tehnoalat-logo-200

Brusni čepovi za tvrde materijale

Brusni čepovi  
Za univerzalnu primjenu na materijalima koji se teško rastvaraju  
Brusni čepovi TOUGH  
Verzija TOUGH je pogodna specijalno za primjenu na titanijskim materijalima, legurama na bazi  
nikla i kobalta kao i za obradu kaljenih čeličnih dijelova i naručenih zavarivanja. U zadatke obrade  
između ostalog spadaju brušenje zavarivanja u okviru popravke, kao i dorada na lopaticama  
turbine tokom održavanja aviona i dodatno brušenje zavarivanja popravke u proizvodnji alata i  
kalupa.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Hladno brušenje uslijed naklonosti mješavine  
zrna ka raspršivanju.  
Brusni čepovi TOUGH pri brzini rezanja od  
30 do 50 m/s postižu svoj najbolji učinak.  
Visok učinak skidanja i veoma dobar vijek  
trajanja.  
Konstantne brzine skidanja zbog efekta­  
samooštrenja keramičkog zrna.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Obradive sirovine:  
Napomene o naručivanju:  
Kaljeni, oplemenjeni čelici preko  
1.200 N/mm2 (veće 38 HRC)  
Titanijske legure  
Molimo nazivu dodati željenu  
veličinu zrna.  
Titanij  
Sigurnosne upute:  
Materijali otporni na visoke temperature  
Legure na bazi nikla i kobalta  
Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja odnosi  
se na otvorenu dužinu drške od 10 mm.  
Izvedba:  
Keramičko vezivo  
Mješavina korunda od keramičkog zrna i  
bijelog plemenitog korunda  


Zatražite ponudu: