tehnoalat-logo-200

POLIFAN lepezasti diskovi

POLIFAN lepezasti diskovi  
Brzi put do optimalnog alata  
Odabir grupe proizvoda  
Zadaci  
obrade  
Linija  
kvaliteta  
Čelik  
(STEEL)  
Nehrđajući čelik  
(INOX)  
Aluminij  
(ALU)  
Površinsko­  
brušenje  
Obrada­  
šavova­  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★★  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
A PSF STEELOX  
Strana 33  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
zavarivanje  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
A SG STEELOX  
Strana 34  
CO-FREEZE SG INOX  
Strana 37  
A-COOL SG INOX +  
ALU  
A-COOL SG  
INOX + ALU  
Strana 34  
★★★  
Strana 34  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP STRONG STEEL  
CO-FREEZE SGP STRONG INOX  
Strana 39  
Strana 38  
Obaranje  
ivica  
Skidanje  
srha  
Univerzalna  
linija  
PSF  
★ ★  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
Z PSF STEELOX  
Strana 33  
Linja  
učinkovitosti  
SG  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
CO-COOL SG  
STEELOX  
Strana 36  
Z SG POWER STEELOX  
Strana 35  
A-COOL SG  
INOX + ALU  
Strana 34  
★★★  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP STRONG STEEL  
Strana 38  
6
Obrada  
sučeonih­  
šavova  
Specijalna  
linija  
SGP  
★★★ ★  
Z SGP CURVE STEELOX  
Strana 40  
CO SGP CURVE STEELOX  
Strana 41  
A SGP CURVE ALU  
Strana 41  
Brusno sredstvo: A = korund, Z = cirkonski korund, CO = keramičko zrno  
Obloge: COOL = brusno aktivna obloga za hladno brušenje, FREEZE = brusno aktivna obloga za ultra-hladno brušenje  
Odabir granulacije  
Odabir oblika  
Granulacija  
Oblik  
Zadaci obrade  
36/40  
50/60  
80  
120  
Ravna  
verzija  
PFF  
Veća površina brušenja za povr-  
šinsko brušenje. Optimalno isko-  
rišćenje lamelne konfiguracije  
pri kutu prislanjanja od 0–15°.  
Obrada šavova zavarivanja  
Obaranje ivica  
Konusna  
verzija  
PFC  
Uža površina brušenja za obra-  
du šava zavarivanja, obaranje  
ivica i skidanje srha. Optimalno  
iskorištenje konfiguracijelamela  
pri kutuprislanjanja od 10–25°.  
Skidanje srha  
Radijalna  
verzija  
PFR  
Specijalista za obradu sučeonih-  
šavova. Poslije habanja na  
obodu se dalje može koristiti  
konvencionalni lepezasti disk.  
Površinsko rezanje za dobijanje finije površine  
Napomena: Da bi se postigla ista površina kao sa fiber diskovima, kod POLIFAN lepezastih diskova  
može se odabrati za jedan stepen grublja granulacija.  
(CURVE)  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Istaknute stavke PFERD programa  
POLIFAN-POWER  
Za zahtjevne korisnike je lepezasti disk POLIFAN Z SG POWER visokog učinka širom svijeta primarni  
izbor za obradu čelika. Svestrani POLIFAN lepezasti disk se odlikuje optimalni omjerom izuzetnog  
vijeka trajanja i maksimalnog učinka rastvaranja.  
Prednosti:  
Brzo napredovanje rada i maksimalna ekonomičnost uslijed agresivne snage skidanja.  
Maksimalna agresivnost tokom cijelog vijeka trajanja.  
Manje zamjena alata zahvaljujući izuzetnom vijeku trajanja.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 35.  
POLIFAN-STRONG  
Korisnici koji se uzdaju u najbolji učinak, odlučuju se za inovativni lepezasti disk POLIFAN-STRONG.  
On je osjetno bolji od konvencionalnih lepezastih diskova i na nov način definira maksimalnu  
ekonomičnost. Zahvaljujući njihovoj patentiranoj i jedinstvenoj konstrukciji oni postižu neupo-  
redivo visok učinak rastvaranja. Osim toga raspolažu iznenađujuće dužim vijekom trajanja nego  
konvencionalni lepezasti diskovi.  
Prednosti:  
Brzo brušenje uslijed konstantne agresivnosti brušenja do posljednjeg brusnog zrna.  
Ultimativna ekonomičnost uslijed maksimalnog skidanja po jedinici vremena i manjeg trošenja  
diska.  
Ultimativno dug vijek trajanja.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 38–39.  
POLIFAN-CURVE  
Patentirani lepezasti disk POLIFAN-CURVE je razvijen specijalno za obradu sučeonih šavova. To je  
širom svijeta jedinstven lepezasti disk, koji je kako na brusnoj strani, tako i na zadnjoj strani, kao i  
na radijusu obložen lamelama.  
Prednosti:  
Visok učinak skidanja osigurava brzo napredovanje rada, a time i znatno smanjenje troškova na  
plate.  
Precizno i optimalno brušenje geometrije sučeonij šavova.  
Izuzetan vijektrajanja kod obrade sučeonih šavova.  
Dodatne informacije pronaći ćete na strani 40–41.  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Univerzalna linija PSF ★  
A PSF STEELOX ★  
POLIFAN lepezasti brus sa velikim učinkom rastvaranja i dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brzo napredovanje rada visoka  
ekonomičnost uslijed visokog učinka  
rezanja.  
Dobar vijek trajanja.  
Idealno pogodan i za akumulatorsku kutnu  
brusilicu.  
Brušenje poršine, obrada zavara  
Brusna sredstva:  
Korund A  
PFERDVALUE:  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
D
[mm]  
Veličina zrna  
60 80  
EAN 4007220  
H
[mm]  
Maks. dopušt.  
broj okretaja  
Oznaka  
40  
120  
Ravna izvedba PFF  
115 512388  
125 512425  
180 512463  
512395  
512401  
512449  
-
512418  
512456  
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFF 115 A ... PSF STEELOX  
PFF 125 A ... PSF STEELOX  
PFF 180 A ... PSF STEELOX  
512432  
-
Konična izvedba PFC  
115 444559  
444566  
444610  
444696  
444573  
444627  
-
444580  
444634  
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 A ... PSF STEELOX  
PFC 125 A ... PSF STEELOX  
PFC 180 A ... PSF STEELOX  
125 444603  
180 444689  
Z PSF STEELOX ★ ★  
POLIFAN lepezasti brus sa agresivnim učinkom rastvaranja i dobrim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Brzo napredovanje rada visoka  
ekonomičnost uslijed agresivnog učinka  
rezanja.  
Dobar vijek trajanja.  
Pogodno i za kutne brusilice male snage.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Cirkonski korund Z  
6
PFERDVALUE:  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
D
[mm]  
Veličina zrna  
60 80  
EAN 4007220  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm] broj okretaja  
40  
120  
Ravna izvedba PFF  
100 750117  
115 512487  
125 512517  
180 512548  
750124  
750131  
512500  
512531  
-
-
-
-
-
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
PFF 100 Z ... PSF STEELOX/16,0  
PFF 115 Z ... PSF STEELOX  
PFF 125 Z ... PSF STEELOX  
PFF 180 Z ... PSF STEELOX  
512494  
512524  
512555  
10  
10  
10  
Konična izvedba PFC  
100 953273  
115 377352  
125 377345  
150 805923  
180 377321  
953280  
444597  
444078  
805930  
444085  
953297  
377369  
377338  
-
953303  
934203  
934210  
-
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
PFC 100 Z ... PSF STEELOX/16,0  
PFC 115 Z ... PSF STEELOX  
PFC 125 Z ... PSF STEELOX  
PFC 150 Z ... PSF STEELOX  
PFC 180 Z ... PSF STEELOX  
934227  
934234  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
A SG STEELOX ★ ★ ★  
POLIFAN lepezasti brus sa visokim učinkom rastvaranja i vrlo dugim vijekom trajanja.  
Prednosti:  
Brusna sredstva:  
Brzo napredovanje rada visoka  
ekonomičnost uslijed visokog učinka  
rezanja.  
Korund A  
PFERDVALUE:  
Manje zamjena alata zahvaljujući vrlo  
dugom vijeku trajanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara  
D
[mm]  
Veličina zrna  
60 80  
EAN 4007220  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm] broj okretaja  
40  
120  
Ravna izvedba PFF  
100 262719  
115 167496  
125 167502  
180 167519  
262733  
262740  
167557  
167564  
167571  
262757  
167588  
167595  
167601  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
PFF 100 A ... SG STEELOX/16,0  
167526  
167533  
167540  
PFF 115 A ... SG STEELOX  
PFF 125 A ... SG STEELOX  
PFF 180 A ... SG STEELOX  
Konična izvedba PFC  
115 167809  
167830  
167847  
167854  
167861  
167878  
167885  
167892  
167908  
167915  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 A ... SG STEELOX  
PFC 125 A ... SG STEELOX  
PFC 180 A ... SG STEELOX  
125 167816  
180 167823  
A-COOL SG INOX + ALU ★ ★ ★  
POLIFAN lepezasti brus sa posebno hladnim brušenjem na slabo toplotno vodljivim materijalima  
kao što je nehrđajući čelik (INOX) i aluminij.  
Prednosti:  
Brusna sredstva:  
Manji unos toplote u obradak nego kod  
drugih lepezastih diskova.  
Korund A sa brusno aktivnom, hladećom  
oblogom (COOL)  
Zahvaljujući brusno aktivnoj oblozi brusnog  
sredstva, ono neće zaribati ni npr. na  
mekom aluminiju.  
Preporuke za primjenu:  
Za aluminij koristite samo granulacije 40 i  
60.  
Obradive sirovine:  
Plemeniti čelik (INOX), aluminij, ostali  
neželjezni metali  
PFERDVALUE:  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
D
Veličina zrna  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm]  
[mm] broj okretaja  
40  
60  
80  
EAN 4007220  
Ravna izvedba PFF  
100  
115  
125  
180  
262764  
262771  
222744  
232934  
232989  
262788  
222751  
232958  
233009  
16,0  
22,23  
22,23  
22,23  
15.300  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
PFF 100 A-COOL ... SG INOX+ALU/16,0  
PFF 115 A-COOL ... SG INOX+ALU  
PFF 125 A-COOL ... SG INOX+ALU  
PFF 180 A-COOL ... SG INOX+ALU  
222737  
232910  
222768  
Konična izvedba PFC  
115  
125  
180  
232880  
232897  
232941  
232996  
232903  
232965  
233016  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 A-COOL ... SG INOX+ALU  
PFC 125 A-COOL ... SG INOX+ALU  
PFC 180 A-COOL ... SG INOX+ALU  
232927  
232972  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★★  
Z SG POWER STEELOX ★ ★ ★  
Lepezasti brus POLIFAN Z SG POWER osvaja agresivnim učinkom rastvaranja i izuzetnim vijekom  
trajanja, čime postiže maksimalnu ekonomičnost. On je najbolji konvencionalni lepezasti brus za  
čelik.  
Prednosti:  
Brusna sredstva:  
Brzo napredovanje rada i maksimalna  
ekonomičnost uslijed agresivnog učinka  
rezanja.  
Maksimalna agresivnost tokom cijelog vijeka  
trajanja.  
Cirkonski korund Z  
Preporuke za primjenu:  
Na čeliku pogodno i za površinsko brušenje.  
PFERDVALUE:  
Manje zamjena alata zahvaljujući izuzetnom  
vijeku trajanja.  
Obradive sirovine:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova  
D
[mm]  
Veličina zrna  
60 80  
EAN 4007220  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm] broj okretaja  
40  
120  
Ravna izvedba PFF  
115 167618  
125 167625  
180 167632  
167649  
-
-
-
-
-
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFF 115 Z ... SG POWER STEELOX  
PFF 125 Z ... SG POWER STEELOX  
PFF 180 Z ... SG POWER STEELOX  
167656  
167663  
Konična izvedba PFC  
115 167922  
167953  
167960  
030394  
167977  
934241  
934258  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
PFC 115 Z ... SG POWER STEELOX  
PFC 125 Z ... SG POWER STEELOX  
PFC 150 Z ... SG POWER STEELOX  
PFC 180 Z ... SG POWER STEELOX  
125 167939  
934265  
934272  
150 030363  
-
-
-
-
180 167946  
6
POLIFAN lepezasti diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★ ★ ★  
CO-COOL SG STEELOX ★ ★ ★  
POLIFAN lepezasti brus sa posebno hladnim brušenjem za materijale koji se teško rastvaraju, poput  
visokolegiranog i na hrđu otpornog čelika, legura na bazi nikla i legura titanija.  
Prednosti:  
Zadaci obrade:  
Samooštreće keramičko zrno garantira opti  
malan rezultat rada i na materijalima koji se  
teško režu-rastvaraju.  
Manji unos toplote u obradak nego kod  
drugih lepezastih diskova.  
Brušenje poršine, obrada zavara, obaranje  
ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO sa brusno aktivnom,  
hladećom oblogom (COOL)  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Čelik, opna uslijed toplog valjanja, plemeniti  
čelik (INOX), osnovne legure nikla (npr. Inconell  
i Hasteloy), tvrde aluminijske legure  
D
[mm]  
Veličina zrna  
EAN 4007220  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm] broj okretaja  
40  
60  
Ravna izvedba PFF  
115  
125  
180  
725436  
725450  
725474  
793145  
793152  
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFF 115 CO-COOL ... SG STEELOX  
PFF 125 CO-COOL ... SG STEELOX  
PFF 180 CO-COOL ... SG STEELOX  
Konična izvedba PFC  
115  
125  
180  
725443  
793169  
793176  
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 CO-COOL ... SG STEELOX  
PFC 125 CO-COOL ... SG STEELOX  
PFC 180 CO-COOL ... SG STEELOX  
725467  
725481  
POLIVLIES lepezasti brusevi  
za fino brušenje možete  
pronaći u 4. dijelu kataloga  
"Alati za fino brušenje i za  
poliranje".  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Linja učinkovitosti SG ★★  
CO-FREEZE SG INOX ★ ★ ★  
Specijalno za nehrđajući čelik (INOX) razvijeni POLIFAN lepezasti brusevi sa ultrahladnim  
brušenjem. Zahvaljujući keramičkom zrnu CO sa brusno aktivnom, rashladnom specijalnom  
oblogom (FREEZE) čak i pri termički nepovoljnim uslovima ne nastaju temperaturne boje, tako da  
nisu potrebne dorade.  
Obradive sirovine:  
Plemeniti čelik (INOX), osnovne legure nikla  
(npr. Inconell i Hasteloy)  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO sa brusno aktivnom,  
hladećom specijalnom oblogom (FREEZE)  
Preporuke za primjenu:  
Već pri prvom korištenju POLIFAN CO  
FREEZE lamele nakon samo nekoliko  
Prednosti:  
Znatno manji unos toplote u obradak nego  
sekundi pokazuju neobično habanje.  
kod standardnih lepezastih diskova na  
Visokoučinkovita punila stvaraju sjajan  
osnovu FREEZE obloge.  
rashladni tanki sloj na lameli (to nije  
Brzo napredovanje rada visoka  
"zastakljivanje"). On predstavlja osnovu za  
ekonomičnost uslijed agresivnog učinka  
ultrahladno brušenje.  
rezanja.  
Maksimalna agresivnost tokom cijelog vijeka  
PFERDVALUE:  
trajanja.  
Manje zamjena alata zahvaljujući izuzetnom  
vijeku trajanja.  
Uobičajeno letenje varnica smanjuje se  
na minimum. Oštećenje obradaka od‚  
plemenitog čelika zbog letećih užarenih  
iskrica je stoga skoro isključeno.  
D
[mm]  
Veličina zrna  
50  
H
Maks. dopušt.  
Oznaka  
[mm] broj okretaja  
36  
80  
EAN 4007220  
Ravna izvedba PFF  
115  
125  
104040  
104071  
104057  
104088  
104064  
104095  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
PFF 115 CO-FREEZE ... SG INOX  
PFF 125 CO-FREEZE ... SG INOX  
6
Konična izvedba PFC  
115  
125  
180  
104101  
104118  
104149  
104170  
104125  
104156  
-
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 CO-FREEZE ... SG INOX  
PFC 125 CO-FREEZE ... SG INOX  
PFC 180 CO-FREEZE ... SG INOX  
104132  
104163  
Lepezasti disk  
Lepezasti disk sa  
CO-FREEZE SG INOX  
konvencionalnom brusnom trakom  
Tipična slika trošenja sa karakterističnim  
sjajnim rashladnim tankim slojem (to nije  
„zastakljivanje“).  
Optimalan rezultat rada: Nema bojenja u plavo  
uslijed slabog termičkog opterećenja.  
Temperaturne boje/oksidacija uslijed velikog  
unosa toplote. Proces finog brušenja u  
nastavku je neophodan, jer inače postoji velika  
opasnost od korozije.  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★ ★  
POLIFAN-STRONG STEEL  
Inovativni lepezasti disk POLIFAN-STRONG je jedinstveni alat sa posebno visokim nivoom  
učinka. Patentiranom konstrukcijom se odlikuje znatno većom ekonomičnošću u poređenju sa  
konvencionalnim lepezastim diskovima.  
Prednosti:  
Brzo brušenje uslijed konstantne agresivnosti brušenja do posljednjeg brusnog zrna.  
Ultimativna ekonomičnost uslijed maksimalnog skidanja po jedinici vremena i manjeg  
trošenjadiska.  
Ultimativno dug vijek trajanja.  
Duge, kompaktno raspoređene lamele  
Z SGP STRONG STEEL ★ ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Preporuke za primjenu:  
Čelik  
Veličina zrna 36 optimalno pogodna za  
visok stepen skidanja, npr. kod obrade šava  
za zavarivanje.  
Veličina zrna 50 optimalno pogodna za  
obradu ivica, npr. obaranje ivica ili za  
postizanje finih površina.  
Zadaci obrade:  
Obrada zavara, obaranje ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Cirkonski korund Z  
PFERDVALUE:  
D
[mm]  
Veličina zrna  
EAN 4007220  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
36  
50  
Konična izvedba PFC  
115  
125  
180  
777862  
777886  
827468  
777879  
777893  
827482  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
8.500  
10  
10  
10  
PFC 115 Z ... SGP STRONG STEEL  
PFC 125 Z ... SGP STRONG STEEL  
PFC 180 Z ... SGP STRONG STEEL  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Specijalna linija SGP ★★ ★  
POLIFAN-STRONG INOX  
Specijalni POLIFAN lepezasti disk, koja patentiranu STRONG konstrukciju sa svojim, kompaktno  
raspoređenim lamelama kombinuje sa inovativnim brusnim sredstvom. Zahvaljujući keramičkom  
zrnu CO sa brusno aktivnom, rashladnom specijalnom oblogom (FREEZE) čak i pri termički  
nepovoljnim uslovima ne nastaju temperaturne boje, tako da nisu potrebne dorade.  
Prednosti:  
Posebne karakteristike:  
Samooštreće keramičko zrno u interakciji  
sa brusno aktivnom specijalnom oblogom  
FREEZE postiže ultrahladno brušenje i  
minimizuje unos toplote na toplotno  
slabo provodljivim materijalima kao što je  
nehrđajući čelik (INOX).  
Već pri prvom korištenju POLIFAN-STRONG  
INOX, lamele nakon samo nekoliko sekundi  
pokazuju neobično habanje. Visokoučinkovita  
punila stvaraju sjajan rashladni tanki sloj na  
lameli (nema „zastakljenja“). On predstavlja  
osnovu za ultrahladno brušenje.  
Uobičajeno letenje varnica smanjuje se  
na minimum. Oštećenje obradaka od  
plemenitog čelika zbog leteći užarenih  
iskrica je stoga skoro isključeno.  
Lepezasti disk POLIFAN-STRONG INOX  
Konvencionalni lepezasti disk  
Tipična slika trošenja sa karakterističnim  
sjajnimrashladnim tankim slojem  
(nema „zastakljivanje“).  
Optimalan rezultat rada: Nema bojenja u plavo  
uslijed slabog termičkog opterećenja.  
Temperaturne boje/oksidacija uslijed velikog  
unosa toplote. Proces finog brušenja u  
nastavku je neophodan, jer inače postoji velika  
opasnost od korozije.  
6
CO-FREEZE SGP STRONG INOX ★ ★ ★  
Obradive sirovine:  
Preporuke za primjenu:  
Plemeniti čelik (INOX), osnovne legure nikla  
(npr. Inconell i Hasteloy), legure na bazi  
kobalta  
Veličina zrna 36 optimalno pogodna za  
visok stepen skidanja, npr. kod obrade šava  
za zavarivanje.  
Veličina zrna 50 optimalno pogodna za  
postizanje finih površina.  
Zadaci obrade:  
Brušenje poršine, obrada zavara  
PFERDVALUE:  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO sa brusno aktivnom,  
hladećom specijalnom oblogom (FREEZE)  
D
[mm]  
Veličina zrna  
EAN 4007220  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
36  
50  
Konična izvedba PFC  
115  
125  
835296  
835319  
835302  
835326  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
PFC 115 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX  
PFC 125 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Specijalna linija SGP ★ ★ ★ ★  
POLIFAN-CURVE  
Patentirani lepezasti disk POLIFAN-CURVE je razvijen specijalno za obradu sučeonihšavova. To je  
širom svijeta jedinstven lepezasti disk, koji je kako na brusnoj strani, tako i na zadnjoj strani, kao i  
na radijusu obložen lamelama.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Visok učinak skidanja osigurava brzo  
napredovanje rada, a time i znatno  
smanjenje troškova na plate.  
Izuzetan vijek trajanja kod obrade sučeonih  
šavova.  
Verzija M:  
Za radijuse sučeonog šava veće 5 mm odn.  
dimenzija a manje/jednako 6 mm u slučaju  
spoja 90°, širina na radijusu: 11 mm odn.  
14 mm za promjer 150 mm.  
Precizno i optimalno brušenje geometrije  
sučeonij šavova.  
Verzija L:  
Za radijuse sučeonog šava veće 8 mm odn.  
dimenzija a veće 6 mm u slučaju spoja 90°,  
širina na radijusu: 14 mm odn. 16 mm za  
promjer 150/180 mm.  
a
Optimalan  
radni rezultat  
Dimenzija a  
Z SGP CURVE STEELOX ★ ★ ★ ★  
Lepezasti brus visokog učinka za maksimalno skidanje materijala na čeliku i nehrđajućem čeliku  
(INOX).  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Čelik, plemeniti čelik (INOX)  
Zadaci obrade:  
Obrada sučeonog šava, obrada zavara,  
obaranje ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Cirkonski korund Z  
D
[mm]  
Širina Veličina zrna  
Širina  
H
[mm]  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
žlijebnog  
zavara  
[mm]  
40  
EAN 4007220  
okretaja  
Radijalna izvedba PFR  
115  
> 5  
> 8  
> 5  
> 8  
> 5  
> 8  
> 8  
821671  
821695  
790151  
790175  
844939  
844946  
881248  
M (11 mm)  
L (14 mm)  
M (11 mm)  
L (14 mm)  
M (14 mm)  
L (16 mm)  
L (16 mm)  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
10.200  
10.200  
8.500  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX  
PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX  
125  
150  
180  
POLIFAN lepezasti diskovi  
Specijalna linija SGP ★★ ★  
CO SGP CURVE STEELOX ★ ★ ★  
Lepezasti brus visokog učinka za postizanje finih površina na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX).  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Plemeniti čelik (INOX), čelik  
Zadaci obrade:  
Obrada sučeonog šava, obrada zavara,  
obaranje ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Keramičko zrno CO sa brusno aktivnom,  
hladećom oblogom  
D
Širina Veličina zrna  
Širina  
H
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
žlijebnog  
zavara  
[mm]  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
60  
EAN 4007220  
Radijalna izvedba PFR  
115  
> 5  
> 8  
> 5  
> 8  
827444  
827451  
790168  
790182  
M (11 mm)  
L (14 mm)  
M (11 mm)  
L (14 mm)  
22,23  
22,23  
22,23  
22,23  
13.300  
13.300  
12.200  
12.200  
10  
10  
10  
10  
PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX  
PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX  
PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX  
PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX  
125  
A SGP CURVE ALU ★ ★ ★  
Specijalni lepezasti brus za obradu sučeonih šavova na aluminiju.  
Obradive sirovine:  
PFERDVALUE:  
Aluminij, ostali neželjezni metali  
Zadaci obrade:  
Obrada sučeonog šava, obrada zavara,  
obaranje ivica, skidanje srhova  
Brusna sredstva:  
Korund A sa brusno aktivnom, hladećom  
oblogom  
6
D
[mm]  
Širina Veličina zrna  
Širina  
H
Maks.  
Oznaka  
žlijebnog  
zavara  
[mm]  
[mm] dopušt. broj  
okretaja  
40  
EAN 4007220  
Radijalna izvedba PFR  
115  
125  
> 8  
> 8  
851968  
851975  
L (14 mm)  
L (14 mm)  
22,23  
22,23  
13.300  
12.200  
10  
10  
PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU  
PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU  

Zatražite ponudu: