tehnoalat-logo-200

Prizme

Prizme – nisu ojačane
KERN - Nemačka

 • Ugao 90°
 • Tačnost ± 0,064 mm
 • Uparivo
 • Isporuka u paru
Šifra   Dimenzije D x Š x V (mm) Ø mm
580-40 100 x 40 x 30 6 – 40
580-41 150 x 50 x 40 8 – 50
580-42 200 x 70 x 50 8 – 70

Prizme – ojačane
KERN - Nemačka

 • Ugao 90°
 • Tačnost ± 0,008 mm
 • Uparivo
 • Isporuka u paru
Šifra   Dimenzije D x Š x V (mm) Ø mm
580-44 75 x 35 x 30 5 – 40
580-45 100 x 47 x 40 5 – 55
580-46 150 x 55 x 45 5 – 60
580-47 200 x 65 x 55 5 – 75
580-48 250 x85 x 70 5 – 100
     

Magnetna merna I stezna prizma
KERN - Nemačka

 • Odvojivi magnet
 • Tačnost 0,004 mm
 • Merna površina nije ojačana
 • Napravljeno od čelika
Šifra Dimenzije D x Š x V (mm) Ø mm Sila magneta Isporuka
302-70 80 x 67 6 – 66 900 N pojedinačno
302-71 100 x 70 6 – 70 1200 N pojedinačno
302-72 80 x 67 6 – 66 900 N u paru
302-73 100 x 70 6 – 70 1200 N u paru

Dvostruke prizme
KERN - Nemačka

 • Ojačani nerđajući čelik
 • Tačnost 0,004 mm
 • Sa uzengijom za stezanje
 • Isporuka u paru
Šifra Dimenzije D x Š x V (mm) Ø mm
580-30 40 x 35 x 35 25
580-31 70 x 45 x 41 40
580-32 70 x 63 x 44 40

Zatražite ponudu: