tehnoalat-logo-200

Brusne ploče

Brusne ploče  
Brzi put do optimalnog alata  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci obrade  
Linija  
kvaliteta  
Čelik:  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Aluminij  
(ALU)  
Liv  
(CAST)  
Površinsko  
brušenje  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★★  
Obrada šava  
zavarivanja  
Obaranje ivica  
Skidanje srha  
Brušenje  
PSF STEEL  
Strana 53  
PSF STEELOX  
Strana 53  
PSF STEELOX  
Strana 53  
kutnog šava  
Obrada  
korjenih­  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
SG STEEL  
Strana 54  
CERAMIC SG  
COMFORT STEEL  
Strana 56  
SG INOX  
Strana 55  
SG ALU  
Strana 55  
Brusne ploče za  
livnicu  
od strane 60  
šavova  
★★★  
Brušenje fuga  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
CERAMIC SGP ZIRKON SGP WHISPER SGP CERAMIC SGP WHISPER SGP  
STEELOX  
Strana 59  
STEEL  
Strana 58  
STEELOX  
Strana 57  
STEELOX  
Strana 59  
STEELOX  
Strana 57  
CC-GRIND brusne diskove  
možete pronaći na strani 44.  
DUODISC kombinovane diskove  
za rezanje i skidanje srha možete  
pronaći na strani 15.  
DUODISC kombinovane diskove  
za rezanje i skidanje srha sivog/  
nodularnog liva možete pronaći  
na strani 25.  
Brusne lonce možete pronaći na  
strani 62.  
Brusne lonce možete pronaći na  
strani 63.  
Brusna ploča CERAMIC SGP STEELOX  
Brusna ploča visokog učinka sa keramičkim zrnom za brzo i ekonomično brušenje.  
Prednosti:  
Ultimativna agresivnost i izvanredno dug vijek trajanja uslijed efekta samooštrenja brusnog  
sredstva visokog učinka keramičkog zrna u kombinaciji sa specijalnom tehnologijomveziva.  
Ušteda radnih troškova putem znatno bržeg napredovanja rada u poređenju sa  
konvencionalnim brusnim pločama.  
Rad sa uštedom snage.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 59.  
Brusna ploča CERAMIC SG COMFORT STEEL  
CERAMIC SG COMFORT je hibridna brusna ploča za čelik. Ona kombinuje jedan sloj brusnog  
sredstva na podlozi i jednu klasičnu brusnu ploču.  
Prednosti:  
Kombinacijom sloja brusnog sredstva sa optimalno pozicioniranim zrnom i brusnom pločom  
visoke brusljivosti, CERAMIC SG COMFORT nudi vrlo brzo napredovanje u toku rada i  
maksimalnu ekonomičnost.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo dobrom vijeku trajanja.  
Bez ograničenja upotrebe – moguće koristiti i sa obodom.  
Znatno manja emisija buke i manje vibracije nego kod konvencionalnih brusnih ploča.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 56.  
Brusne ploče  
Univerzalna linija PSF ★  
PSF STEEL ★ ★  
Brusna ploča za čelik sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Brzo napredovanje rada i visoka ekonomičn  
ost uslijed visoke brusljivosti.  
Dobar vijek trajanja.  
Pogodno i za kutne brusilice male snage.  
Meka karakteristika brušenja, dobro skida  
već i pri malom pritiskanju.  
Čelik, lijevano željezo  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Korund A  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
100  
115  
125  
150  
180  
6,3  
653944  
470510  
471142  
952726  
470527  
470534  
470541  
470558  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 100-6 PSF STEEL/16,0  
E 115-7 PSF STEEL  
E 125-7 PSF STEEL  
E 150-7 PSF STEEL  
E 180-7 PSF STEEL  
E 180-8 PSF STEEL  
E 230-7 PSF STEEL  
E 230-8 PSF STEEL  
7,2  
7,2  
7,2  
7,2  
8,3  
7,2  
8,3  
8.500  
230  
6.600  
6.600  
PSF STEELOX ★ ★  
Brusna ploča za čelik i nehrđajući čelik (INOX) sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Moguće univerzalno koristiti na čeliku i  
nehrđajućem čeliku (INOX).  
Brzo napredovanje rada i visoka ekonomičn  
ost uslijed visoke brusljivosti.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
6
Brusna sredstva:  
Korund A  
Dobar vijek trajanja.  
Pogodno i za kutne brusilice male snage.  
Meka karakteristika brušenja, dobro skida  
već i pri malom pritiskanju.  
Preporuke za primjenu:  
Širina od 4,1 mm i 4,6 mm optimalno je  
pogodna za obradu korenog šava.  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
100  
115  
6,3  
643273  
640869  
640852  
643068  
640883  
807774  
641002  
640753  
807781  
640999  
470589  
640951  
470602  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
10.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 100-6 PSF STEELOX/16,0  
E 115-4,1 PSF STEELOX  
E 115-7 PSF STEELOX  
E 125-4,1 PSF STEELOX  
E 125-7 PSF STEELOX  
E 150-4,1 PSF STEELOX  
E 150-7 PSF STEELOX  
E 180-4,1 PSF STEELOX  
E 180-4,6 PSF STEELOX  
E 180-7 PSF STEELOX  
E 180-8 PSF STEELOX  
E 230-7 PSF STEELOX  
E 230-8 PSF STEELOX  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
4,6  
7,2  
8,3  
7,2  
8,3  
125  
150  
180  
8.500  
8.500  
8.500  
230  
6.600  
6.600  
Brusne ploče  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
SG STEEL ★ ★ ★  
Brusna ploča za čelik sa visokom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brzo napredovanje rada i maksimalna ekono  
mičnost uslijed visoke brusljivosti.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo  
dobrom vijeku trajanja.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Obradive sirovine:  
Specijalni korund A  
Čelik  
Preporuke za primjenu:  
Širina od 4,1 mm optimalno je pogodna za  
obradu korijenog šava.  
D
U
EAN  
*
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
70  
76  
6,3  
6,3  
4,1  
6,3  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
8,3  
7,2  
8,3  
471067  
471081  
471104  
471111  
640845  
468944  
457696  
468951  
529225  
640791  
478752  
470145  
470152  
470169  
470176  
*
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0  
10,0  
21.800  
20.200  
15.300  
15.300  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
10.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 70-6 SG STEEL/10,0  
E 76-6 SG STEEL/10,0  
E 100-4,1 SG STEEL/16,0  
E 100-6 SG STEEL/16,0  
E 115-4,1 SG STEEL  
E 115-7 SG STEEL  
100  
16,0  
16,0  
115  
125  
150  
180  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
E 125-4,1 SG STEEL  
E 125-7 SG STEEL  
E 150-4,1 SG STEEL  
E 150-7 SG STEEL  
E 180-4,1 SG STEEL  
E 180-7 SG STEEL  
8.500  
8.500  
E 180-8 SG STEEL  
230  
6.600  
E 230-7 SG STEEL  
6.600  
E 230-8 SG STEEL  
* Pogodno i za nehrđajući čelik (INOX).  
Brusne ploče  
Linja učinkovitosti SG ★★  
SG INOX ★  
Brusna ploča za nehrđajući čelik (INOX) sa visokom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Mekana karakteristika brušenja za hladno  
brušenje na nehrđajućem čeliku (INOX).  
Brzo napredovanje rada i maksimalna ekono  
mičnost uslijed visoke brusljivosti.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo  
dobrom vijeku trajanja.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Specijalni korund A  
Preporuke za primjenu:  
Širina od 4,1 mm i 5,2 mm optimalno je  
pogodna za obradu korenog šava.  
Obradive sirovine:  
Plemeniti čelik (INOX)  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
4,1  
457627  
470244  
457689  
520079  
470251  
332245  
475287  
470398  
470404  
470411  
470428  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 115-4,1 SG INOX  
E 115-7 SG INOX  
E 125-4,1 SG INOX  
E 125-5,2 SG INOX  
E 125-7 SG INOX  
E 150-7 SG INOX  
E 180-4,1 SG INOX  
E 180-7 SG INOX  
E 180-8 SG INOX  
E 230-7 SG INOX  
E 230-8 SG INOX  
7,2  
4,1  
5,2  
7,2  
7,2  
4,1  
7,2  
8,3  
7,2  
8,3  
125  
150  
180  
8.500  
8.500  
230  
6.600  
6.600  
SG ALU ★  
Brusna ploča za aluminij i druge neferitne metale sa visokom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom  
trajanja.  
6
Prednosti:  
Obradive sirovine:  
Bez zapunjavanja brusne ploče i na mekim,  
podmazujućim radnim materijalima.  
Brzo napredovanje rada i maksimalna ekono  
mičnost uslijed visoke brusljivosti.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo  
dobrom vijeku trajanja.  
Aluminij, ostali neželjezni metali  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Ne sadrži punila, koja ostavljaju neželjene  
ostatke na obratku. Tako se površina može  
direktno zavarivati.  
Brusna sredstva:  
Specijalni korund A i silicij-karbid C  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
125  
150  
180  
230  
7,2  
475393  
475409  
952832  
475416  
617793  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
E 115-7 SG ALU  
E 125-7 SG ALU  
E 150-7 SG ALU  
E 180-7 SG ALU  
E 230-7 SG ALU  
7,2  
7,2  
7,2  
7,2  
6.600  
Brusne ploče  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
CERAMIC COMFORT  
CERAMIC SG COMFORT je hibridna brusna ploča za čelik. Ona kombinuje jedan sloj brusnog  
sredstva na podlozi i jednu klasičnu brusnu ploču.  
Prednosti:  
Kombinacijom sloja brusnog sredstva sa  
optimalno pozicioniranim zrnom i brusnom  
pločom visoke brusljivosti, CERAMIC SG  
COMFORT nudi vrlo brzo napredovanje u  
toku rada i maksimalnu ekonomičnost.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo  
dobrom vijeku trajanja.  
Bez ograničenja upotrebe – moguće koristiti  
i sa obodom.  
Znatno manja emisija buke i manje vibracije  
nego kod konvencionalnih brusnih ploča.  
CERAMIC SG COMFORT STEEL ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Čelik  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO i specijalni korund A  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
125  
7,6  
7,6  
104491  
104507  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
E 115-7 CERAMIC SG COMFORT STEEL  
E 125-7 CERAMIC SG COMFORT STEEL  
Brusne ploče  
Specijalna linija SGP ★★ ★  
WHISPER  
Zbog svoje višeslojne konstrukcije brusna ploča WHISPER proizvodi znatno manje vibracija und  
prilično manje buke nego standarde brusne ploče. Opterećenje bukom se smanjuje za do 12 dB(A),  
što odgovara smanjenju većem od 90 %.  
Osim toga, fleksibilna konstrukcija alata omogućava mekano, udobno brušenje uz izvanredan  
kvalitet površine.  
Prednosti:  
Moguće univerzalno koristiti na čeliku i  
nehrđajućem čeliku (INOX).  
Udobno brušenje.  
Rješavač problema za cunder.  
Znatno manja emisija buke i manje vibracije  
nego kod konvencionalnih brusnih ploča.  
SGP WHISPER STEELOX ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Brusna sredstva:  
Čelik, cunder, plemeniti čelik (INOX)  
Specijalni korund A  
Zadaci obrade:  
PFERDVALUE:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
6
115  
125  
7,4  
7,4  
827505  
827512  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
E 115-7 SGP WHISPER STEELOX  
E 125-7 SGP WHISPER STEELOX  
Brusne ploče  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★ ★  
ZIRKON SGP STEEL ★ ★ ★ ★  
Brusna ploča sa cirkonskim korundom za čelik sa visokom brusljivosti i odličnim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brz napredak rada i maksimalna ekonomičn  
ost uslijed vrlo dobre brusljivosti.  
Manje zamjena alata zahvaljujući izuzetnom  
vijeku trajanja.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Obradive sirovine:  
Cirkonski korund Z i specijalni korund A  
Čelik  
PFERDVALUE:  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
125  
150  
180  
230  
7,2  
640913  
640920  
640784  
640937  
640944  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
E 115-7 ZIRKON SGP STEEL  
E 125-7 ZIRKON SGP STEEL  
E 150-7 ZIRKON SGP STEEL  
E 180-7 ZIRKON SGP STEEL  
E 230-7 ZIRKON SGP STEEL  
7,2  
7,2  
7,2  
7,2  
6.600  
Brusne ploče  
Specijalna linija SGP ★★ ★  
CERAMIC  
Brusna ploča visokog učinka sa keramičkim zrnom za brzo i ekonomično brušenje.  
Prednosti:  
Ultimativna agresivnost i izvanredno dug  
vijek trajanja uslijed efekta samooštrenja  
brusnog sredstva visokog učinka keramičkog  
zrna u kombinaciji sa specijalnom tehnolo-  
gijom veziva.  
Ušteda radnih troškova putem znatno bržeg  
napredovanja rada u poređenju sa konvenci-  
onalnim brusnimpločama.  
Rad sa uštedom snage.  
CERAMIC SGP STEELOX ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Preporuke za primjenu:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
Širina od 4,1 mm optimalno je pogodna za  
obradu korijenog šava.  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
PFERDVALUE:  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
6
115  
125  
150  
180  
230  
4,1  
094105  
007112  
094112  
007129  
094136  
068267  
094143  
011690  
094150  
019948  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
10.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX  
E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX  
E 125-4,1 CERAMIC SGP STEELOX  
E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX  
E 150-4,1 CERAMIC SGP STEELOX  
E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX  
E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX  
E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX  
E 230-4,1 CERAMIC SGP STEELOX  
E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
4,1  
7,2  
8.500  
6.600  
6.600  
Brusne ploče  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
Brusne ploče za livnicu  
Za grubu primjenu u livnicama i pogonima za čišćenje PFERD nudi posebno robusne brusne ploče,  
koje i u tim uslovima garantuju maksimalnu bezbednost i postižu maksimalan učinak. Oni su  
optimizirani za primjenu na pneumatskim turbinskim i visokofrekvencijskim brusilicama.  
PFERD Vam u vezi sa svim pitanjima obrade u livnicama i pogonima za čišćenjima nudi  
individualno pružanje savjeta. Naši iskusni savjetnici za distribuciju i tehnički savjetnici za klijente  
rado će Vam pomoći. Kontaktirajte nas.  
SG CAST + ALU ★ ★ ★  
Brusna ploča za željezni liv i aluminij optimizirana za primjenu u livnicama i čistionicama sa  
visokom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brz napredak rada i visoka ekonomičnost usl  
ijed visoke brusljivosti.  
Brušenje poršine, obaranje ivica, skidanje  
srhova  
Vrlo dobar vijek trajanja.  
Brusna sredstva:  
Obradive sirovine:  
Specijalni korund A i silicij-karbid C  
Sivi/nodularni liv (GG/GJL, GGG/GJS), omotač  
liva sa zatvorenim pijeskom i dijeličima rude,  
tvrde aluminijske legure  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
180  
230  
7,2  
520208  
520215  
22,23  
22,23  
8.500  
6.600  
10  
10  
E 180-7 SG CAST+ALU  
E 230-7 SG CAST+ALU  
7,2  
SG CAST + STONE ★ ★ ★  
Brusna ploča za željezni liv (takođe: omotač liva) i tvrde legure aluminija optimizirana za primjenu  
u livnicama i čistionicama sa visokom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brz napredak rada i visoka ekonomičnost usl  
ijed visoke brusljivosti.  
Brušenje poršine, obaranje ivica, skidanje  
srhova  
Vrlo dobar vijek trajanja.  
Brusna sredstva:  
Obradive sirovine:  
Silicij-karbid C  
Lijevano željezo, gusana membrana, beton,  
tvrde aluminijske legure  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
125  
180  
230  
7,2  
471135  
643303  
471173  
329290  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
E 115-7 SG CAST+STONE  
E 125-7 SG CAST+STONE  
E 180-7 SG CAST+STONE  
E 230-7 SG CAST+STONE  
7,2  
7,2  
7,2  
6.600  
Brusne ploče  
Linja učinkovitosti SG ★★  
ZIRKON SG CAST + STEEL ★ ★ ★  
Brusna ploča sa cirkonskim korundom za željezni liv i čelik optimizirana za primjenu u livnicama i  
čistionicama sa odličnom brusljivosti i vrlo dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brz napredak rada i visoka ekonomičnost usl  
ijed visoke brusljivosti.  
Vrlo dobar vijek trajanja.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obrada  
sučeonog šava, izdubljivanje, obaranje ivica,  
skidanje srhova  
Obradive sirovine:  
Brusna sredstva:  
Sivi/nodularni liv (GG/GJL, GGG/GJS), čelik  
Cirkonski korund Z i specijalni korund A  
Preporuke za primjenu:  
Širina od 4,1 mm i 5,2 mm optimalno je  
pogodna za obradu korenog šava.  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
115  
125  
180  
7,2  
802359  
802380  
470435  
470480  
640760  
640876  
470459  
470503  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
8.500  
6.600  
6.600  
6.600  
6.600  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
E 115-7 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 125-7 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 180-7 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 180-8 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 230-4,1 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL  
E 230-8 ZIRKON SG CAST+STEEL  
7,2  
7,2  
8,3  
4,1  
5,2  
7,2  
8,3  
230  
ZIRKON SG CAST ★ ★ ★  
Brusna ploča sa cirkonskim korundom za željezni liv optimizirana za primjenu u livnicama i  
čistionicama sa odličnom brusljivosti i vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Najbrži napredak rada i visoka ekonomičnos  
t uslijed izrazite brusljivosti.  
Izuzetan vijek trajanja.  
Brušenje poršine, obaranje ivica, skidanje  
srhova  
6
Brusna sredstva:  
Cirkonski korund Z, specijalni korund A i  
silicij-karbid C  
Obradive sirovine:  
Sivi/nodularni liv (GG/GJL, GGG/GJS), gusana  
membrana  
D
U
EAN  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
4007220  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
Konična izvedba E (oblik 27)  
180  
7,2  
640906  
802403  
640890  
802410  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
8.500  
8.500  
6.600  
6.600  
10  
10  
10  
10  
E 180-7 ZIRKON SG CAST  
E 180-8 ZIRKON SG CAST  
E 230-7 ZIRKON SG CAST  
E 230-8 ZIRKON SG CAST  
8,3  
7,2  
8,3  
230  
DUODISC kombinovane  
diskove za rezanje i skidanje  
srha sivog/nodularnog  
liva možete pronaći na  
strani 25.  
Brusni lonci  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci obrade  
Čelik  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Liv  
(CAST)  
Kamen  
(STONE)  
Brušenje poršine  
Obrada šavova zavarivanja  
Obaranje ivica  
SG CAST + STONE C 16 SG CAST + STONE C 16–80  
SG STEELOX A 16  
SG STEELOX A 16  
-
-
SG STEELOX A 24  
SG STEELOX A 24  
SG CAST + STONE C 24 SG CAST + STONE C 60/80  
SG CAST + STONE C 30  
Skidanje srha  
SG STEELOX A 36/80  
SG STEELOX A 36/80  
-
H
SG STEELOX ★ ★ ★  
T
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
W
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
D
Form 6  
Zadaci obrade:  
H
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova,  
brušenje poršine  
T
Brusna sredstva:  
Korund A  
W
D
Form 11  
Preporuke za primjenu:  
Za obradu šavova zavarivanja postavite malo  
ukoso.  
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Sigurnosne upute:  
Dopuštena maksimalna radna brzina iznosi  
50 m/s.  
D
[mm]  
Veličina  
zrna  
EAN  
4007220  
H [mm]/  
navoj  
T
W
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
Cilindrični brusni lonac ETT (oblik 6)  
80  
36  
80  
698419  
164785  
22,23  
22,23  
27  
27  
8
8
11.900  
11.900  
5
5
50 ETT 80-8 A 36 SG STEELOX  
50 ETT 80-8 A 80 SG STEELOX  
Konusni brusni lonac ETT (oblik 11)  
110  
16  
24  
36  
16  
164730  
803103  
803127  
164747  
22,23  
22,23  
22,23  
M14  
55  
55  
55  
51  
20  
20  
20  
25  
8.600  
8.600  
8.600  
7.600  
2
2
2
2
50 ETT 110-20 A 16 SG STEELOX  
50 ETT 110-20 A 24 SG STEELOX  
50 ETT 110-20 A 36 SG STEELOX  
50 ETT 125-25 A 16 SG STEELOX/M14  
125  
H
SG CAST + STONE ★ ★ ★  
T
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
W
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Zadaci obrade:  
Obaranje ivica, skidanje srhova, brušenje  
poršine  
D
Form 6  
H
Obradive sirovine:  
Brusna sredstva:  
Lijevano željezo, gusana membrana, beton,  
kamen  
Silicij-karbid C  
T
Sigurnosne upute:  
Dopuštena maksimalna radna brzina iznosi  
50 m/s.  
W
D
Form 11  
D
[mm]  
Veličina  
zrna  
EAN  
4007220  
H
[mm]  
T
W
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
Cilindrični brusni lonac ETT (oblik 6)  
80 80 164822  
Konusni brusni lonac ETT (oblik 11)  
22,23  
27  
8
11.900  
5
50 ETT 80-8 C 80 SG CAST+STONE  
110  
16  
24  
30  
60  
164808  
803134  
164815  
803141  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
55  
55  
55  
55  
20  
20  
20  
20  
8.600  
8.600  
8.600  
8.600  
2
2
2
2
50 ETT 110-20 C 16 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 24 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 30 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 60 SG CAST+STONE  
Brusni koturovi  
Linja učinkovitosti SG ★★  
SG STEEL + INOX + CAST ★ ★ ★  
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja za obradu teško pristupačnih mjesta.  
Brusna sredstva:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo posebno naručite odgovarajući  
držač alata.  
Sigurnosne upute:  
Sa montiranim držačima alata umetnuti  
na ravnim brusilicama do maksimalno  
dopuštenog broja obrtaja držača alata.  
Koristiti samo kod brušenja oboda.  
Na pneumatskim ravnim brusilicama moraju  
se koristiti brusni točkovi s promjerom  
od 50 mm i više sa zaštitnom haubom  
(ISO 11148-7).  
Na električnim ravnim brusilicama moraju  
se koristiti brusni točkovi s promjerom  
od 55 mm i više sa zaštitnom haubom  
(EN 60745-2-3).  
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik, čelični gus, plemeniti čelik (INOX),  
lijevano željezo  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova,  
izdubljivanje  
D
T
H
EAN  
Maks. Odgovarajući  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm] 4007220  
dopušt.  
broj  
držači alata  
okretaja  
Verzija ER (oblik 1)  
30  
4,2  
6,2  
4,2  
6,2  
6,2  
6,0  
6,0  
165423  
165430  
165447  
165454  
165461  
165485  
165492  
165508  
51.000  
51.000  
38.200  
38.200  
30.600  
30.600  
30.600  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
40  
50  
6,0  
6,0  
6,0  
10,5  
10,5  
6,2  
6,0  
10,0  
10,0  
6
70  
21.800 BO 8/10 6-20,  
BO 8/10 4-8  
8,7  
10,0  
165805  
21.800 BO 8/10 6-20,  
BO 8/10 4-8  
20  
ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
10,5  
15,7  
10,0  
10,0  
165515  
165539  
21.800  
21.800  
BO 8/10 6-20  
BO 8/10 6-20  
20  
20  
ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
Držač alata za brusne točkove  
Pribor za stezanje brusnih koturova na ravne bruslilice. Stabilna verzija sa maksimalnom sigurnošću  
od loma drške.  
Sigurnosne upute:  
Promjer  
brusni točak [mm]  
Maks. dopušt. broj  
okretaja  
Tmax  
.
Obratiti pažnju na maksimalan broj obrtaja  
brusnog točka i držača alata – manji broj je  
mjerodavan (vidi tabelu).  
30  
40  
50  
70  
31.800  
23.900  
19.100  
13.600  
S
S
Odgovara za  
brusne točkove  
sa rupom  
Tmax.  
[mm]  
EAN  
4007220  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
6
8
6
3–10  
6–20  
4–8  
297650  
297667  
103623  
1
1
1
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
BO 8/10 4-8  
10  

Zatražite ponudu: