tehnoalat-logo-200

Četke sa drškom

Kist četke s drškom  
neupletene  
PBU  
Pogodno za lake radove četkanja, poput skidanja srha, čišćenje i uklanjanja hrđe.  
Prednosti:  
Optimalno dostizanje teško pristupačnih  
mjesta kao što su otvori i šupljine putem  
razupiranja žica prilikom rotacije.  
Preporuke za primjenu:  
Za najbolji učinak koristiti pogon alata sa  
najmanje 300 W.  
D
DS=  
6mm  
DC  
DF  
LT  
Napomene o naručivanju:  
Za POS izvedbu, molimo dopuniti naziv sa  
"POS".  
D
[mm]  
DC  
[mm]  
LT  
[mm]  
DF  
[mm]  
L
Pakovanje  
Prep. broj  
okretaja  
Maks. Oznaka  
dopušt.  
broj  
okretaja  
[mm]  
10x  
10  
1
EAN 4007220  
Čelična žica (ST)  
10  
10  
12  
16  
22  
29  
20  
20  
22  
25  
25  
0,20  
0,35  
0,20  
0,35  
0,20  
0,35  
0,20  
0,50  
0,20  
0,50  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
70  
70  
70  
70  
-
530887  
153277  
562574  
562581  
530894  
153253  
530900  
153222  
530917  
153192  
10.000–15.000  
10.000–15.000  
10.000–15.000  
10.000–15.000  
9.000–13.500  
9.000–13.500  
9.000–13.500  
9.000–13.500  
7.500–11.300  
7.500–11.300  
20.000 PBU 1010/6 ST 0,20  
20.000 PBU 1010/6 ST 0,35  
20.000 PBU 1312/6 ST 0,20  
20.000 PBU 1312/6 ST 0,35  
18.000 PBU 1516/6 ST 0,20  
18.000 PBU 1516/6 ST 0,35  
18.000 PBU 2022/6 ST 0,20  
18.000 PBU 2022/6 ST 0,50  
15.000 PBU 3029/6 ST 0,20  
15.000 PBU 3029/6 ST 0,50  
-
-
-
13  
15  
20  
30  
894491  
532256  
894514  
532263  
-
-
Žica od plemenitog čelika (INOX)  
Isporuka sa tijelom četke koje je presvučeno umjetnim materijalom. Sve INOX četke su odmašćene  
10  
13  
15  
20  
30  
10  
12  
16  
22  
29  
20  
20  
22  
25  
25  
0,15  
0,20  
0,35  
0,15  
0,20  
0,35  
0,15  
0,20  
0,35  
0,15  
0,20  
0,50  
0,15  
0,20  
0,50  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
70  
70  
70  
70  
70  
70  
-
598023  
530924  
153291  
598030  
562598  
562604  
598047  
530931  
153260  
598054  
530948  
153246  
598061  
530955  
153215  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
6.000–9.800  
6.000–9.800  
6.000–9.800  
20.000 PBU 1010/6 INOX 0,15  
20.000 PBU 1010/6 INOX 0,20  
20.000 PBU 1010/6 INOX 0,35  
20.000 PBU 1312/6 INOX 0,15  
20.000 PBU 1312/6 INOX 0,20  
20.000 PBU 1312/6 INOX 0,35  
18.000 PBU 1516/6 INOX 0,15  
18.000 PBU 1516/6 INOX 0,20  
18.000 PBU 1516/6 INOX 0,35  
18.000 PBU 2022/6 INOX 0,15  
18.000 PBU 2022/6 INOX 0,20  
18.000 PBU 2022/6 INOX 0,50  
15.000 PBU 3029/6 INOX 0,15  
15.000 PBU 3029/6 INOX 0,20  
15.000 PBU 3029/6 INOX 0,50  
-
-
-
-
-
-
894545  
532287  
-
894552  
532294  
-
-
-
Mesingana žica (MES)  
10  
13  
15  
20  
30  
10  
12  
16  
22  
29  
20  
20  
22  
25  
25  
0,30  
0,30  
0,30  
0,50  
0,50  
65  
65  
65  
70  
70  
-
-
-
-
-
153284  
562611  
220672  
153239  
153208  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
6.000–9.800  
20.000 PBU 1010/6 MES 0,30  
20.000 PBU 1312/6 MES 0,30  
18.000 PBU 1516/6 MES 0,30  
18.000 PBU 2022/6 MES 0,50  
15.000 PBU 3029/6 MES 0,50  
Prevlaka od umjetnog materijala, silicij-karbid (SiC)  
10  
13  
15  
20  
30  
10  
12  
16  
22  
29  
20  
20  
22  
25  
25  
0,90  
0,90  
0,90  
0,90  
0,90  
65  
65  
65  
70  
70  
-
220696  
562628  
220689  
220665  
220658  
8.000–13.000  
8.000–13.000  
7.200–11.700  
7.200–11.700  
6.000–9.800  
20.000 PBU 1010/6 SiC 180 0,90  
20.000 PBU 1312/6 SiC 180 0,90  
18.000 PBU 1516/6 SiC 180 0,90  
18.000 PBU 2022/6 SiC 180 0,90  
15.000 PBU 3029/6 SiC 180 0,90  
-
532348  
532355  
-

Zatražite ponudu: