tehnoalat-logo-200

Laserski mikrometar

Laserski mikrometar – merna jedinica i displej u paketu
MITUTOYO - Japan

  • Model LSM-6902H je visoko precizni, bezkontaktni merni sistem koji koristi brze laserske zrake za precizno merenje uzoraka. Idealan je za uzorke koje je nemoguće ili teško meriti standardnim alatima, kao na primer plastične delove ili meke uzorke koji se mogu deformisati pod pritiskom.
  • Pogodno je za merenje kontrolnika
  • Širok merni opseg od 0,1 mm do 25 mm
  • Pruža ultra visoku preciznost (na 20˚C*1) sa lineranošću od ±0,5 µm u celom svom opsegu kao i ±(0,3+0,1ΔD) µm u užem opsegu
  • Veoma visoka ponovljivost (±2ơ) od 0,045 μm
  • Greška pozicioniranja*2 – ±0,5 µm
  • Meri opseg – 3×25 mm

*¹ U centru mernog opsega
*² Potencijalna greška merenja zbog varijacije položaja radnog komada unutar mernog opsega
∆D = Razlika u prečniku između master komada i radnog komada

Šifra

Merni opseg (mm)

Rezolucija (birajuća)

544-498D

0,1-25

0,01-10 µm

Zatražite ponudu: