Brusne ploče

Brusne ploče  
Brzi put do optimalnog alata  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci obrade  
Linija  
kvaliteta  
Čelik:  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Aluminij  
(ALU)  
Liv  
(CAST)  
Površinsko  
brušenje  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★★  
Obrada šava  
zavarivanja  
Obaranje ivica  
Skidanje srha  
Brušenje  
PSF STEEL  
Strana 53  
PSF STEELOX  
Strana 53  
PSF STEELOX  
Strana 53  
kutnog šava  
Obrada  
korjenih­  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
SG STEEL  
Strana 54  
CERAMIC SG  
COMFORT STEEL  
Strana 56  
SG INOX  
Strana 55  
SG ALU  
Strana 55  
Brusne ploče za  
livnicu  
od strane 60  
šavova  
★★★  
Brušenje fuga  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
CERAMIC SGP ZIRKON SGP WHISPER SGP CERAMIC SGP WHISPER SGP  
STEELOX  
Strana 59  
STEEL  
Strana 58  
STEELOX  
Strana 57  
STEELOX  
Strana 59  
STEELOX  
Strana 57  
CC-GRIND brusne diskove  
možete pronaći na strani 44.  
DUODISC kombinovane diskove  
za rezanje i skidanje srha možete  
pronaći na strani 15.  
DUODISC kombinovane diskove  
za rezanje i skidanje srha sivog/  
nodularnog liva možete pronaći  
na strani 25.  
Brusne lonce možete pronaći na  
strani 62.  
Brusne lonce možete pronaći na  
strani 63.  
Brusna ploča CERAMIC SGP STEELOX  
Brusna ploča visokog učinka sa keramičkim zrnom za brzo i ekonomično brušenje.  
Prednosti:  
Ultimativna agresivnost i izvanredno dug vijek trajanja uslijed efekta samooštrenja brusnog  
sredstva visokog učinka keramičkog zrna u kombinaciji sa specijalnom tehnologijomveziva.  
Ušteda radnih troškova putem znatno bržeg napredovanja rada u poređenju sa  
konvencionalnim brusnim pločama.  
Rad sa uštedom snage.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 59.  
Brusna ploča CERAMIC SG COMFORT STEEL  
CERAMIC SG COMFORT je hibridna brusna ploča za čelik. Ona kombinuje jedan sloj brusnog  
sredstva na podlozi i jednu klasičnu brusnu ploču.  
Prednosti:  
Kombinacijom sloja brusnog sredstva sa optimalno pozicioniranim zrnom i brusnom pločom  
visoke brusljivosti, CERAMIC SG COMFORT nudi vrlo brzo napredovanje u toku rada i  
maksimalnu ekonomičnost.  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo dobrom vijeku trajanja.  
Bez ograničenja upotrebe – moguće koristiti i sa obodom.  
Znatno manja emisija buke i manje vibracije nego kod konvencionalnih brusnih ploča.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 56.  
Brusni lonci  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci obrade  
Čelik  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Liv  
(CAST)  
Kamen  
(STONE)  
Brušenje poršine  
Obrada šavova zavarivanja  
Obaranje ivica  
SG CAST + STONE C 16 SG CAST + STONE C 16–80  
SG STEELOX A 16  
SG STEELOX A 16  
-
-
SG STEELOX A 24  
SG STEELOX A 24  
SG CAST + STONE C 24 SG CAST + STONE C 60/80  
SG CAST + STONE C 30  
Skidanje srha  
SG STEELOX A 36/80  
SG STEELOX A 36/80  
-
H
SG STEELOX ★ ★ ★  
T
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
W
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
D
Form 6  
Zadaci obrade:  
H
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova,  
brušenje poršine  
T
Brusna sredstva:  
Korund A  
W
D
Form 11  
Preporuke za primjenu:  
Za obradu šavova zavarivanja postavite malo  
ukoso.  
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Sigurnosne upute:  
Dopuštena maksimalna radna brzina iznosi  
50 m/s.  
D
[mm]  
Veličina  
zrna  
EAN  
4007220  
H [mm]/  
navoj  
T
W
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
Cilindrični brusni lonac ETT (oblik 6)  
80  
36  
80  
698419  
164785  
22,23  
22,23  
27  
27  
8
8
11.900  
11.900  
5
5
50 ETT 80-8 A 36 SG STEELOX  
50 ETT 80-8 A 80 SG STEELOX  
Konusni brusni lonac ETT (oblik 11)  
110  
16  
24  
36  
16  
164730  
803103  
803127  
164747  
22,23  
22,23  
22,23  
M14  
55  
55  
55  
51  
20  
20  
20  
25  
8.600  
8.600  
8.600  
7.600  
2
2
2
2
50 ETT 110-20 A 16 SG STEELOX  
50 ETT 110-20 A 24 SG STEELOX  
50 ETT 110-20 A 36 SG STEELOX  
50 ETT 125-25 A 16 SG STEELOX/M14  
125  
H
SG CAST + STONE ★ ★ ★  
T
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja.  
W
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Zadaci obrade:  
Obaranje ivica, skidanje srhova, brušenje  
poršine  
D
Form 6  
H
Obradive sirovine:  
Brusna sredstva:  
Lijevano željezo, gusana membrana, beton,  
kamen  
Silicij-karbid C  
T
Sigurnosne upute:  
Dopuštena maksimalna radna brzina iznosi  
50 m/s.  
W
D
Form 11  
D
[mm]  
Veličina  
zrna  
EAN  
4007220  
H
[mm]  
T
W
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
[mm]  
Cilindrični brusni lonac ETT (oblik 6)  
80 80 164822  
Konusni brusni lonac ETT (oblik 11)  
22,23  
27  
8
11.900  
5
50 ETT 80-8 C 80 SG CAST+STONE  
110  
16  
24  
30  
60  
164808  
803134  
164815  
803141  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
55  
55  
55  
55  
20  
20  
20  
20  
8.600  
8.600  
8.600  
8.600  
2
2
2
2
50 ETT 110-20 C 16 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 24 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 30 SG CAST+STONE  
50 ETT 110-20 C 60 SG CAST+STONE  
Brusni koturovi  
Linja učinkovitosti SG ★★  
SG STEEL + INOX + CAST ★ ★ ★  
Brusni lonac sa visokom brusljivosti i dobrim vijekom trajanja za obradu teško pristupačnih mjesta.  
Brusna sredstva:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo posebno naručite odgovarajući  
držač alata.  
Sigurnosne upute:  
Sa montiranim držačima alata umetnuti  
na ravnim brusilicama do maksimalno  
dopuštenog broja obrtaja držača alata.  
Koristiti samo kod brušenja oboda.  
Na pneumatskim ravnim brusilicama moraju  
se koristiti brusni točkovi s promjerom  
od 50 mm i više sa zaštitnom haubom  
(ISO 11148-7).  
Na električnim ravnim brusilicama moraju  
se koristiti brusni točkovi s promjerom  
od 55 mm i više sa zaštitnom haubom  
(EN 60745-2-3).  
Prednosti:  
Visoka brusljivost.  
Dobar vijek trajanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik, čelični gus, plemeniti čelik (INOX),  
lijevano željezo  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova,  
izdubljivanje  
D
T
H
EAN  
Maks. Odgovarajući  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm] 4007220  
dopušt.  
broj  
držači alata  
okretaja  
Verzija ER (oblik 1)  
30  
4,2  
6,2  
4,2  
6,2  
6,2  
6,0  
6,0  
165423  
165430  
165447  
165454  
165461  
165485  
165492  
165508  
51.000  
51.000  
38.200  
38.200  
30.600  
30.600  
30.600  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0  
ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
40  
50  
6,0  
6,0  
6,0  
10,5  
10,5  
6,2  
6,0  
10,0  
10,0  
6
70  
21.800 BO 8/10 6-20,  
BO 8/10 4-8  
8,7  
10,0  
165805  
21.800 BO 8/10 6-20,  
BO 8/10 4-8  
20  
ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
10,5  
15,7  
10,0  
10,0  
165515  
165539  
21.800  
21.800  
BO 8/10 6-20  
BO 8/10 6-20  
20  
20  
ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0  
Držač alata za brusne točkove  
Pribor za stezanje brusnih koturova na ravne bruslilice. Stabilna verzija sa maksimalnom sigurnošću  
od loma drške.  
Sigurnosne upute:  
Promjer  
brusni točak [mm]  
Maks. dopušt. broj  
okretaja  
Tmax  
.
Obratiti pažnju na maksimalan broj obrtaja  
brusnog točka i držača alata – manji broj je  
mjerodavan (vidi tabelu).  
30  
40  
50  
70  
31.800  
23.900  
19.100  
13.600  
S
S
Odgovara za  
brusne točkove  
sa rupom  
Tmax.  
[mm]  
EAN  
4007220  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
6
8
6
3–10  
6–20  
4–8  
297650  
297667  
103623  
1
1
1
BO 6/6 3-10  
BO 8/10 6-20  
BO 8/10 4-8  
10  

Zatražite ponudu: