tehnoalat-logo-200

Savitljiva brusna sredstva

Fleksibilna brusna sredstva  
Kratke trake BA  
Verzija korund A  
Za univerzalnu primjenu od grubog do finog brušenja.  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
L
T
L
T
Veličina zrna  
100 120  
EAN 4007220  
Odgo-  
vara  
ISO-u  
Oznaka  
[mm] [mm]  
40  
50  
60  
80  
180  
240  
320  
400  
305  
3
6
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
663899  
-
-
663912  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 BA 3/305 A ...  
100 BA 6/305 A ...  
100 BA 9/305 A ...  
100 BA 12/305 A ...  
664025 664032  
664179 664186  
664278 664285  
620151 620168  
-
664056  
-
-
664193 664209  
664445 664292  
620182 620199  
-
12 664261  
-
-
330  
450  
10  
35  
-
-
-
-
2976 100 BA 10/330 A ...  
585665  
585726  
-
-
585672  
-
-
-
-
-
-
664704 664711  
-
-
20  
20  
BA 35/450 A ...  
BA 50/450 A ...  
50 585719  
13 620267  
10 585542  
585733  
-
664766  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2976  
457  
480  
620274 620298  
585252 585269  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
620304  
585559  
585382  
-
-
-
-
2976 100 BA 13/457 A ...  
-
-
-
100 BA 10/480 A ...  
16  
-
585368  
-
-
50  
10  
20  
BA 16/480 A ...  
BA 20/480 A ...  
BA 25/480 A ...  
20 585610 664520 585429 585436  
585443 664544 664551  
585641  
-
2976  
2976  
-
25 585634  
3 663950  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
585481 585498  
663967 663974  
585191 585207  
585306 585313  
585399 585405  
585450 585467  
620380 620397  
-
-
-
520  
663981 663998 664001  
585214 664124 664131  
-
100 BA 3/520 A ...  
6 585528  
664155  
2976 100 BA 6/520 A ...  
12 585573  
16 585603  
20 585627  
30 620359  
75 584958  
12 585580  
30 776414  
100 585030  
100 620786  
585320 664322 664339 664346 664353  
-
100 BA 12/520 A ...  
585412 664407  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2976  
2976  
2976  
-
50  
20  
20  
10  
BA 16/520 A ...  
BA 20/520 A ...  
BA 30/533 A ...  
BA 75/533 A ...  
585474 664568 664575  
533  
610  
620410 664667 664674 664681  
584965 584972 600429 584989  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
585337 585344  
776421 776438  
-
-
585351  
100 BA 12/610 A ...  
776445 776452 776469  
-
10  
10  
10  
BA 30/610 A ...  
BA 100/610 A ...  
BA 100/920 A ...  
585047 585054 600467 585061  
620793 620809 620823  
-
-
-
-
2976  
-
920  
-
Verzija korund A kompaktno zrno  
Izutetno pogodno za fino i najfinije brušenje i za postepenu pripremu za poliranje.  
Samooštreće komapktno zrno omogućava vrlo dug vijek trajanja i postiže konstantu hrapavost  
površine u toku cijelog životnog vijeka.  
L
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Korund A kompaktno zrno  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
L
T
Veličina zrna  
Oznaka  
1200  
[mm]  
[mm]  
120  
180  
240  
320  
400  
600  
800  
1000  
EAN 4007220  
533  
610  
30 025925 025932 025949 025956 025963 025970 025987 025994 026007  
30 026014 026021 026038 026045 026052 026069 026076 026083 026090  
10  
10  
BA 30/533 J A ... CK  
BA 30/610 J A ... CK  Fleksibilna brusna sredstva  
Duge trake BA  
Verzija korund A  
Za univerzalnu primjenu od grubog do finog brušenja.  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
L
T
L
T
Veličina zrna  
60  
Odgovara  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
ISO-u  
36  
40  
80  
120  
EAN 4007220  
1.000  
2.000  
50  
100  
50  
-
-
621059  
585924  
585788  
585849  
585962  
585887  
621066  
585931  
585795  
585856  
585979  
585894  
621073  
585948  
585801  
585863  
-
2976  
2976  
2976  
2976  
2976  
2976  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
BA 50/1000 A ...  
BA 100/1000 A ...  
BA 50/2000 A ...  
BA 75/2000 A ...  
BA 150/2000 A ...  
BA 75/2500 A ...  
-
585917  
585771  
585832  
585955  
585870  
-
75  
600481  
600597  
620373  
150  
75  
2.500  
585900  
Verzija sa cirkonskim korundom Z  
Za grube zadatke brušenja uz visoku snagu skidanja i dug vijek trajanja.  
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Cirkonski korund Z  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
L
T
L
T
Veličina zrna  
Odgovara  
ISO-u  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
24  
36  
40  
60  
80  
120  
EAN 4007220  
1.000  
2.000  
100  
-
-
586457  
586464  
586334  
586372  
586495  
613214  
586426  
-
586471  
586341  
586389  
586501  
-
621042  
2976  
2976  
2976  
2976  
2976  
2976  
2976  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
BA 100/1000 Z ...  
BA 50/2000 Z ...  
BA 75/2000 Z ...  
BA 150/2000 Z ...  
BA 75/2250 Z ...  
BA 75/2500 Z ...  
BA 150/2500 Z ...  
50 621219  
75 600511  
621233  
586358  
600641  
-
586327  
586365  
586488  
613191  
586419  
-
619353  
586396  
150  
-
-
-
-
600672  
2.250  
2.500  
75  
75  
-
-
-
586402  
621141  
586433  
-
150  Fleksibilna brusna sredstva  
Lisnata roba, platno BG  
Smeđa verzija BR  
Braon tkanina je pogodna za univerzalnu primjenu sa visokim opterećenjem pri obradi legiranih i  
nelegiranih čelika, kao i neferitnih metala.  
Lisnata roba, platno u skladu sa ISO 21948.  
L
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Vrlo dobro prianjanje zrna na savitljivoj  
tkanini.  
Visok učinak brušenja.  
Otporno na ulje i petrolej.  
Po potrebi pokidajte na potrebnu mjeru.  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
Brusno sredstvo:  
Korund A  
L
T
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
40  
60  
80  
100  
120  
150  
180  
EAN 4007220  
280  
230 587393  
587409  
587416  
587423  
587430  
587447  
587454  
50  
50  
BG BR 230x280 A ...  
L
T
Veličina zrna  
320  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
220  
240  
280  
400  
444  
999  
4
EAN 4007220  
280  
230 587461  
587478  
587485  
587492  
587515  
587522  
587539  
BG BR 230x280 A ...  
Plava verzija BL  
Plava tkanina je povoljna alternativa za normalno opterećenje pri obradi lakiranih površina na  
drvetu i metalu.  
Lisnata roba, platno u skladu sa ISO 21948.  
L
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Dobro prijanjanje zrna na stabilnoj tkanini.  
Dobar učinak brušenja.  
Po potrebi pokidajte na potrebnu mjeru.  
Napomene o naručivanju:  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Granulacije 40, 60 i 80 isporučuju se u  
jedinici pakovanja od 50 komada.  
T
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
L
T
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
40  
60  
80  
100  
120  
150  
180  
220  
240  
EAN 4007220  
280  
230 587270 587287 587294 587300 587317 587324 587331 587348 587355  
100  
BG BL 230x280 A ...  Fleksibilna brusna sredstva  
Ručni jastučići  
POLINOX ručni jastučići PVSK  
Pogodno za najfinije brušenje na malim i srednje velikim površinama i konturama, te radove  
čišćenja na metalima i lakovima uz ručno brušenje. Dobijaju se matirane i svilasto-matirane  
površine. Vrlo otvorena struktura.  
L
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Dostizanje teško pristupačnih mjesta.  
Po potrebi isjecite na potrebnu mjeru.  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
Može se primijeniti za mokro i suvo brušenje.  
T
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Silicij-karbid SiC  
L
T
Brusno  
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
sredstvo  
80  
100  
180  
280  
400  
EAN 4007220  
224  
154  
A
294611  
-
294628  
-
294635  
-
294642  
-
-
10  
10  
PVSK 150 A ...  
SiC  
294659  
PVSK 150 SiC ...  
4
Verzija HP Diamant  
Odlično odgovaraju za obradu premaza koji štite od habanja i omotača od wolframkarbida, hrom-  
karbida, titan-karbida itd.  
Posebno se preporučuje za materijale koji se koriste u proizvodnji pogona, npr. Hastelloy, Inconel i  
titanij/legure titanija.  
T
L
Takođe pogodno i za obradu izuzetno tvrdih materijala poput tvrdog metala, stakla, keramike,  
enajla i kamena, kao i GFK/CFK.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Dostizanje teško pristupačnih mjesta.  
Može se primijeniti za mokro i suvo  
brušenje.  
Radite s malim stisnim pritiskom.  
Napomene o naručivanju:  
Veličine zrna su navedene u µm.  
Dodatne informacije o brusnim alatima  
sa dijamantom pronaći ćete u 5. dijelu  
kataloga.  
Brusno sredstvo:  
Dijamant  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D 251 (zelena)  
D 126 (crna)  
D 76 (crvena)  
= P 60  
= P 120  
= P 200  
(P = Veličina zrna po ISO 6344)  
L
T
Veličina zrna  
[µm]  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
251  
126  
76  
EAN 4007220  
90  
55  
804568  
804575  
804582  
1
HP 5590 DIA ...  Fleksibilna brusna sredstva  
Opće informacije o rolnama brusne trake  
Koturovi brusne trake su uslijed svoje velike savitljivosti idealni za razne zadatke brušenja.  
Za čuvanje i otkidanje prema potrebi pogodan je odgovarajući držač kotura brusne trake.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Po potrebi skratite na potrebnu mjeru.  
Držač brusnih traka u rolni molimo naručiti  
odvojeno.  
Malo habanje uslijed visoke otpornosti na  
kidanje i vrlo dobrog prijanjanja zrna.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kom pletan naziv.  
Primjer narudžbe:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Ručni umetak  
EAN 4007220587775  
SBR 50 A 100  
Pojašnjenje primjera narudžbe:  
Zadaci obrade:  
Hrapavljenje  
Površinska obrada  
Čišćenje  
SBR  
50  
= koturovi brusne trake  
= širina T [mm]  
Postepeno fino brušenje  
A
100  
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
Pribor:  
Držač kotura brusne trake  
Koturovi brusne trake SBR  
Platno, verzija korund A  
Braon tkanina je pogodna za univerzalnu primjenu sa visokim opterećenjem pri obradi legiranih  
i nelegiranih čelika, kao i neferitnih metala. Karton raspolaže otkidnom iviciom za otkidanje  
komada brusne trake na radnom mjestu.  
D
SBR 25, SBR 40 i SBR 50 odgovaraju obliku B, ISO 3366.  
SBR 100 odgovara obliku A, ISO 3366.  
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Korund A  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
Dužina  
[m]  
T
D
[mm]  
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
40  
50  
60  
80  
100  
120  
150  
EAN 4007220  
25  
50  
38  
25  
75,0 602010 602027 602034 602041 602058 602065 602072  
1
1
1
1
1
SBR 38 A ...  
SBR 25 A ...  
SBR 40 A ...  
SBR 50 A ...  
SBR 100 A ...  
75,0  
-
-
-
-
-
587553 587560 587577 587584 587591  
587652 587669 587676 587683 587690  
587751 587768 587775 587782 587799  
587850 588864 587874 587881 587973  
40  
75,0 587645  
75,0 587744  
75,0 587843  
50  
100  
Dužina  
[m]  
T
D
[mm]  
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
180  
220  
240  
320  
400  
600  
800  
EAN 4007220  
25  
50  
38  
25  
75,0 602089 602096 602102 602119 602126  
75,0 587607  
75,0 587706 622612 587713 587720 587737  
75,0 587805 621981 587812 587829 587836 607251  
75,0 587980 587997 588000 588017  
-
-
1
1
1
1
1
SBR 38 A ...  
SBR 25 A ...  
SBR 40 A ...  
SBR 50 A ...  
SBR 100 A ...  
-
587614 587621 587638 607237 607244  
40  
-
-
-
-
50  
100  
-
-Fleksibilna brusna sredstva  
Koturovi brusne trake SBR-P  
Papir, verzija korund A  
Brusno sredstvo korund A je povoljna alternativa za normalno opterećenje pri obradi lakiranih  
površina na drvetu i metalu.  
D
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Korund A  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
Dužina  
T
D
Veličina zrna  
Oznaka  
[m]  
[mm]  
[mm]  
40  
60  
80  
EAN 4007220  
622858 622865  
100  
120  
150  
25  
115  
75,0 667774  
667781  
667798  
667804  
1
SBR-P 115 A ...  
Držač kotura brusne trake SRH  
SRH 1  
Verzije SRH 1 i SRH 5  
Držač za zidnu montažu za čuvanje i otkidanje željene dužine u skladu sa potrebom. Sa izvedbom  
SRH 5 se mogu po želji kombinirati različite veličine koturova.  
Prednosti:  
Omogućavaju pravilno skladištenje rolni  
brusnih traka.  
SRH 5  
4
Broj  
kotača  
Odgovarajuće za  
širinu kotača  
[mm]  
Odgovarajuće za  
ø kotača  
EAN  
4007220  
Oznaka  
[mm]  
1
5
25, 38, 40, 50  
25, 38, 40, 50  
380  
260  
297551  
297568  
1
1
SRH 1  
SRH 5  
POLINOX koturovi runske trake VBR  
Verzije korund A i silicijum-karbid SiC  
Pogodno za najfinije brušenje na malim i srednje velikim površinama i konturama, te radove  
čišćenja na metalima i lakovima uz ručno brušenje. Dobijaju se matirane i svilasto-matirane  
površine. Vrlo otvorena struktura.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Dostizanje teško pristupačnih mjesta.  
Može se primijeniti za mokro i suvo  
brušenje.  
Po potrebi isjecite na potrebnu mjeru.  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
T
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Silicij-karbid SiC  
Dužina  
[m]  
T
Brusno  
sredstvo  
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
80  
100  
180  
280  
400  
EAN 4007220  
10  
100  
A
095690  
-
622711  
-
622728  
-
622735  
-
-
1
1
VBR 100 A ...  
SiC  
951385  
VBR 100 SiC ...  Fleksibilna brusna sredstva  
Opće informacije o čičak diskovima KSS  
Čičak diskovi su pogodni za fino brušenje velikih površina sa ekscentričnim brusilicama i mogu se  
univerzalno koristiti na metalima, drvetu, umjetnim materijalima i laku.  
Čičak diskovi sa usisnim otvorima su prema ISO 21951 izvedeni u obliku A:  
O L: Bez usisnih otvora  
ø 125 8 L: 8 usisnih otvora ø 10 mm, djelimični krug 65 mm  
ISO 21951 – nazivna veličina 6  
ø 150 8 L: 8 usisnih otvora ø 10 mm, djelimični krug 65 mm  
ISO 21951 – nazivna veličina 9  
ø 150 6 L: 6 usisnih otvora ø 10 mm, djelimični krug 80 mm  
ISO 21951 – nazivna veličina 10  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Sigurnosne upute:  
Visoka ekonomičnost uslijed brze zamjene  
alata visokog učinka brušenja.  
Maksimalni vijek trajanja uslijed malog  
zapunjenja.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kom pletan naziv.  
Primjer narudžbe:  
EAN 4007220599297  
KSS 125 8 L A 60  
Pojašnjenje primjera naručivanja:  
Zadaci obrade:  
KSS  
125  
8 L  
A
= čičak disk  
= promjer  
= 8 usisnih otvora  
= brusno sredstvo  
= veličina zrna  
Hrapavljenje  
Površinska obrada  
Čišćenje  
Postepeno fino brušenje  
60  
4
Odgovarajući pogoni za alat:  
Ekscentrična brusilica  
Čičak diskovi KSS  
Verzija korund A  
Za univerzalne zadatke brušenja od grubog do finog brušenja u industriji i zanatstvu.  
D1  
Brusno sredstvo:  
Napomene o naručivanju:  
Korund A  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D1  
Broj rupa  
Veličina zrna  
Oznaka  
[mm]  
40  
60  
80  
100  
120  
EAN 4007220  
0 599273 599297 599303 599310 599426 599327  
150  
180  
240  
320  
400  
125  
150  
-
-
-
-
25  
25  
25  
25  
25  
KSS 125 O L A ...  
KSS 125 8 L A ...  
KSS 150 O L A ...  
KSS 150 8 L A ...  
KSS 150 6 L A ...  
8 588024 588031 588048 588055 588062 588079 588086 588093 588109 588116  
0 599341 599358 599365 599372 599389 599396 599402 599419  
8 599105 599112 599129 599136 599143 599150  
-
-
-
-
-
-
6 588123 588130 588147 588154 588161 588178 588185 588192 588208 588215  


Zatražite ponudu: