tehnoalat-logo-200

Ravna brusilica električna

Električni pogoni  
Ravna brusilica  
Karakteristike snage:  
UGER 11/330 SI  
33.000–15.000 O/M / 1.050 W  
Bezstepena regulacija broja obrtaja.  
Digitalna elektronika za konstantan broj  
obrtaja.  
380  
155  
Zaštita od preopterećenja.  
Meko pokretanje za zaštitu ljudi, alata i  
pogona.  
68  
41  
Zaštita od ponovnog pokretanja pri padu  
napona (USP).  
PFERDVALUE:  
Obim isporuke:  
3 m mrežnog kabla, stezna kliješta 6 mm,  
2 stezna ključa.  
Oznaka  
EAN  
4007220  
Broj obrtaja  
[O/M]  
Napon Ulazna snaga Izlazna snaga  
Grupa ste-  
znih kliješta  
Neto težina  
[kg]  
[V]  
[W]  
[W]  
50–60 Hz  
UGER 11/330 SI 230 V  
777367 33.000–15.000  
230  
1.050  
650  
8
2,250  
Stezna kliješta  
Stezni ključevi  
Grupa  
Za ø drške  
Oznaka  
EAN  
4007220  
6
8
10  
1/4  
3/8  
mm  
mm  
mm  
inča  
inča  
EM SW 14 mm  
EM SW 18 mm  
206836  
206843  
EAN 4007220  
8
213674 213704 213711 213681 213728  
Mjere vidite u tabeli stranica 116.  
Odgovarajući PFERD alati  
Područje kataloga 2  
Područje kataloga 3*  
Područje kataloga 4*  
Područje kataloga 5  
Područje kataloga 6  
Područje kataloga 8  
TM roto glodala  
Ozubljenje 3, 3 PLUS,  
4, 5, STEEL, INOX,  
NON-FERROUS, CAST,  
TOUGH, TOUGH-S,  
MICRO, ALLROUND,  
TITANIUM  
Brusni čepovi  
ø drške 6 mm:  
Poliflex brusni čepovi  
za fino brušenje  
ø 6 do 25 mm  
Dijamantni brusni  
čepovi  
ø 6,0 do 20,0 mm  
Rezni disk EHT  
do ø 50 mm  
Kist četke sa prihvatom  
neupletena  
PBU ø 10 do 13 mm  
do ø 16 mm  
odgovarajući  
držač alata  
BO SPG 6/6 0-10  
Brusne čahure i nosači  
brusnih čahura  
ø 4 do 38 mm  
CBN brusni čepovi  
ø 9,0 do 20,0 mm  
upletena  
PBG ø 19 do 23 mm  
ø 16 do 50 mm  
Širina ≤ 70 mm  
Dijamantni rezni diskovi Brusni točkovi ER  
ø 30 do 50 mm  
Okrugle četke sa  
drškom  
ø 4 do 16 mm  
POLICAP  
do ø 50 mm  
ø 7 do13 mm  
neupletena  
RBU ø 20 do 30 mm  
Ozubljenje 1, ALU, FVK,  
FVKS, PLAST, EDGE  
ø 6 do 16 mm  
odgovarajući  
držači alata  
BO 6/10 3  
BO 8/10 3  
odgovarajući  
držači alata  
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
POLIROLL/POLICO  
ø 6 do 12 mm  
upletena  
RBG ø 76 do 100 mm  
HSS roto glodala  
Specijalna ozubljenja  
do ø 3,2 mm  
Lepezasti brusevi  
ø 15 do 25 mm  
Filc čepovi  
ø 6 do 12 mm  
Ako nije naveden ø drške, u principu važi ø drške  
6 mm.  
*Područja kataloga 3/4: Podaci se odnose na dužinu otvorene drške od 10 mm i na navedene maks.  
dimenzije brusnih čepova.  
Napomena: Obratite pažnju na preporuke za brzinu rezanja odnosno na maks. dozvoljene brojeve obrtaja u  
dijelovima 2–8 kataloga.  

Zatražite ponudu: