tehnoalat-logo-200

Kontrolni listići i šabloni

Digitalni kontolnik zazora
SYLVAC- Švajcarska

 • Tačnost prema DIN 2275:2014-03 klasa TC1
 • Veliki ekran za lako očitavanje rezultata
 • Nivo zaštite od prašine i vlage

Šifra

Ospeg (mm)

Debljina pojedinačnog kontrolnika (mm)

Dužina (mm)

Broj komada

921-0100

0,05 – 1,00

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,

0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50,

0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75,

0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

99

20

921-0110

0,04 – 1,00

0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08,

0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,

0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60,

0.70, 0.80, 0.90, 1.00

99

19

Set kontolnih listova za proveru koraka navoja
KERN - Nemačka

 • Nerđajući čelik
 • Vijak za stezanje

Šifra

Opcije

Opseg

Broj komada

303-10

60° metrični

0,25 – 6,00

24

303-15

60° metrični/

55° Whitworth/

55° cevni navoj

0,25 – 6,00

4 – 62

8 – 28

58

303-16

60° metrični/

55° Whitworth

0,25 – 6,00

4 – 62

52

Set kontolnih listova za proveru zazora
KERN - Nemačka

 • Nerđajući čelik
 • Dužina 100 mm sa radijusem na kraju
 • Vijak za stezanje

Šifra

Opseg

Broj komada

303-35

0,05 – 0,50

8

303-36

0,05 – 1,00

13

303-37

0,05 – 1,00

20

303-38

0,05 – 2,00

21

303-39

0,10 – 0,50

21

303-40

0,03 – 0,10

8

303-41

0,03 – 1,00

32

Set kontolnih listova za proveru radijusa
KERN - Nemačka

 • Konkavna i konveksna
 • Fino obrađeno
 • Vijak za stezanje

Šifra – čelik

Šifra – nerđajući čelik

Opseg

Broj komada

303-20

303-23

1,00 – 7,00

17

303-21

303-24

7,50 – 15,00

16

303-22

303-27

15,50 – 25,00

15

Zatražite ponudu: