POLIFAN lepezasti diskovi

POLIFAN lepezasti diskovi  
Brzi put do optimalnog alata  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci  
obrade  
Linija  
kvaliteta  
Čelik  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Aluminij  
(ALU)  
Površinsko­  
brušenje  
Obrada­  
šavova­  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★★  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
A PSF STEELOX  
Strana 33  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
zavarivanje  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
A SG STEELOX  
Strana 34  
CO-FREEZE SG INOX  
Strana 37  
A-COOL SG INOX +  
ALU  
A-COOL SG  
INOX + ALU  
Strana 34  
★★★  
Strana 34  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP STRONG STEEL  
CO-FREEZE SGP STRONG INOX  
Strana 39  
Strana 38  
Obaranje  
ivica  
Skidanje  
srha  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★ ★  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
CO-COOL SG  
STEELOX  
Strana 36  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
A-COOL SG  
INOX + ALU  
Strana 34  
★★★  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP STRONG STEEL  
Strana 38  
6
Obrada  
sučeonih­  
šavova  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP CURVE STEELOX  
Strana 40  
CO SGP CURVE STEELOX  
Strana 41  
A SGP CURVE ALU  
Strana 41  
Brusno sredstvo: A = korund, Z = cirkonski korund, CO = keramičko zrno  
Obloge: COOL = brusno aktivna obloga za hladno brušenje, FREEZE = brusno aktivna obloga za ultra-hladno brušenje  
Odabir granulacije  
Odabir oblika  
Granulacija  
Oblik  
Zadaci obrade  
36/40  
50/60  
80  
120  
Ravna  
verzija  
PFF  
Veća površina brušenja za povr-  
šinsko brušenje. Optimalno isko-  
rišćenje lamelne konfiguracije  
pri kutu prislanjanja od 0–15°.  
Obrada šavova zavarivanja  
Obaranje ivica  
Konusna  
verzija  
PFC  
Uža površina brušenja za obra-  
du šava zavarivanja, obaranje  
ivica i skidanje srha. Optimalno  
iskorištenje konfiguracijelamela  
pri kutuprislanjanja od 10–25°.  
Skidanje srha  
Radijalna  
verzija  
PFR  
Specijalista za obradu sučeonih-  
šavova. Poslije habanja na  
obodu se dalje može koristiti  
konvencionalni lepezasti disk.  
Površinsko rezanje za dobijanje finije površine  
Napomena: Da bi se postigla ista površina kao sa fiber diskovima, kod POLIFAN lepezastih diskova  
može se odabrati za jedan stepen grublja granulacija.  
(CURVE)  

Zatražite ponudu: