tehnoalat-logo-200

Lepezasti brusni alati

Lepezasti alati  
Opće informacije o lepezastim brusevima  
Kod lepezastih bruseva su lamele od brusnog sredstva na podlozi raspoređene radijalno oko  
osovine alata u obliku lepeze. Zbog svoje fleksibilnost se odlično prilagođavaju konturama izratka.  
Brusno zrno je smješteno u vezivu od vještačke smole na fleksibilnom nosaču platna koji je  
otporan na vuču.  
Lepezasti brusevi se u ISO 3919 vode pod nazivom „Lamelni brusni čepovi“.  
Faktori koji utiču na rezultat rada:  
Habanje alata i temperaturno opterećenje:  
Smanjenje pritiska pritiskanja i obodne brzine kao i dodavanje ulja za brušenje smanjuju  
habanje alata i temperaturno opterećenje obratka.  
Skidanje materijala:  
Povećanje učinka skidanja bi se trebalo postići grubljom granulacijom, a ne putem povećanja  
pritiska pritiskanja, kako bi se spriječilo nepotrebno habanje alata i temperaturno opterećenje  
obratka.  
Hrapavost površine:  
Povećanje brzine rezanja kao rezultat daje malo finiju površinu. Povećanjem kontaktnog pritiska  
površina postaje malo grublja. Što je mekši materijal za obradu, to će grublja biti površina koja  
nastane korištenjem istih veličina zrna.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
PFERDVALUE:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220155455  
F 6030/6 A 120  
PFERDERGONOMICS preporučuje lepezaste  
bruseve, da bi se vibracije i buka koji nastaju  
prilikom primjene odr živo snizile i povećala  
udobnost rada.  
Konstantno visoko skidanje materijala u  
toku cijelog vijeka trajanja, jer se stalno  
oslobađa novo, agresivno brusno sredstvo.  
Zahvaljujući ravnoj konstrukciji livenog  
jezgra moguća je čeona primjena vrlo tijesno  
uz ivice i u kutovima.  
4
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
F
= lepezasti brus  
6030 = vanjski ø D x širina T [mm]  
6
A
120  
= ø drške Sd [mm]  
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
Zadaci obrade:  
Izjednačavanje  
Skidanje srha  
Sigurnosne upute:  
Površinska obrada  
Obrada šavova zavarivanja  
Strukturiranje  
Navedeni maksimalno dopušteni brojobrtaja  
iz bezbjednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Postepeno fino brušenje  
Stisni pritisak znatno smanjiti, ako se  
prekorači navedeni broj okretaja.  
Sigurnost je zagarantovana samo kada:  
- dužina stezanja drške iznosi najmanje  
15 mm.  
- navedeni maksimalni broj obrtaja  
kod otvorenih dužina drške ne bude  
prekoračen.  
Preporuke za primjenu:  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 15–20 m/s. Pritom se  
postiže idealan kompromis između učinka  
skidanja materijala, kvaliteta površine,  
temperaturnog opterećenja materijala i  
trošenja alata.  
Koristiti ulje za brušenje koje je odgovaraju-  
će za materijal kako bi se znatno produžio  
vijek trajanja i brusni učinak alata. Detaljne  
informacije i podatke za naručivanje ulja za  
brušenje pronaći ćete na stranici 155.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  Lepezasti alati  
Lepezasti točkovi  
Kod lepezastih bruseva su lamele od brusnog sredstva na podlozi raspoređene radijalno oko osovine alata u obliku lepeze.  
Zbog svoje fleksibilnost se idealno prilagođavaju konturama obratka. Brusno zrno je smješteno u vezivu od vještačke smole na  
fleksibilnom nosaču platna koji je otporan na vuču.  
Lepezasti točkovi se u ISO 5429 vode pod nazivom „Lamelni brusni diskovi“.  
Faktori koji utiču na rezultat rada:  
Habanje alata i temperaturno opterećenje:  
Smanjenje pritiska pritiskanja i obodne brzine kao i dodavanje ulja za brušenje smanjuju habanje alata i temperaturno opterećenje obratka.  
Skidanje materijala:  
Povećanje učinka skidanja bi se trebalo postići grubljom granulacijom, a ne putem povećanja pritiska pritiskanja, kako bi se spriječilo nepotrebno  
habanje alata i temperaturno opterećenje obratka.  
Hrapavost površine:  
Povećanje brzine rezanja kao rezultat daje malo finiju površinu. Povećanjem pritiska pritiskanja površina postaje malo grublja. Što je mekši materijal  
za obradu, to će grublja biti površina koja nastane korištenjem istih veličina zrna.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Sigurnosne upute:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 15–30 m/s. Pritom se  
postiže idealan kompromis između učinka  
skidanja materijala, kvaliteta površine, tem-  
peraturnog opterećenja materijala i trošenja  
alata.  
Koristiti ulje za brušenje koje je  
odgovarajuće za materijal kako bi se znatno  
produžio vijek trajanja i brusni učinak  
alata. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje ulja za brušenje pronaći ćete na  
stranici 155.  
Lepezasti točkovi u principu treba da se  
koriste zajedno sa odgovarajućim steznim  
prirubnicama.  
Maksimalno dopuštena obodna brzina je  
utvrđena na sljedeći način:  
- Lepezasti brusevi = 50 m/s  
- Lepezasti brusevi za kutne brusilice = 80 m/s  
- Lepezasti valjci = 32 m/s  
Stisni pritisak znatno smanjiti, ako se  
prekorači navedeni broj okretaja.  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbijednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Konstantno visoko skidanje materijala u  
toku cijelog vijeka trajanja, jer se stalno  
oslobađa novo, agresivno brusno sredstvo.  
Zahvaljujući specijalnom steznom sistemu,  
moguća je čeona primjena vrlo tijesno uz  
ivice i u kutovima.  
Zadaci obrade:  
Izjednačavanje  
Skidanje srha  
Površinska obrada  
Obrada šavova zavarivanja  
Strukturiranje  
Za najbolji učinak koristiti pogon alata sa  
najmanje 1.000–1.500 W.  
Napomene o naručivanju:  
Postepeno fino brušenje  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili kom-  
pletan naziv.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220469040  
FR 10030/25,4 A 40  
Pribor:  
Držač alata sa steznom prirubnicom  
Redukcijske prirubnice za lepezaste bruseve  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
PFERDVALUE:  
FR  
= lepezasti brusevi  
10030 = vanjski ø D x širina T [mm]  
25,4 = ø otvora H [mm]  
PFERDERGONOMICS preporučuje lepezaste  
bruseve, da bi se vibracije i buka koji nastaju  
prilikom primjene održivo snizile i povećala  
udobnost rada.  
A
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
40  
Preporučeni opseg broja obrtaja  
Brzina rezanja [m/s]  
15  
20  
25  
30  
40  
50  
80  
ø alata  
Primjer:  
[mm]  
Broj obrtaja [O/M]  
FR 16550/25,4 A 80  
Brzina rezanja: 15–30 m/s  
Broj obrtaja: 1.700–3.400 O/M  
100  
115  
125  
150  
165  
200  
250  
2.800  
2.400  
2.200  
1.900  
1.700  
1.400  
1.100  
3.800  
3.300  
3.000  
2.500  
2.300  
1.900  
1.500  
4.700  
4.100  
3.800  
3.100  
2.800  
2.300  
1.900  
5.700  
4.900  
4.500  
3.800  
3.400  
2.800  
2.200  
7.600  
6.600  
6.100  
5.000  
4.600  
3.800  
3.000  
9.500  
8.300  
7.600  
6.300  
5.700  
4.700  
3.800  
15.200  
13.200  
12.200  
10.100  
9.200  
7.600  
6.100  Lepezasti alati  
Lepezasti valjci  
Verzija FR-W  
Moguće koristiti za univerzalnu površinsku obradu srednje velikih i velikih metalnih površina,  
npr. kod radova finog brušenja na velikim radijusima u proizvodnji posuda, kuhinja i aparata,  
za postizanje homogenih rezultata brušenja (mustri) na velikim površinama i konturama u toku  
ručnog rada.  
D
H
Pogodno za sve standardne sisteme prizmatičnih klinova.  
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
T
Korund A  
ø rupe od 19 mm sa 4 klinasta utora  
odgovara za sve uobičajene pogone valjka.  
Ostale alate za valjke možete pronaći na  
stranicama 116–117 u ovom katalogu i u 8.  
dijelu kataloga.  
Preporuke za primjenu:  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 15–30 m/s.  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Valjkasti pogoni  
PFERDVALUE:  
D
T
H
Veličina zrna  
80 120  
EAN 4007220  
Prep. broj  
okretaja  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm] [mm] [mm]  
40  
60  
150  
180  
okretaja  
100  
100  
19 770498 770504 770511 770528 770535 770542  
3.800  
6.100  
1
FR-W 100100 A ...  
Valjak, komplet FR-W  
SET FR-W  
Komplet sa jakim električnim pogonom brusnog valjka i PFERD alatima za čišćenje, linijsko matiran  
je i najfinije brušenje velikih površina na dijelovima od nehrđajućeg čelika (INOX).  
Sadržaj:  
Prednosti:  
po 1 komad:  
Optimalna, bezstepena regulacija broja  
obrtaja za primjenu lepezastih valjaka i  
POLINOX valjaka.  
Međusobno usklađen predodabir  
najstandardnijih varijanti.  
Električna valjak-brusilica  
UWER 15/40 A-SI D19 sa elektronskom  
regulacijom broja obrtaja (900–3.500 O/M)  
Brusni valjak FR-W 100100 A 80  
POLINOX brusni valjak  
Napomene o naručivanju:  
PNL-W 100100 A 180  
Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje pronaći ćete u 9. dijelu kataloga.  
Valjkaste četke u raznim izvedbama možete  
pronaći u 8. dijelu kataloga.  
Tri prazna pretinca za čuvanje pružaju  
mjesto za dodatne valjkaste alate iz  
programa PFERD.  
D
L x B x H  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
100  
594 x 561 x 161  
777299  
1
SET FR-W 100100 UWER 15/40 230 V  Lepezasti alati  
Opće informacije o POLIFLAP alatima  
POLIFLAP alati su idealni za usklađivanje i obnavljanje površinskih struktura, fino brušenje radijusa,  
konture, lukova i velikih površina.  
Sigurnosne upute:  
PFERDVALUE:  
Maksimalno dopuštena obodna brzina je  
32 m/s.  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbijednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
PFERDERGONOMICS preporučuje POLIFLAP  
alate, da bi se vibracije i buka koji nastaju  
prilikom primjene održivo snizile i povećala  
udobnost rada.  
Pribor:  
POLIFLAP brusne lamele  
POLIFLAP gumene lamele  
POLIFLAP alati  
4
Brusni točak PFL  
Brusni točak se sastoji od nosivog tijela sa drškom i gumenih lamela. Potrebno ga je kompletirati  
sa odgovarajućim brusnim lamelama.  
Kombinacija i raspored brusnih i gumenih lamela daju alatu vrlo veliku fleksibilnost.  
D
Sd  
Prednosti:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Optimalno prilagođavanje raznih struktura  
površine.  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
Napomene o naručivanju:  
Stvara konstantno visok kvalitet površine  
u toku cijelog vijeka trajanja, jer se stalno  
oslobađa novo, oštro brusno sredstvo.  
Udobno rukovanje uslijed posebno lake  
konstrukcije.  
Isporuke bez brusnih lamela. Molimo brusne  
lamele sa željenom granulacijom naručiti  
odvojeno.  
T
PFERDVALUE:  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti za optimalne rezultate na  
nehrđajućem čeliku (INOX) pri broju obrtaja  
između 1.400–1.700 O/M.  
Pri prejakom habanju se preporučuje  
pravovremena zamjena lamela.  
D
T
Sd  
EAN  
Prep. broj Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
4007220  
okretaja  
broj okretaja  
170  
60  
12  
725405  
1.500  
3.500  
1
PFL 17060/12  
Brusne lamele PFL-SL  
Brusne lamele koje odgovaraju POLIFLAP brusnom točku, za postizanje optičkih efekata, od grubih  
do vrlo finih.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Udobno rukovanje uslijed lake zamjene  
nakon habanja.  
Jedinica pakovanja odgovara kompletnoj  
opremi POLIFLAP brusnog točka.  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
L
T
Brusno sredstvo:  
Korund A  
L
T
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
60  
80  
100  
120  
EAN 4007220  
60 725276 725283 725290 725306 725313 725320 725337 725344  
150  
180  
220  
320  
75  
12  
PFL-SL A ...  Lepezasti alati  
Opće informacije o brusnim jastucima  
Jastučni brusevi su idealni za bočno brušenje.  
Sigurnosne upute:  
Pribor:  
Maksimalno dopuštena obodna brzina je  
20 m/s.  
Držač alata za jastučni brus  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
PFERDVALUE:  
PFERDERGONOMICS preporučuje jastučne  
bruseve, da bi se vibracije i buka koji nastaju  
prilikom primjene održivo snizile i povećala  
udobnost rada.  
Jastučni brus KS  
Verzija KS  
4
Specijalan alat sa centričnim navojnim prihvatom za bočno brušenje u žlijebovima, užljebinama i  
prorezima.  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
D
Preporuke za primjenu:  
Da biste istovremeno brusili s obje bočne  
površine, vodite alat ukoso.  
T
Napomene o naručivanju:  
Molimo posebno naručite odgovarajući  
držač alata.  
Prednosti:  
PFERDVALUE:  
Dostezanje teško pristupačnih mjesta, jer  
je moguće brušenje s gornjom i donjom  
stranom.  
Visoka ekonomičnost uslijed brze zamjene  
alata.  
D
[mm]  
T
Veličina  
zrna  
Broj  
slojeva  
EAN Prep. broj  
Maks. Odgovarajući  
Oznaka  
[mm]  
4007220  
okretaja  
dopušt.  
broj  
držači alata  
okretaja  
30  
50  
5
5
80  
80  
4
4
152706  
152768  
6.500  
4.000  
12.000  
8.000  
BO KS 30  
BO KS 50  
20  
20  
KS 30-4 A 80  
KS 50-4 A 80  
Držač alata za jastučni brus BO KS  
BO KS  
BO KS 30  
Odgovarajući držač alata za jastučne bruseve.  
Prednosti:  
S
BO KS 50  
Skraćenje vremena za opremanje zamjenom  
jastučnih bruseva bez oslobađanja držača  
alata iz steznih kliješta.  
L
Odgovarajuće za  
S
L
Navoj  
EAN  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
KS 30-4 A 80  
KS 50-4 A 80  
6
6
40  
40  
1/8 BSW  
152164  
152157  
1
1
BO KS 30  
BO KS 50  
1/4–28 UNF  Lepezasti alati  
Opće informacije POLISTAR  
POLISTAR brusne zvijezde su savitljivi alati koji su razvijeni specijalno za obradu unutrašnjih  
površina otvora i cijevi.  
Prednosti:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Sigurnosne upute:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Maksimalno dopuštena obodna brzina je  
20 m/s.  
Najbolja moguća obrada malih unutrašnjih  
promjera, posebno ø 7–40 mm, na temelju  
dimenzija alata.  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Napomene o naručivanju:  
Držač alata naručiti posebno.  
POLISTAR se isporučuju u arcia.  
Sadržaj tabaka:  
Preporuke za primjenu:  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 15–20 m/s.  
ø 20 i 30 mm = 25 komada  
ø 40 i 50 mm = 10 komada  
POLISTAR je moguće višeslojno paketirati.  
Kako bi se brusno sredstvo optimalno primi-  
jenilo, rasporediti međusobno pomaknuto.  
- PST 20/1,6 za ø otvora od 7–15 mm  
- PST 30/1,6 za ø otvora od 10–20 mm  
- PST 40/3 za ø otvora od 15–25 mm  
- PST 50/3 za ø otvora od 20–40 mm  
Pribor:  
Držač alata za POLISTAR i POLISTAR-TUBE  
PFERDVALUE  
PFERDERGONOMICS preporučuje POLISTAR,  
da bi se vibracije i buka koji nastaju prilikom  
primjene održivo snizile i povećala udobnost  
rada.  
POLISTAR  
Verzija PST  
Brusne zvijezde su specijalno pogodne za obradu unutrašnjih površina cijevi.  
D H  
Brusno sredstvo:  
PFERDVALUE:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D
[mm]  
H
[mm]  
Veličina zrna  
80  
Prep. broj  
okretaja  
Maks. Odgovarajući  
Oznaka  
dopušt. broj  
okretaja  
držači alata  
60  
120  
EAN 4007220  
20  
30  
1,6 661345  
1,6 661468  
661444  
661451  
661512  
15.000  
9.500  
38.000 BO 2,3/1,6 1-5,  
BO 3/1,6 1-5  
100  
100  
PST 20/1,6 A ...  
PST 30/1,6 A ...  
661482  
25.000 BO 2,3/1,6 1-5,  
BO 3/1,6 1-5  
40  
50  
3
3
661543  
661574  
661550  
661581  
661567  
661598  
7.200  
5.700  
19.000  
15.000  
BO 6/3 1-6  
BO 6/3 1-6  
100  
100  
PST 40/3,0 A ...  
PST 50/3,0 A ...  


Zatražite ponudu: