nosa preko tastera
HAWK 652RS-IMP HRC/ HB/HV 1kgf-187.5kgf Impressions™ MT softver Spuštanje isturenog nosa i podizanje uzoraka (dupla kontrola Z-ose) preko tastera
VERZUS 720RS(B) HRC/ HB 1kgf-250kgf Impressions™ MT softver Ručno upravljanje pomoću rotirajućeg vretena (motortizovana Z-osa opcija)
NEMESIS 6100 HRC/ HB 1kgf-250kgf i-Touch upravljačka jedinica CNC motorizovana glava, upravljanje pomoću džojstika
NEMESIS 6200 HRC/ HB 1kgf-250kgf Impressions™ MT softver CNC motorizovana glava, upravljanje pomoću džojstika
NEMESIS 6200 HRC/ HB 1kgf-250kgf Impressions™ MT softver CNC motorizovana glava, upravljanje pomoću džojstika

Zatražite ponudu: